Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 3102
Mărime: 67.48KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manea Draghici
Facultatea: Management Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala Specializarea: Inginerie Economica in Agricultura Disciplina: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI

Cuprins

Introducere: Necesitatea întocmirii planului anual in ferma de producție

Capitolul 1. Date privind exploatația agricola

1.1. Date generale despre zona

1.1.1. Așezare geografica , coordonate comuna Dorobanțu

1.1.2. Condiții naturale: clima, temperatura, precipitații, tip de sol.

1.1.3. Profilul agricol al localității – Culturi predominante in zona, suprafețe cultivate, producții/ha.

1.2. Așezare administrativa si statut juridic.

1.3. Suprafațaexploatației distribuita pe moduri de folosința

1..4. Culturile exploatației

1.4.1 Caracterizarea culturilor

1.4.2. Întocmirea asolamentului

1.5. Fisele tehnologice CADRU ale culturilor

1.6. Dotarea exploatației : tractoare, mașini, forța de munca

Capitolul 2. Stabilirea planului anual de cultura si a necesarului de Zile norma si materiale

2.1. Stabilirea planului de cultura

2.2. Stabilirea necesarului de Zile norma mecanizat si a necesarului de tractoar

2.3. Stabilirea necesarului de zile norma manual si a necesarului de lucratori

2.4. Stabilirea necesarului de materiale

Capitolul 3. Calcularea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor financiare

3.1. Calcularea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor financiare la nivelul fiecăreiactivități

3.2. Calcularea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor financiare la nivelul exploatației

Capitolul 4. Memoriu justificativ

Extras din document

Se va face o sinteza a modului de întocmire, a calculelor efectuate si a rezultatelor planificate

bibliografie

Necesitatea întocmirii planului anual in ferma de producție

Intocmirea planului anual in cadrul unei ferme de productie este necesara, in primul rand pentru cuantificarea evolutiei sau involutiei unor fenomene de natura economica, sociala sauclimatica, ceea ce determina in mod direct modul de functionare al exploatatiei.

Este important, deasemenea, sa cunoastem cerintele pe care cultura le impune: alegerea uneizone cu un climat corespunzator, cu soluri si precipitatii medii anuale prielnice dezvoltariinormale a culturii.

Cunoasterea costurilor,a necesarului de materii si materiale, ajuta la anticiparea unor rezulate planificate si astfel exploatatia isi va putea asigura functionalitatea in conditii optime

Capitolul 1. Date privind exploatația agricola

1.1. Date generale despre zona

1.1.1. Așezare geografica , coordonate comuna Dorobanțu

Aşezată în sudul judeţului Călăraşi, în Câmpia Bărăganului Mostiştei, comuna Dorobanţu este situată la 36 de km de reşedinţa de judeţ şi la 35 de km de oraşul Olteniţa. Având o populaţie totala de 3480 de locuitori, localitatea are în componenţă trei sate: Dorobanţu, Vărăşti şi Boşneagu.

Se învecinează la est cu comuna Ciocăneşti, la sud cu lunca Dunării, la vest cu comuna Mănăstirea, de care este despărţită prin valea Mostiştei, iar la nord cu comuna Ulmu.

Din punct de vedere etnic populaţia este împărţită în 3304 români şi 176 de romi. Religia dominantă este cea creştin-ortodoxă, există însă şi un număr de 45 de locuitori adventişti şi 30 penticostali.

Raportat la marile unităţi de relief, comuna este situată pe terasele Dunării. Satele Dorobanţu si Vărăşti sunt situate pe terasa I – Călăraşi, cu altitudine de 21 m, iar satul Boşneagu pe terasa a II - a – Corabia, cu altitudine de 35m.

1.1.2. Condiții naturale: clima, temperatura, precipitații, tip de sol.

Clima comunei este continentală sud-estică, cu o amplitudine termică de 22-28°C. Temperatura media anuală este de 11°C, iar precipitaţiile anuale sunt cuprinse între 350 şi 600 mm pe metru pătrat. În comună bat crivăţul, austrul şi băltăreţul.Reprezentative pentru zona în care este situată localitatea sunt solurile cernoziomice.

