Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 17648
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurel Chiran, Elena Gindu

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. DATE MONOGRAFICE PRIVIND S.C. FRUCTERA S.A BÎRLAD

1.1. Prezentarea societăţii

1.2. Structura organizatorică

1.3. Managementul resurselor umane

1.4. Înzestrarea tehnică a unităţii

1.5. Domeniul de activitate

CAPITOLUL 2. OFERTA DE FRUCTE

2.1. Consideraţii generale

2.2. Consumul şi modalităţi de valorificare a fructelor

2.3. Studiul ofertei fructelor

2.4. Evoluţia costurilor la fructe

CAPITOLUL 3. PIAŢA ŞI DISTRIBUŢIA FRUCTELOR

3.1. Consideraţii generale

3.2. Produsul – componentă a mixului de marketing

3.2.1. Procesul de dezvoltare a produselor noi

3.2.2. Ambalarea şi etichetarea

3.2.3. Ciclul de viaţă al produsului

3.3. Piaţa produselor, piaţa întreprinderii şi strategia de piaţă

3.4. Valorificarea fructelor şi a produselor

3.5. Circuitul de valorificare a fructelor

3.6. Evoluţia preţurilor la S.C. FRUCTERA S.A. Bîrlad

3.7. Cifra de afaceri, cheltuieli de producţie şi rentabilitatea

3.8. Distribuţia produselor

3.8.1. Organizarea sistemului de distribuţie

CAPITOLUL 4. PROMOVAREA FRUCTELOR

4.1. Consideraţii generale

4.2. Publicitatea şi bugetul publicitar

4.3. Vânzarea prin eforturi personale a produselor la S.C. FRUCTERA S.A. BÎRLAD

CAPITOLUL 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

5.1. Concluzii

5.2. Propuneri

BIBLIOGRAFIA

Extras din document

INTRODUCERE

Marketingul a aparut in prima jumatate a secolului nostru , în ţările capitaliste dezvoltate, iniţial ca metoda de studiere şi prospectare a pieţei.

Marketingul – are o scurta istorie. Primele apariţii aparţin acestui secol, faptul ca începuturile marketingului şi dezvoltarea lui ulterioară în spaţiile unor ţări dezvoltatea economic, a determinat o serie de autori sa explice apariţia marketingului pe seama abundenţei de bunuri şi servicii.

Noţiunea de marketing – participiul prezent al verbului “to market” care înseamna a cumpăra, a vinde .Acest termen corespunde mai multor accesiuni, în domeniul ştiinţei, o disciplină, un demers, o activitate practică , o funcţie a întreprinderii .

Prin esenţa lui, marketingul încearcă să trateze lumea şi să o înţeleagă prin problemele , necesitaţile, standardele ei de viaţa.

Marketingul poate apărea sub forma unei ecuaţii in care:

Marketingul (M) = Satisfacerea cererii (S.C) + Profitul (P )

Rolul agromarketingului include şi activităţi situate în avalul producţiei agricole cum ar fi:

-activităţi de prelucrare a materiilor prime şi obţinerea unor produse agroalimentare necesare pieţii interne sau pentru export.

-stocarea sau depozitarea unor produse care include operaţiuni de condiţionare, stocare, ambalare , livrări.

-achiziţionarea de produse agricole prin unitaţi specializate ( piaţa de gros, asociaţii sau cooperative de achiziţionare şi valorificare a produselor agricole) în vederea optimizarii pietei agrare corespunzătoare cererii consumatorilor.

-organizarea unor reţele de magazine ( în cazul asociaţiilor de producatori) prin care să se valorifice o parte din propiile produse agricole şi agroalimentare.

Marketingul aduce o contribuţie importanta la îmbogaţirea cu noi dimensiuni, cunoştinţe şi perspective semnificative a teoriei economice, la dezvoltarea atat a vechilor discipline din care a provenit cat si a celor de la care împrumuta tehnici de analiză, modelare şi procnoză.

Indiferent de domeniul concret de aplicare a lui, marketingul îndeplineşte o serie de funcţii generale, comune tuturor întreprinderilor, dintre care cele mai importante sunt:

1. Investigarea pieţei şi a nevoilor de consum , prin care se urmăreşte atat prospectarea pieţei prezente, cat şi a celei potenţiale, a nevoilor solvabile, cat si a ansamblului nevoilor de consum, a motivaţiei consumului.

Aceasta funcţie premisă are caracter permanent şi de regulă precede celelalte funcţii ale marketingului, pregătindu-le condiţiile de realizare.

2. Creşterea adaptabilităţii întreprinderii la dinamica mediului extern are în vedere noua orientare asupra relaţiei “firmă-piaţa” şi vizează asigurarea unui grad cat mai ridicat de adaptabilitate a firmei faţă de schimbările mediului în care îşi desfăşoară activitatea, ceea ce va determina:

• promavarea noului, înnoirea şi diversificarea ofertei de mărfuri;

• perfecţionarea continua a formelor de distribuţie şi comercializare;

• diversificarea acţiunilor promoţionale.

Pe plan macroeconomic această funcţie mijloc de acţiune presupune ca adaptarea

producţiei, activităţilor comerciale şi de prestări servicii la nevoile de consum să se realizeze astfel încat să asigure o corelaţie dinamica între ofertă şi cererea de consum.

3. Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum reprezintă scopul întregii activităti de marketing ea are în vedere un ansamblu de măsuri pentru realizarea bunurilor necesare consumului, distribuirea lor în condiţii optime, asigurarea unor posibilităţi largi de alegere, în concordanţa cu gusturile şi preferinţele consumatorilor, lărgirea gamei serviciilor comerciale gusturile şi preferinţele consumatorilor, informarea consumatorilor asupra modalitaţilor optime de folosire a produselor etc.

4. Creşterea eficienţei economice presupune, în primul rând, alocarea judicioasă a resurselor, optimizarea structurii populaţiei, a întregii activităţi economice (producţie-transport-depozitare-valorificare)

Marketingul produselor agricole este acelaş cu marketingul produselor industriale, dar există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte metodele de marketing şi instituţiile folosite.

In marketingul produselor agricole, metodele de distribuţie si politică privitoare la canalele şi intermediari sunt foarte importante pentru că vanzarea directă nu este uşoara. Pe de altă parte, aspectele de planificare a produselor şi de publicitate nu se prea bucură de atenţia producătorilor individuali.

Marketingul este diferit şi pentru că producătorii agricoli individuali nu au de obicei un control semnificativ asupra folosirii producţiei obţinute.

În agricultură cele mai multe produse sunt omogene. Această caracteristică, împreună cu factorul micilor unităţi producătoare, fac foarte dificilă utilizarea reclamei (publicităţii) de către un singur cultivator şi de asemenea foarte dificile sunt vânzările personale şi alte forme de publicitate.

CAPITOLUL 1

DATE MONOGRAFICE PRIVIND S.C. FRUCTERA S.A BÎRLAD

1.1.Aspecte generale

Societatea comercială S.C.”Fructera” S.A. Bîrlad este situată în podişul central Moldovenesc, ocupând partea nordică a colinelelor Tutovei în zona oraşului Bîrlad, judeţul Vaslui.

Societatea comercială “FRUCTERA”S.A. Bîrlad cu sediul in oraşul Bîrlad, strada 1 Decembrie, numărul 91,(judeţul Vaslui).

Unitatea face parte din categoria societaţilor comerciale pe acţiuni (S.A.) cu personalitate juridică înregistrată în Registrul Comerţului la nr. J 37/183/1999

S.C.”Fructera” S.A. Bîrlad a rezultat din divizarea societăţi S.C.“Pomicola” S.A. Bîrlad conform Legii 31/90 modificată prin care S.C. “Pomicola” S.A. Bîrlad s-a divizat în 3 societăţi toate cu profil horticol (cod CAEN 117) având ca obiect de activitate producerea şi valorificarea fructelor, după cum urmează :

1. S.C. “POMICOLA” S.A. BÎRLAD- societate mamă cu sediul in Bîrlad strada Decembrie 190 având obiectul de activitate în localitatea Tutova (circa 8 km de municipiul Bârlad).

2. S.C. “FRUCTERA” S.A. BÎRLAD- sediul în Bîrlad strada 1 Decembrie nr. 91.

3. S.C. “HORTICOLA” S.A. PUIESTI-cu sediul în localitatea Puiesti (localitate situata la circa 35 km de Bârlad).

S.C. FRUCTERA S.A. BÎRLAD a avut înca de la început obiect principal de activitate pomicultura (cod CAEN 117) iar ca activitate secundară cultura altor plante (porumb, grâu, floarea soarelui).

Sediul societăţii situat în partea de nord a municipiului Bîrlad circa 50 m de municipiul Bîrlad având acces la drumul national 24 C.

Preview document

Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 1
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 2
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 3
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 4
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 5
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 6
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 7
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 8
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 9
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 10
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 11
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 12
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 13
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 14
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 15
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 16
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 17
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 18
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 19
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 20
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 21
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 22
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 23
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 24
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 25
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 26
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 27
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 28
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 29
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 30
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 31
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 32
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 33
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 34
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 35
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 36
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 37
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 38
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 39
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 40
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 41
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 42
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 43
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 44
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 45
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 46
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 47
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 48
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 49
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 50
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 51
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 52
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 53
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 54
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 55
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 56
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 57
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 58
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 59
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 60
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 61
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 62
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 63
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 64
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 65
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 66
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 67
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 68
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 69
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 70
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 71
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 72
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 73
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 74
Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Marketingul Fructelor la SC Fructera SA Barlad.doc

Alții au mai descărcat și

Comportarea unor soiuri de prun în sistem superintensiv de cultură, în condițiile pedoclimatice ale USAMV Cluj-Napoca

CAPITOLUL I SITUAȚIA CULTURII PRUNULUI ÎN ROMÂNIA ȘI PE PLAN MONDIAL ISTORICUL CULTURII PRUNULUI Speciile de prun au originea în zona temperată...

Cultura piersicului

INTRODUCERE Relieful variat al teritoriului românesc, cu versanţii expuşi la soare şi văi adăpostite, care întrunesc condiţii de precipitaţii...

Pomicultură Specială

A. MEMORIU DESCRIPTIV 1. Obiectul şi necesitatea proiectului Cultura vişinului este o ramura importanta a pomiculturii, deoarece vişinul este...

Bolile și dăunătorii mărului

ARGUMENT Mărul este specia pomicolă cea mai atacată de boli și dăunători având peste 80 de boli și peste 60 de dăunători. Motiv pentru care se...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Marketing în agricultură

1.1. Continutul si tipologia deciziilor de marketing Conducerea firmelor agricole este frecvent solicitata sa adopte decizii, urmarind o legatura...

Ai nevoie de altceva?