Intinerarii Tehnologice la Mizacom SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Intinerarii Tehnologice la Mizacom SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Horia Victor Halmajan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Introducere

Având în vedere marea diversitate a exploataţiilor agricole, cunoaşterea lor constituie un aspect important pentru stabilirea unei strategii de dezvoltare adecvată.

Agricultorul îşi alege sistemul de producţie, în funcţie de condiţiile socio-economice în care el îşi desfăşoară activitatea pentru realizarea propriilor obiective. Cunoaşterea exploataţiei agricole va permite stabilirea masurilor tehnico-economice ale utilizării terenului agricol şi va pune în lumina principalele probleme cu care se confruntă fermierul.

Culegerea informaţiilor, de la nivelul exploataţiilor agricole, prezintă o importanţă deosebită pentru agronomi.

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură dobândesc în urma studiilor o pregătire tehnologică şi economică ce le permite ca în orice tip de exploataţie agricolă să poată realiza conexiunile necesare între diferitele domenii de activitate (agricolă, zootehnică, horticolă, economică).

Corelând posibilităţile materiale, economice şi sociale ale exploataţiei cu nivelul producţiilor obţinute, putem alcătui o importantă bază de date pentru alcătuirea diagnosticului regional pentru mai multe culturi.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A EXPLOATAŢIEI S.C,,MIZACOM” S.R.L Rasa

1.1 Amplasarea geografică.

Exploataţia agricolă S.C,,MIZACOM” S.R.L îşi are sediul in satul Rasa, care este parte integrantă a comunei Grădiştea, fiind situat pe DN 3, la 18 km de Municipiul Călăraşi, reşedinta de judeţ.

1.2. Obiectul de activitate.

Obiectul de activitate al societăţii cuprinde o gamă de activităţi specifice zonei de câmpie:

- producerea de cereale, plante tehnice, furaje şi legume;

- efectuarea de lucrări agricole;

- comerţ cu produse agricole boabe.

1.3. Acţionariatul şi Consiliul de administraţie.

- Istoricul exploataţiei: înfiinţată din anul 1998

- Statutul juridic al exploataţiei: S.R.L

- Condiţiile în care s-a înfiinţat exploataţia: prin arendare şi proprietate asociati

Valoarea arendă 800 kg grâu/ha.

1.4. Dotarea tehnico-materială a societăţii.

Exploataţia gestionează în prezent 1800 ha teren arabil, cea mai mare parte a suprafeţei fiind terenul lucrat prin arendare de la proprietari, localnici sau cu domiciliul în altă localitate, în urma punerii în posesie a pământului pe baza Legii 18 şi a Legii 1 din 2001.

Structura culturilor în cadrul Exploataţiei Agricole

în perioada 2005-2008

Cultura Anii

2005 2006 2007 2008

Grâu de toamna 600 600 600 600

Floarea soarelui 150 150 150 150

Porumb 300 300 300 300

Rapiţă 150 150 150 150

Societatea dispune şi de alte dotări şi anume:

- sediul administrativ cu suprafaţa de 200 mp;

- magazie piese de schimb, produse chimice (erbicide, pesticide, îngrăşăminte chimice);

- atelier pentru întreţinerea mijloacelor mecanice;

Mijloacele mecanice ale societăţii sunt reprezentate de:

- 6 tractoare U650;

- 1 tractor New Holland;

- 1 plug reversibil cu 4 trupiţe;

- 4 pluguri PP 3;

- 2 grape cu disc GD 3,2;

- 2 semănători păioase SUP 29;

- 2 semănători prăşitoare SPC 8;

- 1 echipament pentru fertilizare MA 3,5;

- 1 echipament aplicare erbicide MET 3600;

- 3 remorci transport RM 5;

- 2 autocamioane transport capacitate 10 tone;

- 1 combină Class;

- 1 presă de furaj;

- 3 şoproane multifuncţionale.

1.5. Dotarea cu forţă de muncă.

Exploataţia Agricolă cuprinde un departament pentru resurse umane din care fac parte:

- 1 economist;

- 1 inginer agronom;

- 7 mecanizatori agricoli, care deservesc tractoarele şi maşinile agricole existente în societate;

- 1 paznic.

CAPITOLUL II

CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE SPECIFICE ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA S.A. „MIZACOM” S.R.L RASA

2.1. Aspecte generale:

a) Caracterizarea principalului tip de sol :

Clasificarea solurilor la nivel de clasa si tip:

Tipul de sol predominant în exploataţie: cernoziom.

Solurile comunei Rasa, sunt soluri zonale de stepă şi au ca roci parentale loessul sau depozitele loessoide. Loessul este considerat ca material parental optim de formare a solurilor. El s-a sedimentat în pleistocenul superior, fiind cel mai întins depozit de cuvertură. În zona câmpului se întâlnesc cernoziomuri ciocolatii cu petice de cernoziomuri castanii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intinerarii Tehnologice la Mizacom SRL.doc

Alte informatii

USAMV Bucuresti, Facultatea de Agricultura