1.1.3. Profilul agricol al localității – Culturi predominante in zona, suprafețe cultivate, producții/ha.

Culturile predominante în comuna Dorobanțu sunt :

- Porumb

- Grâu 5000 kg/ha p- 0,80 lei/kg

- Ovăz 3026 kg/ha – 0,90 lei/kg

- Orz 3105 kg/ha – 0,90 lei/kg

- Rapiță 1280kg/ha 1,75lei/kg

- Floarea – soarelui 1749 kg/ha-1,80lei/kg

1.2. Așezare administrativa si statut juridic.

S.C Mihăiță S.R.L are sediul societății in județul Călărași , str. Cornișei nr.5, bl L10, ap. 20.

Statutul juridic al societăți este S.R.L (societate cu răspundere limitată).

Societățile cu răspundere limitată au următoarele avantaje :

• organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SRL

• numar asociati: minim unu ( asociat unic ) – maxim 50 asociati

• raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la asociatii acesteia, ci se opreste la capitalul social al societatii;

• asociatii participa la luarea deciziilor in unanimitate; exceptie fac situatiile in care prin actul constitutiv este prevazut altfel;

• capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 de lei si se divide în parti sociale de valoare egala, parti sociale care nu pot fi mai mici de 10 lei;

• participarea la capitalul social se poate face in numerar si in natura, dar cel putin 1 parte sociala sa fie varsata in numerar din valoarea totala a acestuia;

Dar are și dezavantaje :

• persoana nu poate fi asociat unic decat intr-un SRL

• de la un numar de 15 asociati intervine obligativitatea existentei comisiei de cenzori .

Preview document

Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 1
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 2
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 3
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 4
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 5
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 6
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 7
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 8
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 9
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 10
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 11
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 12
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 13
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 14
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 15
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 16
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 17
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 18
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 19
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 20
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 21
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 22
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 23
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 24
Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea Planului Anual de Productie in Cadrul Exploatatiei Agricole.doc

Alții au mai descărcat și

Cultura Grâului

Capitolul I INTRODUCERE 1.1 Importanţa grâului Grâul este una dintre cele mai importante cereale şi planta care ocupă pe glob cele mai mari...

Studiu privind potențialul de dezvoltare a sistemelor ecologice în agricultura

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE I.1.REZERVA DE SOLURI A LUMII Explozia demografică de la sfârșitul mileniului a alertat omenirea în legătură cu...

Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA

Introducere Pentru realizarea unor culturi de calitate și productive din punct de vedere cantitativ, solul reprezintă principalul factor care...

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Înființarea unei ferme de îngrășare a taurinelor

Introducere Îngrăşarea reprezintă fenomenul de acumulare, în timp, de carne şi grăsime, de acoperire sau seu, interfibrilară- marmorarea şi în...

Plan de afacere pentru obținerea de brichete

1. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Numele firmei: S.C. ECOFIRE S.R.L.- am ales acest nume deoarece inglobeaza cei doi factori...

Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației SC Vlascea SRL

Introducere Managementul producției în exploatațiile agricole are la bază procesul de producție. Acesta cuprinde acțiunile omului conjugate cu...

Rotația culturilor

Cap.1. Date despre exploatatia agricola Societatea luata in studiu este societatea comerciala SC MEGA PRISMA SRL , sediul Judet Constanta Comuna...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Spatiilor de Reparatii

1. INTRODUCERE Lucrarea este structurata intr-un numar de 4 capitole, astfel incat se pot certifica competentele profesionale dobandite pe...

Întocmirea planului anual de producție în exploatația agricolă SC Cheminova SRL

Introducere Intocmirea planului anual in cadrul unei ferme de productie este necesara, in primul rand pentru cuantificarea evolutiei sau...

Planificarea Activitatii in Cadrul Exploatatii Agricole

1. Conceptul de planificare şi principiile planificării Planificarea este procesul de identificare a situaţiei prezente, stabilirea obiectivelor...

Ai nevoie de altceva?