Management Strategic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Management Strategic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Agronomie, Management

Cuprins

Cap. 1. Localizare, prezentare şi structura fermei
Cap. 2. Obiectivul fermei animale
Cap. 3. Calculul necesarului de furaje
Cap. 4. Calculul marjei brute
Cap. 5. Marja brută pe total fermă şi calculul rezultatelor economico -financiare
Cap. 6. Proiecţia pe 2009 a fermei noastre
Se va face proiecţia, urmărind toate etapele analizei făcute pentru anul precedent.
Cap. 7. Analiza comparativă 2008-2009 a situaţiei economice din fermă
Cap. 8. Concluzii şi propuneri

Extras din document

Cap. 1. Localizare, prezentare şi structura fermei

Localizare:

Judeţul Maramureş este situat în nordul României, se întinde peste culmile nordice ale Capaţilor Orientali, având o suprafaţă de 6304,36 km patrati care reprezentă 2,6 % din teritoriul tării, fiind situat pe locul 15 ca suprafaţă între judeţele ţării.

Coordonatele principale ale judeţului sunt: meridianele 22° 52'30''şi 25°07'30'' longitudine estică şi se găseşte între paralele 47°20'00''şi 48 o00'15'' latitudine nordică .

Se învecinează la est cu judeţul Suceava, la sud cu judeţele Bistriţa Năsăud, Cluj şi Sălaj, la vest cu judeţul Satu Mare, iar la nord are frontiera de stat cu Ucraina, pe o lungime de 154 km, din care râul Tisa reprezintă circa 40% (62 km).

Relieful

Comuna Basesti este situata la poalele Codrului, pe un relief care alterneaza impresionant mai multe vai si dealuri si o suprafata de 1276 ha de padure.

Prin poziţia sa geologică teritoriul judeţului este alcătuit în principal din masive muntoase şi depresiuni - unităţi ale Carpaţilor Orientali - (cca. 76,5% din suprafaţa judeţului), la care se adaugă în partea de sud şi vest unităţi aparţinând: Dealurilor Vestice (cca. 14,5% din suprafaţa judeţului), Subcarpaţilor Transilvăneni (7% din suprafaţa judeţului) şi Podişului Someşean (2% din suprafaţa judeţului).

Clima

Regimul climatic ce caracterizează comuna Basesti se încadrează în sectorul de climă continental-moderată şi cel cu climă de munte, avâmd ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare cu precipitaţii atmosferice bogate.

Temperaturile aerului înregistrază valorii anuale cuprinse între -1,0 0C şi +9,0 0C, cantitatea anuală de precipitaţii este cuprinsă între 700-1400 mm, mai mare în partea nordică şi nord-vestică a judeţului.

Frecvenţa medie anuală a vânturilor se caracterizează printr-o circulaţie a aerului dinspre vest, cu o frecvenţă medie anuală de circa 18-20% şi a celui din nord cu o frecvenţă aproximativă de 10-11% (Ocna Şugatag).Vitezele medii anuale se menţin între 3 şi 3,8 m/s, iar în munşi atingând peste 50 m/s.

Solurile

Învelişul de soluri pe cuprinsul regiunii este variat, el reflectând caracterul complex al factorilor naturali, care condiţionează formarea sa.

În regiunile deluroase din sud-vestul judetului (Comuna Basesti), ca şi în depresiunile colinare Maramureş şi Lăpuş apar solurile brune şi solurile podzolice argiloiluvionare, acestora li se adaugă solurile negre de fâneaţă.

Agricultura

Agricultura - intensivă şi multilaterală - deţine un rol important în economia judeţului, ocupând 483.581 ha teren agricol, din care 3/4 este teren arabil.

Dintre cereale se cultivă mai ales grâul, orzul şi porumbul, iar dintre plantele tehnice, floarea soarelui, sfecla de zahăr şi cartoful.

Creşterea animalelor (bovine, porcine, ovine,caprine) are o pondere însemnată în agricultura judeţului, atât datorită întinselor suprafeţe de păşuni şi fâneţe, cât şi tradiţiei locuitorilor în acest domeniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Strategic.doc

Alte informatii

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală