Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 193 în total
Cuvinte : 38345
Mărime: 8.99MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

Cuprins

Cap.1 Contextul natural si socio-economic al zonei

1.1 Prezentarea judetului Ialomita

1.2 Structura administrativ-teritoriala

1.3 Insemnele judetului Ialomita

1.4 Rrepere cronologice din istoria judetului Ialomita

1.5 Scurt istoric administrativ

1.6 Principale date geografice ale judetului Ialomita

1.7 Resursele naturale

1.8 Destinatia si modul de folosire al terenurilor

1.9 Populatia

1.10 Infatisarea sociala

1.11 Economia

1.12 Infrastructura

1.13 Finante

1.14 Principalele institutii din domeniul invatamantului, sanatatii, culturii, artei, asistentei sociale, mass-media

Cap.2 Resurse turistice

2.1 Resurse turistice naturale

2.2 Resurse turistice antropice

Cap.3 Analiza situatiei existente

3.1 Obiective culturale ale judetului Ialomita

3.2 Circulatia turistica

3.3 Factori naturali de risc

3.4 Starea mediului natural

Cap. 4 Proiectul de amenajare turistica

4.1 Amara

4.2 Lacul Amara

4.3 Statiunea Amara

Cap. 5 Proiectul de amenajare turistica

5.1 Centrul de agrement Amara-Ialomita

5.2 Planul judetean de gestionare a deseurilor

5.3 Amara victima a preocuparilor pentru atragerea fondurilor europene

5.4 Bani europeni pentru străzile din Amara

5.5 La Amara, peste 13 miliarde de lei au fost cheltuiţi pentru a înfiinţarea Serviciului de salubrizare

Cap.6 Cazare in Amara

Cap. 7 Statiunea Amara pe piata belgiana

Cap. 8 Proiecte europene in statiunea Amara

Cap. 9 Impactul Turismului asupra Mediului in statiunea Amara

Cap. 10 Contracte incheiate de localitatea Amara

Cap. 11 Promovarea produsului turistic

Concluzii

Bibliografie

Imagini

Extras din document

Cap.1 Contextul natural si socio-economic al zonei

1.1 Prezentarea judetului Ialomita

ÎNFIINŢARE

Judeţul Ialomiţa este unitate administrativ – teritorială, reînfiinţat prin Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Actuala delimitare a judeţului Ialomiţa s-a făcut prin Decretul nr.15/23.01.1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului României, ţinându-se seama de condiţiile geografice, economice, social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei. Ca unitate administrativ-teritorială, judeţul Ialomiţa are calitatea de persoană juridică de drept public, având un patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI SUPRAFAŢĂ

Situarea Judeţul Ialomiţa se află în partea de sud-est a ţării, în Câmpia Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiţei şi la interferenţa unor vechi şi importante drumuri comerciale, prin care capitala ţării este legată cu Moldova şi cu litoralul Mării Negre.

Suprafaţa: 7.095 km². Este unul dintre cele mai întinse judeţe ale ţării.

Coordonate geografice

Coordonate geografice extreme în care judeţul Ialomiţa este încadrat sunt următoarele: • spre Nord - 44°51¢ latitudine nordică (la nord de satul Malu Roşu, comuna Jilavele); • spre Sud - 44°20¢ latitudine nordică (la sud de cartierul Buliga, municipiul Feteşti); • spre Est - 28°06¢ longitudine estică (la est de satul Retezatu, comuna Stelnica); • spre Vest - 26°18¢ longitudine estică (la vest de satul Răsimnicea, comuna Brazii). Vecinii judeţului Ialomiţa sunt : • la Nord - judeţele Brăila şi Buzău ; • la Nord-Vest – judeţul Prahova ; • la Vest – judeţul Ilfov ; • la Sud – judeţul Călăraşi ; • la Est – judeţul Constanţa. Suprafaţa totală a judeţului Ialomiţa este de 4.453 km2 (445.289 ha.), din care : 3.736 km2 suprafaţă agricolă, 258 km2 suprafaţă cu vegetaţie forestieră, 389 km2 terenuri cu altă destinaţie şi aproape 69 km2 terenuri neproductive.

Înfăţişarea pământului

Cea mai mare parte a judeţului este un câmp înalt şi uscat, Bărăganul propriu-zis, cuprins între Dunăre şi Ialomiţa, adică încadrat între zone joase şi umede (lunci şi bălţi). Judeţul cuprinde totuşi şi o parte a câmpiei de pe stânga Ialomiţei. Câmpul Bărăganului propriu-zis este, în general, foarte neted ; totuşi, către Dunăre, el coboară în mai multe trepte (terase) şi este tăiat de câteva văi scurte, care înlesnesc coborârea spre baltă ; spre râul Ialomiţa e neregulat, vălurat şi mai înalt, din cauza dunelor pe care le-a construit aici Crivăţul, din aluviunile nisipoase ale râului vecin.

