Lucrari Mecanizate la Cultura de Porumb

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Lucrari Mecanizate la Cultura de Porumb.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iacomi Cristian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Importanţa culturii

Porumbul este a treia cereală importană din lume după grâu şi orez. Boabele de porumb se folosesc sub diferite forme, atât în alimentaţia omului sub diferite forme cât şi în alimentaţia animalelor. Din germenele de porumb se extrage un ulei de cea mai bună calitate folosit în hrana copiilor, bătrânilor şi bolnavilor. Germenele de porumb reprezintă 7% din greutatea totală a bobului. Porumbul este o cereală furajeră de bază pentru animale unde reprezintă peste 75% din conţinutul reţetelor furajere.

Pe glob se cultivă 136 de milioane de ha şi se obţine o producţie medie de 4310 kg/ha respectiv o producţie toală de 586 milioane tone.

Producătorul numărul unu pe glob este SUA care realizează o producţie medie de 8590 kg/ha cultivând aproape un sfert din suprafaţa totală.

Cele mai bune rezultate se obţin când plantă premergătoare este o cultură de leguminoase. În SUA unde se realizează cea mai mare producţie medie şi totală la porumb şi soia, există rotaţia porumb-soia.

Lucrările solului

Porumbul este o plantă cu rădăcină puternică de aceea necesită lucrări profunde ale solului.

Principala lucrare a solului este arătura, ea se efectuează cu plugul la adâncimi de 28-30 cm pe solurile grele şi argiloase şi la 23-25 cm adâncime pe solurile uşoare şi nisipoase. De preferat este ca la plug să se ataşeze un scormonitor care să mai afâneze cu încă 10 cm solul, plugul trebuie să lucreze în agregat cu grapa stelată. Aratul trebuie executat până la 15 noiembrie. Arăturile de toamnă dau sporuri însemnate.

Terenurile se menţin afânate şi curate de buruieni prin lucrări ale solului cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colţ reglabil. Ultima lucrare de pregătire a solului pentru semănat se face cu 1-2 zile înainte de semănat, pe direcţia de semănat şi adâncimea de semănat şi se execută cu grapa cu discuri.

Stabilirea densităţii

Numărul de boabe germinabile/m2 5-9, puritate 98%, germinaţie 90%,

cantitatea de sămânţă la ha între 15-30 kg.

Semănatul

Epoca optimă de semănat a porumbului este când temperatura în sol la adâncimea de semănat este de 8-10oC. Adâncimea de semănat este în funcţie de structura solului între 6-8 cm, mai la suprafaţă pe solurile mai grele şi mai la adâncime pe solurile uşoare şi nisipoase.

Semănatul se execută cu semănătoare iar distanţa între rânduri este de 70 cm.

Asigurarea necesarului de elemente nutritive

Porumbul reacţionează foarte bine la aplicarea îngrăşămintelor organice. Se folosesc doze între 30-40 tone gunoi de grajd la un ha. Producţiile importante sunt condiţionate de aplicarea îngrăşămintelor chimice. Fosfor P2O5 40-120 kg/ha, potasiu K2O 40-80 kg/ha substanţă activă.

Îngrăşămintele cu azot se dau diferenţiat în funcţie de sistemul de cultură între 80-100 kg/ha sau între 180-300 kg/ha. Se administrează jumătate din doză la semănat iar cea dea doua jumătate la a doua prăşitoare.

Combaterea buruienilor

Cele mai importante buruieni sunt: iarba bărboasă (Echinocloa crus-gali), ştirul (Amaranthus retroflexus), pălămida (Cirsium arvense), volbura (Convol-vulus arvensis). Combaterea se realizează prin mijloace agrotehnice dar şi prin mijloace chimice.

Metodele agrotehnice constau în lucrări ale solului efectuate la timp, amplasarea culturii pe soluri curate de buruieni, efectuarea a 3 praşe.

Combaterea chimică se realizează cu ajutorul ierbicidelor. Există două metode de aplicare a ierbicidelor: preemergent şi postemergent. Produsele chimice folosite sunt: Mecloran 8-12 l/ha, Dual 500 EC 3-5 l/ha, Icedin super 1 l/ha etc.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor

Mijloacele agrotehnice sunt: rotaţia culturilor, efectuarea la timp a lucrărilor etc.

Mijloacele chimice se pot aplica prin tratamente la sămânţă sau prin contact. Unul dintre cei mai mari dăunători este viermele sârmă (Agriotes sp.) care poate fi combătut prin tratamente la sămânţă cu Furadan.

Asigurarea necesarului de apă

Porumbul este un mare consumator de apă până la 6000 de m3 de apă pe ha, asigurarea necesarului de apă se face prin irigaţii.

Recoltatul

Porumbul se poate recolta mecanic dar şi manual. Pe suprafeţe mici se poate recolta manual. Producţia principală sunt boabele iar producţia secundară este reprezentată de coceni. Porumbul poate fi recoltat şi pentru însilozare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Lucrari Mecanizate la Cultura de Porumb.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