Optimizarea structurii activitatilor de productie in cadrul exploatatiei agricole

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Optimizarea structurii activitatilor de productie in cadrul exploatatiei agricole.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tudor Valentina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Introducere ...3
Capitolul 1 - Mediul în care își desfășoară activitatea exploatația
1.1.Date generale despre zonă .4
1.1.1.Așezarea geografică, date despre climă și sol 4
1.1.2.Caracterizarea profilului agricol al localității .7
1.1.3.Caracterizarea profilului agroturistic al zonei ...12
1.1.4.Produsul juridic și așezarea administrativă ...23
1.2.Suprafața exploatației pe moduri de folosință .24
1.3.Descrierea pensiunii agroturistice 25
1.4.Baza tehnico-materială și resursele umane ale societății .25
1.5.Asolamentul .26
1.6.Caracterizarea culturilor ...28
Capitolul 2
2.2.Metoda variantelor multiple .31
Memoriu justificativ
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Necesitatea dimensionării optime a activităților în cadrul unei exploatații agricole vine de la nevoia în ceea ce privește decizia pe care trebuie să o ia managerul pentru a avea o producție eficientă, și, folosindu-se de planificare, de modele matematice, dar și de tehnica simulării acesta urmărește să obțină profitul maxim pentru exploatația respectivă.

Exploatațiile agricole, sunt forme complexe de organizare a proprietății, prin care se pun în valoare pământul, animalele și celelalte mijloace de productie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii și obținerii eficiente de produse agricole.

În sens economic, mărimea (dimensiunea economică) a unei exploatații agricole reprezintă capacitatea sa de producție, ca premisă a obținerii rezultatelor economico-financiare, determinată de resursele materiale, umane și bănești utilizate în procesele de producție. Mărimea se exprimă prin indicatori valorici, spre deosebire de dimensiune, careia îi sunt specifice mărimile fizice.

Capitolul I. Mediul în care își desfășoară activitatea exploatația

1.1 Date generale despre zona

1.1.1 Așezare geografică, date despre climă și sol

Berca este o comună în Județul Buzău formată din satele Baceni, Cojanu, Joseni, Mănăstirea Ratești, Păclele, Pleșcoi, Plesești, Rătești, Sătuc Tâțărligu, Valea Nucului și Viforata, având un centru destul de dezvoltat cu aspect urban.

Așezare

Se afla în zona centrala a județului, pe ambele maluri ale Buzăului, în zona de vărsare a râului Sărățel în acesta, în Subcarpații Curburii.

Clima

În Subcarpații Buzăului, factorii genetici care creează condițiile climatice și le influențează desfășurarea, prezintă unele particularități specifice. Factorii care influențează clima comunei sunt: altitudinea redusă a dealurilor subcarpatice și așezarea satelor componente între dealuri și văi. Circulația generală a atmosferei și influențele frontale se restrâng în această zonă, în schimb se face simțită prezența unui topoclimat pe văi. Datorită poziției geografice și a altitudinii relativ reduse a masivelor montane, regiunea este supusă unor influențe de circulație diferită. Cele mai importante sunt influențele vânturilor calde de pe pantele subcarpatice sudice care determină menținerea temperaturilor ridicate, reducerea intensității fenomenelor de iarnă.

Solul

Pe teritorul comunei solurile sunt foarte variate datorită fragmentării reliefului, naturii rocilor microclimatului și asociaților vegetale diferite. Acestea se află în diverse stadii de evoluție și frecvente variate. Aceste condiții se îmbină, influențând atât răspândirea și caracteristicile solurilor, cât și gradul lor de fertilitate. Factorii mai importanți care au dus la diversificarea învelișurilor de soluri sunt cei legați de condițiile naturale reprezentați prin: relief, rocă parentală și subiacentă, pante, tectonică, scurgerile de suprafață și apele de adâncime, microclimatul ca și vegetația forestieră preexistența la care s-au adăugat intervențiile antropice prin defrișări, desfundări, terasări pentru vetre de sonde și construcții de drumuri.Pe baza observațiilor de teren și a rezultatelor analizelor de laborator, a indicilor cantitativi și calitativi pedogenetici s-au tras câteva concluzii asupra condițiilor de formare și caracteristile solurilor formate. În zonele joase, slab înclinate din terasa râului Buzău, în condiții de umiditate favorabilă, de bioacumulare mai accentuată și cu aerație bună s-au format soluri molice de tipul cernoziomurilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Optimizarea structurii activitatilor de productie in cadrul exploatatiei agricole.docx

Bibliografie

o www.insse.ro;
o www.madr.ro;
o www.apia.ro;
o www.intelagro.ro;
o www.agrofarmserv.ro;
o https://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
o Suport de curs - Modelarea sistemelor agricole - Tudor Valentina