Nutriție și alimentație animală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 2766
Mărime: 83.39KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 4

1. Definirea exploataţiei 5

1.1. Prezentarea zonei pentru ferma de taurine 5

1.2. Prezentarea zonei pentru ferma de păsări 6

1.3.Efectiv si performanță 6

1.4. Valorificarea producţiei la bovine 6

1.5.a Valorificarea producţiei la puii de carne 6

1.6. Descrierea culturilor furajere şi a nutreţurilor cumpărate 7

2.a Norme de hrană 10

3. Caracteristicile nutritive ale nutreţurilor utilizate 11

4. Raţii de hrană pentru vaci de lapte și vaci în gestație avansată 12

5. Rețete de nutreţ combinat 14

6.Stabilirea necesarului de nutreţuri pentru vaci de lapte 17

7. Stabilirea necesarului de nutreţuri pentru monogastrice 19

8. Aspecte privind eficienţa economică a utilizării nutreţurilor 20

Concluzii 21

Bibliografie 22

Extras din document

INTRODUCERE

Nutriția animală poate fi definită ca fiind “ știința care se ocupă cu studiul schimburilor nutritive dintre organism și mediu, a transformării substanțelor absorbite în substanțe proprii organismului, precum și a folosirii lor pentru întreținere și realizarea producțiilor”, studiind și modul în care energía și substanțele nutritive sunt folosite în organism.

Importanța nutriției și alimentației este una evidentă prin influențele pe care aceaste le au asupra proceselor de creștere și dezvoltare a animalelor, starea de sănătate, reproducție și nu în ultimul rând asupra eficienței economice care este unul dintre obiectivele cele mai importante ale zootehniei.

Valoarea nutritivă a furajelor este unul dintre factorii importanți care trebuie luația in considerare atunci când ne referim la calitatea furajelor. În plus, siguranţaa furajelor și compozițiaa acestoraa sunt la fel de importantea şi nu ar trebui neglijatea în procesul de realizare al dietelor de înaltă calitate, complete si echilibrate. Acesta este de fapt rolul în sine al nutriției animalelor, de a realiza rații și rețete care să reușească să acopere necesarul nutritiv al diferitelor specii de animale.

Faptul că ponderea costului hranei este de 50% în costurile produselor animale este o altă dovadă a marei influențe pe care o are nutriția în creșterea animalelor.

Studiul alimentației și nutriției este unul esențial pentru domeniul zootehnic, nutriția fiind considerată chiar “ regina disciplinelor zootehnice ”.

Obiectivul acestui proiect este de a acoperi cerințele de hrană pentru categoría taurine, respectiv pui de carne, prin alcătuirea rațiilor și a rețetelor corespunzătoare acestor specii de animale. Proiectul cuprinde detalii despre nutrețurile folosite în alcătuirea acestor rații și rețete, despre exploatațiile în care sunt crescute animalele, respectiv rezulatele obținute în urma folosirii anumitor nutrețuri în hrana animalelor.

1. Definirea exploataţiei

1.1. Prezentarea zonei pentru ferma de taurine

Ferma de taurine SC BestMilk SRL este situată în nordul României, în satul Călinești, oraș Bucecea, județul Botoșani, strada Calea Națională, nr. 748.

Ferma este recent construită având aparatură de actualitate, îndeplinind toate cerințele unei ferme de nivel european, construită din fonduri europene.

Aceasta prezintă un efectiv de 30 de vaci, rasă Friză olandeză, crescute în sistem semiintesiv, care prezintă următoarele caracteristici: talie: 135 cm, greutate corporală: 600-650 kg, constituție fin-robustă, temperament vioi,a culoarea robei: bălțată negru cu alb, nivelul productiv al rasei este de 8400 kg, randament la sacrificare este de 54-55%.

Majoritatea activităților realizate în cadrul acestei ferme sunt mecanizate. Mulsul se realizează mecanic, ferma deținând o sală de muls tip brăduleț putând fi mulse 8 vaci odată (2x4).

Hrănirea, adăparea și evacuarea dejecțiilor se fac de asemenea mecanizat, dejecțiile fiind folosite pentru fertilizarea terenului deținut de fermă de 28 ha teren arabil.

Sectorul de creștere a taurinelor cuprinde :

- Grajd închis cu o capacítate de 30 de capete de vaci și creșă de 40 de viței, împărțiți pe vârste separate de o alee de furajare cu lățimea de 3m;

- Sală de muls, alei de acces către sala de muls;

- Construcții auxiliare : siloz, fânar, depozit pentru concentrate;

- Clădire administrativă.

