Management in agricultura

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Management in agricultura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAPITOLUL I STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ȘI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI
1.1. Mărimea și structura categoriilor de folosință a terenului
1.2. Alegerea culturilor
1.3. Întocmirea asolamentului
CAPITOLUL II ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ
2.1. Proiectarea producțiilor medii prin metoda bonitării terenurilor agricole
2.2 Stabilirea cantităților de îngrășăminte pe culturi
2.3 Planul de cultură
2.4 Fundamentarea fișelor tehnologice pe culturi
CAPITOLUL III DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE (PUNCTULUI CRITIC) PE CULTURI
CAPITOLUL IV CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Extras din document

INTRODUCERE

Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate și schimbarea radicală a funcțiilor de producție, a relațiilor de schimb și de repartiție a profitului.

Reintrarea agriculturii românești în rețeaua relațiilor economiei de piață, a relațiilor de concurență, unde criteriul de bază este doar eficiența și calitatea, necesită un nou tip de management, care prin metodele și tehnicile utilizate să corespundă cerințelor diferitelor tipuri de exploatații agricole.

Întocmirea proiectului de an la disciplina de „Management” ocupă un loc important în cadrul pregătirii de ansamblu a viitorilor specialiști .

Pentru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziția studenților prezentul ghid, elaborat în conformitate cu reglementările și normativele actuale.

Ghidul pentru întocmirea proiectului de an la disciplina „Management” se adresează în special studenților de la Facultatea de Agricultură specializarea Inginerie economică în agricultură.

CAPITOLUL I

STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ȘI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI

1.1. Mărimea și structura categoriilor de folosință a terenului

Tabelul 1

Mărimea și structura categoriilor de folosință a terenului

Specificare Ha % din total % din agricol

Suprafața totală 88 100,0 -

Teren agricol 87 98,86 100,0

Teren arabil

- din care irigat 73 82,95 83,90

0 0 0

Pășuni naturale 2 2,27 2,29

Fânețe naturale 5 5,68 5,74

Livezi 3 3,4 3,44

Vii 4 4,54 4,59

Teren neproductiv 1 1,13 -

Amplasarea suprafețelor și condițiile naturale

- Regiunea: NORD-EST

- Județul: Iași

- Comuna: Butea

- Sat: Butea

Satul Butea este amplasat în partea de sud-vest a judetului Iași, fiind așezat pe malul stâng al Siretului, pe două coline, despărțite de pârâul numit Armanca. Suprafața totală a comunei Butea este de 3729 ha, din care 1037 ha intravilan si 2692 extravilan. Are o populatie de 3889 locuitori, 1600 gospodării și 1560 de locuințe.

Configurația generală a terenului ocupat de comuna Butea este deluroasă, în afara suprafeței cultivate pe malul stâng al Siretului, de la podul Șcheia până în apropierea comunei Răchiteni care este teren de șes. Panta apuseană a satului Butea, spre valea Siretului este mai abruptă și supusă eroziunii apelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management in agricultura.doc

Bibliografie

1. Brezuleanu S., 2009 - Management în agricultură, Editura Tehnopress, Iași;
2. Ciurea I.V. , Brezuleanu S. ,Ungureanu G..2005 - Management, Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iași;
3. Ciurea I.V.,1992 - Management în zootehnie, Editura „Ion Ionescu de la Brad", Iași;
4. Bîlteanu Ghe., 2003, Fitotehnie, Editura „Ceres”, Bucuresti, vol. 1, BucureȘti;
5. Gologan I., Dornescu Alexandrina, 1981, Curs de ameliorarea plantelor, Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad”, Iași;
6. Jităreanu G., Onisie T., 2000, Agrotehnică, editura ”Ion Ionescu de la Brad”, IaȘi.