Organizarea si Bonitarea Teritoriului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea si Bonitarea Teritoriului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAPITOLUL I. PLANUL CADASTRAL ŞI FIŞA FONDULUI FUNCIAR
1.1 Studiul planului topografic.
1.2 Identificarea categoriilor de folosință. Calculul suprafetelor si dimensionarea retelei de drumuri. Situatia fondului funciar.
1.3 Calcularea pantelor pe plan.
CAPITOLUL II. BONITAREA TERENURILOR AGRICOLE ŞI ÎNCADRAREA ÎN CLASE DE CALITATE A ACESTORA.
2.1. Aşezarea geografică.
2. 2. Caracterizarea condiţiilor fizico-geografice
2.2.1. Clima
2.2.2. Relieful
2.2.3. Geologia şi litologia
2.2.4. Hidrografia şi hidrogeologia
2.2.5. Vegetaţia
2.2.6. Influenţa antropică
2.3 Caracterizarea unităţilor de teren (tip de sol). Fisa unitatilor de teren. Indicatorii fizico-chimici ai solului.
2.4. Calcularea notelor de bonitare şi încadrarea terenurilor în clase de calitate.
2.5. Factorii limitativi de fertilitate a terenurilor agricole şi măsuri de corectare a lor
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA TERENURILOR AGRICOLE
3.1. Organizarea terenului pentru arabil
3.2. Organizarea terenului pentru plantaţii de vii şi pomi
CAPITOLUL IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.1. Studiul planului topografic.

Cunoasterea planului topografic.

1.2. Identificarea categoriilor de folosință. Calculul suprafetelor si a drumurilor de exploatatie. Situatia fondului funciar.

Se vor identifica si se vor calcula suprafetele pentru fiecare categorie de folosință prin metoda împărţirii suprafeţei în figuri geometrice simple.

Metoda împărţirii suprafeţei în figuri geometrice simple

Deoarece cea mai simplă figură geometrică este triunghiul, se va împărţi suprafaţa dată în triunghiuri cu conditia ca acestea să nu se intersecteze.

Etapele sunt următoarele:

- se desenează pe plan înălţimile fiecărui triunghi rezultat;

- se măsoară pe plan baza şi înălţimea fiecărui triunghi;

- se calculează lungimile bazelor şi înălţimilor măsurate în funcţie de scara planului pe care lucrăm;

- se calculează aria fiecărui triunghi cu relaţia

S triunghi = (B*h)/ 2

- însumăm suprafeţele parţiale obţinând suprafaţa totală.

Terenurile agricole se impart in sole. Solele sunt deservite de drumuri de câmp, numite şi drumuri de exploatare sau tehnologice.

Acestea pot fi:

- drumuri secundare cu lăţimea de 3-4 m amplasate pe latura lungă a solei;

- drumuri principale cu lăţimea de 4-6m, două fire de circulaţie şi cu partea carosabilului profilată. Rolul lor este de a prelua circulaţia de pe drumurile secundare, făcând legătura cu centrele de producţie.

1.3.Calcularea pantelor pe planul topografic.

Determinarea pantei liniei terenului între două puncte (I%). Panta terenului reprezintă înclinarea suprafeţei terenului faţă de orizontală şi este chiar tangenta unghiului de înclinare.

I% = (Dh/L) x 100 = (h2-h1)/L x 100, cu reducere la scara planului de 1:10000

L= distanta dintre curbele de nivel; Dh = h2 - h1 (cotele curbelor de nivel)

Scara 1:10000 = 1cm plan 10000 cm teren

1cm plan 100 m

Fondul funciar al zonei pe categorii de folosinţă

Situaţia actuală din anul

Tabel 1

Nr.crt. Categoria de folosinţă Total general (ha) * * * * * * *

1 Arabil total

din care: neirigat (A)

- irigat (Ai)

2 Păşuni (P)

3 Fâneţe (F)

4 Vii; Hamei; Pepiniere (V)

5 Livezi;Arbuşti; Pepiniere (L)

TOTAL AGRICOL

6 Păduri şi perdele (PD)

7 Tufăriş, mărăciniş (PDT)

8 APE ŞI STUF – TOTAL

din care: - ape curgătoare (HR)

- lacuri şi bălţi naturale (HB)

- lacuri de acumulare (HA)

- canale (HC)

- amenajări piscicole (HP)

- stufăriş (HS)

9 Drumuri publice şi căi ferate (D, DF)

10 Drumuri de exploataţie agricolă (DE)

11 CONSTRUCŢII - TOTAL

din care:- construcţii şi curţi(CC)

- diguri (CD)

- canale (CA)

- alte terenuri (CAT)

12 NEPRODUCTIV -TOTAL

din care: - nisipuri (NN)

- bolovani, stâncă (NB)

- râpe, ravene, torenţi (NR)

- mocirle (NM)

- săruri cu crustă (NS)

- gropi de împrumut (NG)

- halde, eponii (NH)

TOTAL NEAGRICOL

TOTAL GENERAL

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Bonitarea Teritoriului.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