Marja Bruta Standard

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Marja Bruta Standard.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Marja brută standard (MBS) calculată pentru producţia vegetală şi animală în vederea utilizării lor la nivelul exploataţiilor agricole necesită întelegerea conţinutului acesteia, modului de calcul şi utilizarea acestei noţiuni în evaluarea activităţilor la nivelul exploataţiilor agricole

1. Metodologia de determinare a MBS unitare si a aportului de ore munca pentru activităţile din productia vegetala si animala

1.1 Principii de bază şi metotologia de calcul a MBS

În Uniunea Europeană, ca şi în ţările candidate la integrare, printre care şi România, exploataţiile agricole sunt numeroase şi diversificate, ele constituind o realitate complexă. Pentru a facilita analiza unitară caracteristicilor structurale şi a rezultatelor economice, este necesară utilizarea unor noţiuni corespunzătoare. Această noţiune o constituie marja brută standard (MBS).

Principiile şi regulile de bază pentru calcularea marjelor brute standard (MBS) sunt stipulate în Anexa nr. 1 la Decizia Comisiei 85/377/33CEE din 07 iunie 1985, stabilind o Tipologie Comunitară pentru exploataţiile agricole (OJ nr. L220, 17.08.1985) şi care sunt înca în vigoare. Liniile generale prezentate în document oferă o imagine de ansamblu asupra regulilor oficiale privind calcularea MBS, şi conţin şi unele explicaţii suplimentare.

Scopul principal al determinării MBS constă în compararea marimii acesteia pe zone geografice realizarea unei clasificări uniforme a exploataţiilor agricole, în stabilirea dimensiunii economice şi a orientării tehnico-economice a exploataţiilor.

1.2 Definiţie şi procedura pentru calcularea marjei brute standard (MBS)

Marja brută standard a unei activităţi agricole (culturi agricole sau specii de animale) înseamna valoarea monetară a producţiei brute a activităţii în cauză la preţurile de livrare – loco producător, din care se scad costurile specifice corespunzătoare MBS este unitară (pe ha, cap de animal) şi se exprimă în lei sau euro .

Produsul brut al unei activităţii cuprinde:

- valoarea producţiei principale şi secundare, plus subvenţiile acordate de stat.

Costurile specifice sunt anumite costuri variabile care sunt direct legate de activitatea respectivă.

Marja brută standard (MBS) pentru o anume activitate este diferenţa dintre :

produsul brut a acelei activităţi (PB) şi valoarea standard a anumitor costuri specifice aferente activităţii respective (CVS):

MBS = PB-CVS

Datele folosite pentru calcularea valorii standard a producţiei totale şi a costurilor specifice corespund unei perioade de producţie de 12 luni (fie an calendaristic, fie an de producţie agricolă). În cazul în care perioada de producţie pentru produsele vegetale şi animale este mai mică sau mai mare de 12 luni, aceasta trebuie transformată, pentru a reprezenta o perioadă de 12 luni.

Costurile specifice în sensul Deciziei Comisiei 85/377/EEC reprezintă unele din costurile de producţie variabile, care pot fi alocate direct anumitor categorii de culturi sau specii de animale.

Costurile fixe de producţie, cum ar fi maşinile, clădirile (amortizarea lor), costurile cu forţa de muncă, chirii, combustibil şi lubrifianţi, întreţinerea echipamentelor şi a maşinilor şi lucrări contractate cu terţii, nu sunt incluse în costurile specifice pentru calcularea MBS.

Valoarea monetară a produsului brut include orice subvenţii legate direct de produs şi de zonă. Orice subvenţii legate de unele verigi tehnologice (seminte, energie electrică, motorină, etc) se scad din costurile specifice . TVA nu este inclusă în producţia brută şi nici în costurile specifice. Conform înţelegerii cu UE, România calculează MBS unitară pe zone geografice: campie, deal şi munte, precum şi pentru fiecare cultură şi specie de animale.

MBS unitară se determină pe fiecare comună, pe baza producţiilor medii, pentru activităţile agricole identificate în fiecare comună. Valoarea MBS unitare se calculează, atat pe zone, cât şi pe comune la nivel de potenţial mediu şi se extrapolează la potenţial ridicat şi scăzut.

Producţiile medii la nivelul comunelor s-au stabilit în funcţie de nota de bonitare a fiecarei culturi la nivelul comunei şi kilogramele pe punct bonitar determinate ca medie a ponderilor medii la nivel de judeţ.

Astfel:

Ponderea medie la nivel de cultură pe comună = nota de bonitare a culturii x producţia pe un punct exprimata în kg ( mediu pe ultimii 5 ani).

Fisiere in arhiva (1):

  • Marja Bruta Standard.doc