Intocmirea planului anual de productie in cadrul exploatatiei SC Vlascea SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Intocmirea planului anual de productie in cadrul exploatatiei SC Vlascea SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Introducere
Capitolul 1 – Date privind exploatația agricolă
1.1 Date generale despre zonă
1.2 Statut juridic și denumirea exploatației
1.3 Suprafața exploatației distribuită pe categorii de folosință
1.4 Culturile exploatației
1.4.1 Caracterizarea culturilor
1.4.2 Intocmirea asolamentului
1.5 Fișele tehnologice ale culturilor
1.6 Dotarea exploatației: mașini și utilaje agricole
Capitolul 2
2.1 Calculul necesarului de forță de muncă manuală
2.2 Calculul nesarul de forță de muncă mecanizată
2.3 Calculul central de salarizare
2.4 Calculul necesarului de motorină
2.5 Balanța necesarului de materiale
Capitolul 3 – Analiza rezultatelor economico-financiare
3.1 Evaluarea preturilor si tarifelor ce vor fi utilizate in planul exploatației
3.2 Repartizarea cheltuielilor pe culturi (Ha si S)
3.3 Calcularea rezultatelor tehnico-economice
Capitolul 4 – Memoriul justificativ

Extras din document

Introducere

Managementul producției în exploatațiile agricole are la bază procesul de producție. Acesta cuprinde acțiunile omului conjugate cu cele ale factorilor naturali, prin care obiectele muncii sunt transformate cu ajutorul mijloacelor de muncă în bunuri materiale. El include doua laturi distincte: procesul tehnologic și procesul de muncă, aflate într-o strânsă interdependență. Procesul de producție poate fi abordat și sub aspect cibernetic, ca un proces destinat sa transforme un set de elemente ”intrări” într-un set specific de elemente ”ieșiri”.

Acest proiect, în cadrul căruia am analizat procesul de producție a mai multor culturi și utilizând metode pentru a măsura performanțele economice, are ca subiect o exploatație agricolă de 560 ha din Isaccea, județ Tulcea.

In județul Tulcea, suprafețele preponderent cultivate de sectorul privat sunt atât cele cu cereale, cât și cele cu leguminoase pentru boabe, legume de câmp și solarii. Creșterea suprafețelor cultivate cu principalele culturi de către sectorul privat, se remarcă la suprafața cultivată cu grâu și secară(83%), floarea soarelui(59%), 56% mazăre, și 69% plantele de nutreț.

Isaccea este un oraș în județul Tulcea, Dobrogea, România, format din localitățile componente Isaccea (reședința), Revărsarea și Tichilești. Conform recensământului din 2011, populația localității era de 5.026 persoane. Orașul are în administrare 9671 ha, din care 369 ha în zonă intravilană.

Capitolul 1. Date privind exploatația agricolă

1.1 Date generale despre zonă

Județ / Localitate / Comună: Isaccea, Tulcea

Temperatura medie anuală (°C): 11,1 ° C

Precipitațiile medii anuale (mm): 445 mm/an.

Tipuri de sol predominante în zonă: cernoziomuri, aluviale, bălane

Principalele culturi agricole din zonă: Grau, Porumb, Floarea-soarelui, Orz, Mazăre

Tabelul 1.1 . Producții medii obținute la principalele culturi în zonă (kg/ha)

Cultură / An 2009 2010 2011 2012 2013

Grâu 1355 2411 3412 1227 1451

Porumb 3247 3549 4058 1319 4431

Fl.-soarelui 953 1091 1355 893 1422

Orz 2108 2820 3498 1084 2894

Mazăre 1287 1315 1274 1287 1987

Date preluate de pe insse.ro

1.2 Statut juridic / Denumire exploatație: SC VLASCEA SRL

Societatea cu răspundere limitată este forma de înființare care mă ajută să întrețin o suprafață mare. Formalitățile de înființare sunt mai simple, capitalul minim acceptabil fiind de 250 lei, obligațiile sociale sunt garantate cu patromoniul social, asociații răspund numai în limita aportului lor. Constituirea societății se bazează pe încrederea și calitățile asociaților -”intuitu personae”

1.3 Suprafața exploatației distribuită pe categorii de folosință

Tabel 1.2 Suprafețe pe categorii de folosință

Nr. Crt. Categoria Ha %

1. Total teren 570 100

2. AGRICOL, din care: 569,5 99,91

2.1 Arabil 595.5 100 din 99,91

2.2 Vii și pepiniere viticole 0 0

2.3 Pomi și pepiniere pomicole 0 0

2.4 Pășuni și fânețe 0 0

3. NEAGRICOL, din care: 0,5 0,09

3.1 Construcții și curți 0,3 60 din 0,9

3.2 Ape și bălți 0,2 40 din 0,9

3.3 Râpe și ravene 0 0

Tabel 1.3 . Culturile ce vor fi cultivate în anul de plan

Nr. Crt. Cultura An precedent An plan An următor

(2016 – 2017) (2017 – 2018) (2018 – 2019)

Ha % ha % ha %

1. Porumb 130 21,83 130 21,83 100 16,79

2. Fl.-soarelui 100 16,79 130 21,83 235,5 39,55

3. Mazăre 235,5 39,55 100 16,79 130 21,83

4. Grâu 130 21,83 235,5 39,55 130 21,83

TOTAL 595,5 100 595,5 100 595,5 100

Fisiere in arhiva (1):

  • Intocmirea planului anual de productie in cadrul exploatatiei SC Vlascea SRL.docx

Bibliografie

www.agrointel.ro
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/AnunturiPublice/Documente%20Anunturi%20Publice/2014/Strategie_judet_2014_2020/5.Cap%20III-Situatia%20existenta%20pag70-340/Cap%20III.3-Agricultura%20pag114-139.pdf
www.sumi-agro.ro
www.botanistii.ro
www.revistaagricultorul.ro
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=160&idb=
www.statisticanaf.ro
www.agrimedia.ro
www.agrofarmserv.ro
www.agrovet1.ro
http://www.ddbra.ro/media/PLAM_Tulcea_2011(1).pdf
http://www.rasfoiesc.com/business/management/MANAGEMENTAGRICOL28.php
http://apmtlold.anpm.ro/upload/45358_CAPITOLUL%20I.%20PROFIL%20DE%20JUDET.pdf
Oferta speciala toamna -Alcedo
http://www.caussadesemences.ro/
http://www.scda.ro/oferta.php
http://www.alcedoltd.ro/produse/toamna/seminte/probstdorfer/
www.agromas.ro/uploadari/Agromas%20oferta%20seminte%202016.pdf