Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ungureanu George

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAPITOLUL I. Structura organizatorica a serviciilor de
Consultanta Agricola la nivelul judetului Buzau
1.1 Structura organizatorica a O.J.C.A. Buzau
1.2 Atributiile fiecarui compartiment
1.3 Alte tipuri de structuri organizatorice privind consultanta in spatiul rural
CAPITOLUL ll. Principii de organizare a serviciilor de consultanta
2.1 Fundamentele organizarii serviciilor de consultanta
2.1.1 Servicii de consultanta ale statului
2.2.2 Servicii de consultanta comerclale
2.2.3 Organizatii ale fermierilor
2.2.4 Servicii de consultanta conduse prin proiecte
CAPITOLUL III. Metode ale Consultantei Agricole utilizate in cadrul
O.J.C.A Buzau
3.1 Consultanta individuala
3.1.1 Caracferisticile Consultantei Agriciole individuale
3.1.2 Tipuri de consultanta individuala
3.2 Consultanta in grup
3.2.1 Caracteristicile consultantei in grup
3.2.2 Tipuri de consultanta in grup folosite
CAPITOLUL IV. Utilizarea sistemelor informatice in Consultanta
Agricola
4.1 Aspecte generale asupra sistemelor informatice
4.2Tipuri de sisterne informatice utilizate in agricultura
4.3 Importanta intarnetului in contextul informatizarii agriculturii
CAPITOLUL V. Elaborarea programului anual de activitati in
Consultanta Agricola
5.1 Definitia programului de activitati si caracteristicile sale
5.2 Tipuri de activitati de consultanta posibile de aplicat in judetul Buzau
CAPITOLUL VI. Proiectarea unor activitati concrete de Consultanta
Agricola
6.1 Formularea anuntului
6.2 Formularea invitatiei
6.3 Programul de desfasurare a activitatii de consultanta in localitatea Ziduri judetul Buzau
6.4 Planul metodic de desfasurare a activitatii
6.5 Raportul privind desfasurarea actiunii
6.6 Eficienta activitatii desfasurate in consultanta

Extras din document

CAPITOLUL I

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR DE CONSULTANTA AGRICOLA LA NIVELUL JUDETULUI Buzau

1-1 STRUCTURA ORGANiZATORICA A OFICIILOR JUDETENE DE CONSULTANTA AGRICOLA ( O.J.C.A.)

In temeiu! Hotanrii Guvernului nr. 676/ 1998 cu modificarile si completarile ulterioare - privind activitatea de consultanta agricola si formare profesionala si infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Buzau, se stabileste modul de organizare conform prevederilor prezentului regulament.

Fondurile necesare desfasurarii activitatii de consultanta agricola se pot completa prin acordarea unor sume suplimentare la nivel de Consiliul Judetean Buzau si de Consiliile Locale, prin sponsorizari si donatii in conditiiie legii si cu asistenta tehnico-financiara a organismelor internationale.

Oficiul Judetean de Consutanta Agricola Buzau coordoneaza intreaga activitate a consultantei agricole pe raza judetului si reprezinta autoritatea la nivel local in cadrul relatiilor interne si internationale.

Oficiul Judetean de Consutanta Agricola Buzau in indeplinirea si exercitarea atributiilor profesionale specifice in teritoriile in care actioneaza si i-si desfasoara activitatea, sunt autoritati de consultanta agricola.

Activitatea de consultanta agricola consta in : - Cursuri de instruire si calificare profesionala in domeniul agricol; - Asistenta tehnica de specialitate in domeniul agricol; - Furnizarea ultimelor noutati in specializare - Sprijin in constituirea formelor asociative in agricultura - Implementarea programelor privind dezvoltarea rurala ( SAPARD, FIDA, etc);

- Imbunatatirea cunostintelor privind luarea deciziilor intr-un mediu economic concurential;

- Asigurarea eficienta a fiuxului informational invatamant-cercetare-producator agricol;

- Consultanta in afaceri din domeniul agricol si al industriei alimentare;

- Informatii privind piata produselor agroalimentare;

- Colaboare cu institutiile de cercetare si invatamant in domeniul agricol;

- Indruma comunitatea rurala privind masurile si activitatile cuprinse in

programele nationale si internationale de dezvoltare agricola.

De asemenea, consultanta agricola se implica direct in mediatizarea programelor de masuri ale Guvernului in toate comunele Judetului Buzau, privind sprijinirea producatorilor agricoli prin subventii, constiturea structurilor asociative, cunoastera conditiilor de aderare a Romaniei la U.E. si a programelor de finantare externa si interna.

Reteaua de Consultanta Aqricola la nivelui Judetului Buzau

Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Buzau are in structura sa urmatoarele servicii, compartimente, centre de consultanta:

1) Serviciul ,,CONSULTANTA AGRICOLA"

2) Serviciul ,,PREGATIRE PROFESIONALA"

3) Compartimentul „ FINANTE-ADMINISTRATIV, RESUSE UMANE"

4) Centre Locale de Consultanta Agricola

Structura organizatorica a Oficiilor Judetene de Consultanta Agricola

(OJCA)

Tuturor acestora le sunt subordonate Centrele Locale de Consultanta Agricola (CLCA). La nivelul OJCA se constituie un Colegiu tehnic al Oficiului, alcatuit din:

- director;

- director adjunct

- contabil sef;

- reprezentant DGAA;

- reprezentant al Centrelor Locale de Consultanta Agricola;

- specialisti din cercetare si din invatamantul superior;

- reprezentanti ai fermierilor, organizatiilor profesionale si sindicatelor

agricole.

In indeplinirea rolului sau, Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Buzau are urmatoarele atributii generale:

- implementeza strategiile guvernamentale la nivel judetean si comunal;

Fisiere in arhiva (1):

  • Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale.doc