Climă şi ape

Clima este de tip pontic, adică foarte secetoasă (sub 500 mm precipitaţiuni anual) şi cu contraste puternice de temperaturi între iarnă şi vară (26°-27°). Crivăţul, vântul dominant în tot anul, îngrămădeşte iarna zăpada în troiene, care de multe ori opresc circulaţia trenurilor.

Apele mari sunt numai cele care vin de departe (Ialomiţa şi Dunărea cu bălţile ei, Iezerul, Călăraşi, Boianul). Văile scurte, afluente Ialomiţei pe stânga, se termină în mici limane, unele din ele sărate (Amara, Fundata). În câmpia înaltă apa se găseşte la mare adâncime (20- 30 m).

Vegetaţie

Cu excepţia marginii estice unde se mai întâlnesc puţine pâlcuri de stejar închirciţi şi apăraţi cu brâuri de salcâmi, tot restul judeţului a fost, până nu de multă vreme, o stepă cu păioase, tipică. Au mai rămas de altfel şi acum câteva petice, după care ne putem da seama de compoziţia ei floristică: graminee dominante, în asociaţie cu plante spinoase (ciulini, scaieţi, holeră, centauree, etc.), pelinuri, lumânărică, euforbii ( laptele cucului), cucută, etc..

1.2 STRUCTURA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Judeţul Ialomiţa are în componenţa sa 3 municipii încadrate, potrivit legii, ca localităţi de rengul II: Slobozia, Urziceni şi Feteşti, 4 oraşe: Ţăndărei, Amara, Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg care au rangul III şi 57 de comune, cu un total de 121 de sate (57 de sate - cele reşedinţă de comună - având gradul IV, iar restul de sate având rangul V). Reşedinţa judeţului Ialomiţa este municipiul Slobozia.

Preview document

Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 1
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 2
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 3
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 4
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 5
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 6
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 7
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 8
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 9
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 10
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 11
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 12
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 13
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 14
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 15
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 16
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 17
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 18
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 19
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 20
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 21
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 22
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 23
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 24
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 25
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 26
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 27
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 28
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 29
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 30
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 31
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 32
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 33
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 34
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 35
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 36
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 37
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 38
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 39
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 40
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 41
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 42
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 43
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 44
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 45
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 46
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 47
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 48
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 49
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 50
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 51
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 52
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 53
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 54
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 55
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 56
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 57
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 58
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 59
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 60
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 61
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 62
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 63
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 64
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 65
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 66
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 67
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 68
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 69
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 70
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 71
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 72
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 73
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 74
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 75
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 76
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 77
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 78
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 79
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 80
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 81
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 82
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 83
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 84
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 85
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 86
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 87
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 88
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 89
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 90
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 91
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 92
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 93
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 94
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 95
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 96
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 97
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 98
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 99
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 100
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 101
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 102
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 103
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 104
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 105
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 106
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 107
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 108
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 109
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 110
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 111
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 112
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 113
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 114
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 115
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 116
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 117
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 118
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 119
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 120
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 121
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 122
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 123
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 124
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 125
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 126
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 127
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 128
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 129
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 130
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 131
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 132
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 133
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 134
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 135
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 136
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 137
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 138
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 139
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 140
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 141
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 142
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 143
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 144
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 145
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 146
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 147
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 148
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 149
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 150
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 151
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 152
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 153
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 154
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 155
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 156
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 157
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 158
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 159
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 160
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 161
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 162
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 163
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 164
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 165
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 166
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 167
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 168
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 169
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 170
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 171
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 172
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 173
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 174
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 175
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 176
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 177
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 178
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 179
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 180
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 181
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 182
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 183
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 184
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 185
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 186
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 187
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 188
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 189
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 190
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 191
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 192
Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica - Pagina 193

Conținut arhivă zip

  • Judetul Ialomita - Amenajare Agroturistica.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Agroturismului in Zona Slanic Prahova

Capitolul I 1. AGROTURISM IN ROMANIA Turismul,constituie un factor determinant pentru progresul economic general, cu aport in cresterea...

Amenajarea Agroturistica - Zarnesti

ORASUL ZARNESTI Harta orasului Zarnesti (www.zarnesti.net) Pe teritoriul de astazi al orasului Zarnesti se pare ca au locuit oameni din cele mai...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Ai nevoie de altceva?