Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 11565
Mărime: 64.52KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ungureanu George

Cuprins

CAPITOLUL I. Structura organizatorica a serviciilor de

Consultanta Agricola la nivelul judetului Buzau

1.1 Structura organizatorica a O.J.C.A. Buzau

1.2 Atributiile fiecarui compartiment

1.3 Alte tipuri de structuri organizatorice privind consultanta in spatiul rural

CAPITOLUL ll. Principii de organizare a serviciilor de consultanta

2.1 Fundamentele organizarii serviciilor de consultanta

2.1.1 Servicii de consultanta ale statului

2.2.2 Servicii de consultanta comerclale

2.2.3 Organizatii ale fermierilor

2.2.4 Servicii de consultanta conduse prin proiecte

CAPITOLUL III. Metode ale Consultantei Agricole utilizate in cadrul

O.J.C.A Buzau

3.1 Consultanta individuala

3.1.1 Caracferisticile Consultantei Agriciole individuale

3.1.2 Tipuri de consultanta individuala

3.2 Consultanta in grup

3.2.1 Caracteristicile consultantei in grup

3.2.2 Tipuri de consultanta in grup folosite

CAPITOLUL IV. Utilizarea sistemelor informatice in Consultanta

Agricola

4.1 Aspecte generale asupra sistemelor informatice

4.2Tipuri de sisterne informatice utilizate in agricultura

4.3 Importanta intarnetului in contextul informatizarii agriculturii

CAPITOLUL V. Elaborarea programului anual de activitati in

Consultanta Agricola

5.1 Definitia programului de activitati si caracteristicile sale

5.2 Tipuri de activitati de consultanta posibile de aplicat in judetul Buzau

CAPITOLUL VI. Proiectarea unor activitati concrete de Consultanta

Agricola

6.1 Formularea anuntului

6.2 Formularea invitatiei

6.3 Programul de desfasurare a activitatii de consultanta in localitatea Ziduri judetul Buzau

6.4 Planul metodic de desfasurare a activitatii

6.5 Raportul privind desfasurarea actiunii

6.6 Eficienta activitatii desfasurate in consultanta

Extras din document

CAPITOLUL I

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR DE CONSULTANTA AGRICOLA LA NIVELUL JUDETULUI Buzau

1-1 STRUCTURA ORGANiZATORICA A OFICIILOR JUDETENE DE CONSULTANTA AGRICOLA ( O.J.C.A.)

In temeiu! Hotanrii Guvernului nr. 676/ 1998 cu modificarile si completarile ulterioare - privind activitatea de consultanta agricola si formare profesionala si infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Buzau, se stabileste modul de organizare conform prevederilor prezentului regulament.

Fondurile necesare desfasurarii activitatii de consultanta agricola se pot completa prin acordarea unor sume suplimentare la nivel de Consiliul Judetean Buzau si de Consiliile Locale, prin sponsorizari si donatii in conditiiie legii si cu asistenta tehnico-financiara a organismelor internationale.

Oficiul Judetean de Consutanta Agricola Buzau coordoneaza intreaga activitate a consultantei agricole pe raza judetului si reprezinta autoritatea la nivel local in cadrul relatiilor interne si internationale.

Oficiul Judetean de Consutanta Agricola Buzau in indeplinirea si exercitarea atributiilor profesionale specifice in teritoriile in care actioneaza si i-si desfasoara activitatea, sunt autoritati de consultanta agricola.

Activitatea de consultanta agricola consta in : - Cursuri de instruire si calificare profesionala in domeniul agricol; - Asistenta tehnica de specialitate in domeniul agricol; - Furnizarea ultimelor noutati in specializare - Sprijin in constituirea formelor asociative in agricultura - Implementarea programelor privind dezvoltarea rurala ( SAPARD, FIDA, etc);

- Imbunatatirea cunostintelor privind luarea deciziilor intr-un mediu economic concurential;

- Asigurarea eficienta a fiuxului informational invatamant-cercetare-producator agricol;

- Consultanta in afaceri din domeniul agricol si al industriei alimentare;

- Informatii privind piata produselor agroalimentare;

- Colaboare cu institutiile de cercetare si invatamant in domeniul agricol;

- Indruma comunitatea rurala privind masurile si activitatile cuprinse in

programele nationale si internationale de dezvoltare agricola.

De asemenea, consultanta agricola se implica direct in mediatizarea programelor de masuri ale Guvernului in toate comunele Judetului Buzau, privind sprijinirea producatorilor agricoli prin subventii, constiturea structurilor asociative, cunoastera conditiilor de aderare a Romaniei la U.E. si a programelor de finantare externa si interna.

Reteaua de Consultanta Aqricola la nivelui Judetului Buzau

Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Buzau are in structura sa urmatoarele servicii, compartimente, centre de consultanta:

1) Serviciul ,,CONSULTANTA AGRICOLA"

2) Serviciul ,,PREGATIRE PROFESIONALA"

3) Compartimentul „ FINANTE-ADMINISTRATIV, RESUSE UMANE"

4) Centre Locale de Consultanta Agricola

Structura organizatorica a Oficiilor Judetene de Consultanta Agricola

(OJCA)

Tuturor acestora le sunt subordonate Centrele Locale de Consultanta Agricola (CLCA). La nivelul OJCA se constituie un Colegiu tehnic al Oficiului, alcatuit din:

- director;

- director adjunct

- contabil sef;

- reprezentant DGAA;

- reprezentant al Centrelor Locale de Consultanta Agricola;

- specialisti din cercetare si din invatamantul superior;

- reprezentanti ai fermierilor, organizatiilor profesionale si sindicatelor

agricole.

In indeplinirea rolului sau, Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Buzau are urmatoarele atributii generale:

- implementeza strategiile guvernamentale la nivel judetean si comunal;

Preview document

Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 1
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 2
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 3
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 4
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 5
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 6
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 7
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 8
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 9
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 10
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 11
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 12
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 13
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 14
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 15
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 16
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 17
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 18
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 19
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 20
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 21
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 22
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 23
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 24
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 25
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 26
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 27
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 28
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 29
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 30
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 31
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 32
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 33
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 34
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 35
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 36
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 37
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 38
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 39
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 40
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 41
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 42
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 43
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 44
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 45
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 46
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 47
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 48
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 49
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 50
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 51
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 52
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 53
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 54
Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale.doc

Alții au mai descărcat și

Metoda in Consultanta Agricola

1.1. Scurt istoric al consultantei Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie...

Tehnologii Ecologice de Cresterea Animalelor

1. Introducere În vederea conversiei unei ferme convenţionale de bovine pentru carne într-o fermă ecologică, trebuie respectate o serie de...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Zootehnie

CURS 1 OBIECTUL SI IMPORTANTA DISCIPLINEI DE ZOOTEHNIE Cresterea animalelor ca stiinta a luat nastere in anul 1946, odata cu infiintarea primei...

Ai nevoie de altceva?