Indicele de gestație este de 48-50%, vacile în lactație 78-80%, respective reforma anuală de 15-20% din vaci. Vârsta admiterii la reproducție a vițelelor este de 18-20 luni.

Bibliografie

Pop I.M, Halga P.,Avarvarei T. “Nutriţie şi alimentaţie animală”,vol. I,II,III; Editura Tipo Moldova Iaşi 2006

Maciuc V., “ Managementul creșterii bovinelor”; Editura Alfa Iași 2006

Usturoi M. G., „Creșterea păsărilor”, Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iași 2008

www.reolta.eu

www.revista-ferma.ro

www.policom-prim.ro

www.gazetadeagricultura.ro

Preview document

Nutriție și alimentație animală - Pagina 1
Nutriție și alimentație animală - Pagina 2
Nutriție și alimentație animală - Pagina 3
Nutriție și alimentație animală - Pagina 4
Nutriție și alimentație animală - Pagina 5
Nutriție și alimentație animală - Pagina 6
Nutriție și alimentație animală - Pagina 7
Nutriție și alimentație animală - Pagina 8
Nutriție și alimentație animală - Pagina 9
Nutriție și alimentație animală - Pagina 10
Nutriție și alimentație animală - Pagina 11
Nutriție și alimentație animală - Pagina 12
Nutriție și alimentație animală - Pagina 13
Nutriție și alimentație animală - Pagina 14
Nutriție și alimentație animală - Pagina 15
Nutriție și alimentație animală - Pagina 16
Nutriție și alimentație animală - Pagina 17
Nutriție și alimentație animală - Pagina 18
Nutriție și alimentație animală - Pagina 19
Nutriție și alimentație animală - Pagina 20
Nutriție și alimentație animală - Pagina 21
Nutriție și alimentație animală - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Nutritie si alimentatie animala.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale,...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Proiectarea unei ferme, în sistem intensiv de îngrășare a vițeilor, cu capacitatea de livrare anuală de 100 capete baby beef

Cap I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Importanţa creşterii bovinelor Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de...

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Fermă de Producție cu Ovine Situată în Zonă de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1. Definirea exploataţiei Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Creșterea iepurilor și creșterea păstrăvului

INTRODUCERE Creşterea raţională a iepurilor de casă, cunicultura, oferă posibilitatea de sporire a veniturilor unui număr mare de locuitori de la...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea stației de pasteurizare lapte în vederea obținerii iaurtului de capră cu o capacitate de 600l pe oră

CAP I: Analiza compartiva a raselor de capra Caprinele au rusticitate pronunțată, sunt rezistente la condițiile aspre ale mediului în care s-au...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Stabilirea Necesarului de Nutrețuri și a Eficienței Utilizării lor Pentru o Exploatație Zootehnică

IMPORTANŢA ALIMENTAŢIEI ANIMALELOR Alimentaţia animalelor domestice este ştiinţa care se ocupă de cercetare a nutriţiei şi alimentaţiei a...

Specificul alimentației cabalinelor

Introducere: Exteriorizarea potentialului genetic al animalelor este determinata de o serie de factori externi (de mediu sau tehnologici) dintre...

Nutriția și alimentația bovinelor și porcinelor

INTRODUCERE Nutritia si alimentatia influenteaza direct si evident nu numai nivelul productiilor animale dar si reproductia, procesele de crestere...

Aspecte Actuale și de Perspectivă Privind Nutriția și Alimentația Purceilor

CAPITOLUL I PARTICULARITĂŢI DE DIGESTIE ŞI VALORIFICARE A HRANEI LA PURCEI 1.1. Paricularităţi anatomo-fiziologice ale tubului digestiv...

Stabilirea Tehnologiilor de Producție într-o Unitate de Creștere Intensivă de Suine cu Capacitatea de 1388 Capete

1.Importanţa creşterii suinelor Importanţa pentru consum produselor animaliere rezidă în aprecierea nivelului de trai şi de dezvoltare a unei...

Stabilirea Necesarului de Nutrețuri și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

IMPORTANŢA ALIMENTAŢIEI ANIMALELOR Alimentaţia animalelor domestice şi tehnologia furajelor se ocupă de cercetarea nutriţiei şi alimentaţiei...

Ai nevoie de altceva?