Metodologia si Criteriile de Clasificare a Pensiunilor Rurale si Agroturistice din Elvetia

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metodologia si Criteriile de Clasificare a Pensiunilor Rurale si Agroturistice din Elvetia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Romeo Cretu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1.IMPORTANŢA TURISMULUI IN ELVEŢIA

Vocaţia turistică a Elveţiei este îndelungată, această ţară bucurându- se de o situaţie geografică de excepţie, precum şi de resurse turistice deosebite, atât naturale, cât şi antropice. Munţii Alpi rămân principalul produs de atracţie al Elveţiei, dar turismul urban şi cel de congrese au căpătat o importanţă considerabilă în ultimii ani. În Elveţia, turismul se află pe locul al treilea, între primele sectoare exportatoare ale economiei şi are o influenţă importantă asupra creşterii economice şi asupra creării de locuri de muncă.

Astfel, în anul 2000, încasările totale din turism reprezentau peste 50% din PIB, iar încasările din turismul internaţional au fost de 7 milioane de dolari SUA, adică aproximativ 10% din totalul exporturilor. Elveţia este totodată una dintre ţările în care cheltuielile legate de turism în străinătate sunt dintre cele mai ridicate.

După anul 1998, a fost realizată creşterea după o perioadă de recesiune pe care a cunoscut-o economia elveţiană. Turismul elveţian a suferit din cauza intensificării concurenţei, a apariţiei de noi destinaţii, de condiţii generale puţin favorabile ale economiei, precum şi datorită incapacităţii sectorului de a se adapta noilor condiţii de pe piaţa turismului mondial. În acest context, Comitetul pentru Turism al O.C.D.E. a examinat poli¬tica, programele şi mijloacele de acţiune ale turismului elveţian.

Dintre noile orientări şi reforme, aplicate în ultimii ani prin politica turismului, în Elveţia, Comitetul pentru Turism al OCDE a evidenţiat următoarele:

*Crearea şi aplicarea, de către administraţiile publice, a unei „Misiuni intersectoriale", destinată îmbunătăţirii cadrului în care se înscrie turismul şi să facă, din politica privind turismul, o politică economică orientată spre creştere. Pentru viitor, guvernul elveţian vede în turism un sector strategic al economiei, datorită puternicului său efect multiplicator, precum şi a nivelului ridicat al valorii adăugate, realizate pe fiecare angajat, comparativ cu cele din alte economii ale lumii.

*Reorganizarea Oficiului Naţional de Turism al Elveţiei, devenit „Elveţia Turism" (Suisse Tourisme), însoţită de comercializarea destinaţiilor sale, orientate, în special, către pieţe şi rezultate şi de crearea de noi mijloace de acţiune, bazate pe tehnologii ale informaţiei, cum este Centrala de informare şi de rezervare, precum şi site-ul de internet MySwitzerland.com. Această reformă a permis guvernului să realizeze economii considerabile, în privinţa costurilor stabilite şi să majoreze volumul cheltuielilor afectate produselor turistice ale ţării.

*Utilizarea unui noi mijloc de acţiune, destinat să încurajeze inovarea şi cooperarea în turism (InnoTour). Acest program întă¬reşte iniţiativele inter-întreprinderi şi inter-sectoriale şi contribuie, în mod direct, la creşterea încasărilor în sectorul turistic.

Eforturi considerabile au fost depuse din momentul creării con¬ceptului „Elveţia Turism", la începutul anilor 80, în cadrul poli¬ticii generale de dezvoltare economică şi teritorială durabilă, în scopul mai bunei integrări a turismului în politica de mediu, în special acordând atenţie creşterii calitative, şi nu cantitative, a acestui sector.

Formularea şi aplicarea unei strategii de parteneriat public-privat în domeniul promovării şi comercializării „produsului turistic", permiţând întregului sector să realizeze economii de scală şi de gamă.

Datorită reorganizării Administraţiei Naţionale a Turismului (A.N.T.), ale cărei efective (de salariaţi) sunt modeste, cheltuielile afectate politicii turismului nu au reprezentat niciodată decât 0,1 din ansamblul bugetului federal. A.N.T. îşi limitează acţiunea la supervizarea strategică şi aplicarea mijloacelor de promovare ale politicii turistice, prin organisme federale, orientate spre piaţă.

Au fost realizate eforturi considerabile în domeniul cercetării şi dezvoltării, inclusiv pentru punerea în aplicare a Contului Satelit al Turismului şi a altor instrumente precum Raportul de evaluare a turismului la nivel internaţional şi realizarea de previziuni în acest domeniu.

Comitetul pentru turism al O.C.D.E. a remarcat, totodată, că se menţin o serie de probleme de ordin structural, observând că turismul, în Elveţia, rămâne fragil, că ar trebui să urmeze anumite reforme etc. Astfel, Comitetul a recomandat Elveţiei:

- să nu-şi slăbească eforturile de îmbunătăţire a structurii şi a calităţii prestaţiilor şi produselor turistice şi să le adapteze unui nou mediu al concurenţei;

- să realizeze o evaluare aprofundată a Innotour, în scopul de a obţine un feed-back privind învăţămintele ce pot fi trase şi de a prelungi acest program în domeniile în care rămân necesare schimbări structurale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia si Criteriile de Clasificare a Pensiunilor Rurale si Agroturistice din Elvetia.docx

Bibliografie

http://www.tourisme-rural.ch/
http://www.agrotourismus.ch/startseite/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elve%C8%9Bia
http://condat.blogspot.ro/2011/04/switzerland-use-of-stars-to-classify.html
http://www.swiss-switzerland.com/accommodation-switzerland.html#.Uu-vv_vWYXg
http://www.gastrosuisse.ch/dbFile/230466/Antrag_Internet_E.pdf
http://www.hotelclassification.ch/en/gastrosuisse-swiss-hotel-classification/
http://www.myswitzerland.com/en/home.html

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