Ocolul Silvic Bocsa

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Ocolul Silvic Bocsa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 76 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

CAPITOLUL I

1.Localizarea studiului

1.1. Date despre Ocolul Silvic

Prezenta lucrare constituie sinteza amenajamentelor unităţilor de producţie (U.P.I - U.P.VIII) din limitele teritoriale ale O.S. Borşa. Se face menţiunea că în toate amenajamentele s-a folosit termenul de unitate de producţie si nu de unitate de protecţie si producţie cum recomandă normele tehnice de amenajare a pădurilor.

Ocolul silvic Borşa, din Direcţia Silvică Baia - Mare are suprafaţa totală de 29.122,0 ha şi este împărţit în opt unităţi de protecţie si producţie.

Acestea sunt:

U.P.I - Borşa 1.247,5 ha

U.P.II - Cisla 3.091,2 ha

U.P.III - Vinişoru 2.911,1 ha

U.P.IV - Cercănel 1.978,0 ha

U.P.V - Prislop 3.595,3 ha

U.P.VI - Pietrosu 3.306,5 ha

U.P.VII - Izvoarele Bistriţei 6.922,0 ha

U.P.VIII - Ţibău 6.070,4 ha.

TOTAL 29.122,0 ha

Culegerea datelor de teren s-a făcut, cu cartări staţionale, în perioada iulie-noiembrie a anului 1999, iar redactarea, definitivarea si multiplicarea amenajamentelor, în cursul anului 2000. Majoritatea situaţiilor şi evidenţelor de amenajament s-au obţinut prin prelucrarea automată a datelor, inclusiv descrierea parcelară.

Pădurile din acest ocol realizează un procent de acoperire a teritoriului de 52%,mai ridicat în treimea mijlocie si mai scăzut în restul teritoriului. Structura actuală a arboretelor, sub raportul claselor de vârstă prezintă, în fiecare unitate de producţie şi subunitate, abateri faţă de normal. Pentru protecţia şi conservarea fondului forestier s-au constituit în toate unităţile de producţie, subunităţi de conservare deosebită - S.U.P. de tip "M" - care au rol de protecţie complex, de la protecţia apelor, solurilor şi terenurilor la păduri de recreere sau de interes ştiinţific.

De asemenea, s-au mai constituit subunităţi de tip "K", rezervaţii de seminţe în U.P. III şi U.P. VII, iar în U.P. V - VIII s-au constituit subunităţi de tip "E" care au rol de rezervaţii naturale pentru protecţia genofondului şi a ecofondului din zona respectivă, masivul "Pietrosu" şi flora endemică Cochlearia pyrenaica.

Conferinţa a II-a de Amenajare care a avut loc pe 4 aprilie 2000, a avizat soluţiile tehnice privind reglementarea procesului de producţie şi planurile decenale de recoltare a produselor principale şi secundare.

Studiul general dă o privire de ansamblu asupra:

- cadrului natural din teritoriul ocolului;

- structurii si mărimii fondului forestier;

- reglementării procesului de producţie forestieră;

- eficienţei economice a pădurilor în urma aplicării prevederilor amenajamentelor, reflectată prin sporul de masă lemnoasă.

Amenajamentul precedent a expirat la 31 decembrie 1999, iar actualul intră în vigoare la 1 ianuarie 2000, fiind valabil până la 31 decembrie 2009, an în care trebuie revizuit.

1.2. Situaţia teritorial administrativă

1.2.1. Localizarea ocolului în spaţiul geografic si administrativ

Ocolul silvic Borşa face parte din Direcţia Silvică Baia Mare şi din anul 1948, odată cu naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, inclusiv pădurile, gospodăreşte şi pădurile particulare ale locuitorilor din Vişeu, Moisei şi Borşa.

Acest ocol se găseşte în limitele teritorial administrative a trei judeţe si anume:

- Maramureş (U.P.I-VI, VII, VIII), cu suprafaţa de 25.153,1 ha (87 %);

- în partea nord vestică a judeţului Suceava (U.P. VII şi U.P.VIII), cu suprafaţa de 1.892,5 ha (6%);

- în partea nord estică, treimea superioară a judeţului Bistriţa Năsăud (U.P.VII), cu suprafaţa de 2.076,4 (7%).

Sediul ocolului se găseşte în oraşul Borşa, str. Zorilor nr. 2, în U.P. III Vinişoru, parcela 118. Pădurile administrate de către O.S. Borşa sunt situate în bazinele superioare ale râurilor Vişeu (U.P.I - U.P.VI) şi Bistriţa Aurie (U.P.VII şi U.P.VIII), pe versantul sudic al munţilor Maramureş (U.P.I - IV, VII şi VIII) şi pe versantul nordic al munţilor Rodnei (U.P.V, VI şi U.P. VII). Amplasarea geografică este determinată de următoarele coordonate de la 24035` la 24053` longitudine estică şi de la 47028` la 47044` latitudine nordică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ocolul Silvic Bocsa.doc