Piața ouălor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3881
Mărime: 216.39KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti

Extras din document

Producerea şi comercializarea ouălor pentru consum în România se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului C.E nr. 852/2004 privind regulile generale de igienă a alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 73/2005, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei C.E. nr.4/2004, Reg. C.E nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. C.E. nr. 1234/2007 ce stabileşte standardele de comercializare aplicabile ouălor şi ale Directivei 2000/13/C.E. cu privire la etichetarea şi modul de marcare a ouălor şi a ambalajelor, Ord. A.N.S.V.S.A nr. 57/2010 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi Ord. A.N.S.V.S.A nr.111/2008, privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală.

Conform actelor normative mai sus menţionate, ouăle se clasifică după caracteristicile de calitate în :

Ouă de categoria A: formă normală, intacte şi cu coaja curată, la examenul ovoscopic prezintă camera de aer cu înălţimea până la 6 milimetri, imobilă, gălbenuşul vizibil în poziţia centrală, albuşul limpede, transparent, fără impurităţi şi mirosuri străine.

Ouă de categoria B: ouăle care nu respectă toate caracteristicile de calitate prevăzute pentru ouăle de categoria A

Ouăle din categoria A, după greutate, se clasifică în:

- categoria XL (foarte mare): greutate = 73 g;

- categoria L (mare): greutate = 63g si <73 g;

- categoria M (mediu): greutate = 53 g si < 63 g;

- categoria S (mic): greutate < 53 g.

Pentru asigurarea trasabilităţii, ouăle destinate comercializarii vor fi marcate obligatoriu cu codul producatorului. format dintr-un cod care reprezinta ţara, judeţul, un număr de ordine in cadrul judeţului, data ouatului (ziua şi luna) şi o cifră in faţa codului ţării care va indica metoda de creştere, astfel :

cifra 0 - pentru ouă de găină care se cresc ecologic.

cifra 1 - pentru ouă de găină care se cresc în aer liber;

cifra 2 - pentru ouă de găină care se cresc în hale la sol;

cifra 3 - pentru ouă de găină care se cresc în baterii (cuşti, îmbunătăţite)

Marcarea ouălor cu codul producătorului se va face la locul de producţie sau la primul centru de ambalare la care sunt livrate ouăle, cu respectarea condiţiilor legale. Ambalajele care conţin ouă de categoria A trebuie să poarte la exterior, pe lângă concordanţa între codul producătorului marcat pe ou şi cel de pe ambalaj, înscris vizibil şi perfect lizibil:

- codul centrului de ambalare ouă;

- categoria de calitate;

- categoria de greutate;

- data valabilităţii;

- metoda de creştere cu termenii: “Ouă de găini crescute în aer liber”; “Ouă de găini crescute în hale la sol”, “Ouă de găini crescute în baterii”.

Data valabilităţii minime trebuie stabilită la maxim 28 de zile de la ouat.

În judeţul Sibiu efectivul de 85.374 găini ouătoare sunt crescute în sisteme acreditate de normele europene, respectiv o fermă cu găini crescute semi liber (oul marcat cu cifra 1), trei ferme cu păsări crescute la sol (oul marcat cu cifra 2) şi patru ferme cu păsări crescute în cuşti îmbunătăţite (oul marcat cu cifra 3), un număr de cca 9.000 de găini sunt crescute la sol în cinci exploataţii de Tip A (cifra 2) şi din care se pot comercializa producţia obţinută pentru consum uman.

De asemenea un număr de 201.810 păsări sunt crescute în 16.734 exploataţii ale gospodăriilor populaţiei şi valorifică producţia de ouă pentru consum în familie sau prin vânzare directă în condiţiile legii (sunt înregistraţi la D.S.V.S.A. Sibiu pentru această activitate doar 9 persoane crescători de găini ouătoare)

Pentru prevenirea apariţiei unor toxiinfecţii alimentare prin producerea şi comercializarea de ouă, în alte condiţii decât cele legale, Conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, atenţionează producătorii, comercianţii şi consumatorii de ouă, să respecte valorificarea ouălor de consum se poate face numai in spaţii şi unităţi autorizate şi supuse controlului sanitar veterinar.

Se interzice comercializarea ouălor care nu sunt marcate, cu: ţara de provenienţă, codul unităţii producătoare, data producerii (ziua, luna şi anul), indici de standard de comercializare şi cifra sistemului de creştere, care.se aplică pe fiecare ou. Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă,

Transportul ouălor se va efectua numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţite de document de comformitate, care să ateste salubritatea acestora şi sistemul de creştere a găinilor. Se interzice depozitarea, expunerea în vederea comercializării a ouălor în aceleaşi locuri cu alte produse alimentare nepreambalate sau în spaţii necorespunzatoare care pot duce la alterarea sau contaminarea acestora. Păstrarea ouălor se face în frigider sau încăperi cu temperatura de 4 -14 grade C.

În această perioadă a anului 2013 au fost verificate fermele comerciale cu găini ouătoare, depozitele şi unităţiile de distribuţie de tip hiper şi supermarket care comercializează ouă, precum şi sectoarele specifice din pieţele agroalimentare. De asemenea au fost examinate 33 probe recoltate din ferme cu păsări pentru supravegherea Salmonelozei, toate probele fiind negative.

S-a constatat că în general se respectă condiţiile specifice de producere, depozitare şi comercializare a acestui produs, cu excepţia unor operatori comerciali, unde s-a constatat depozitarea necorespunzătoare (parametrii de igienă şi temperatură) şi ouă marcate nevizibil. Pentru abaterile constatate s-au aplicat trei amenzi în valoare de 3.200 lei la o fermă, o unitate de comercializare şi un mic producător. Controalele cu această tematică vor avea continuitate şi se vor fi intensificate în perioada Sărbătorilor Religioase.

Comercializarea ouălor nemarcate şi fără documente specifice, se sancţionează cu amendă de la 600 la 2.000 de lei şi confiscarea întregii cantităţi în cauză. (Dr. Penţea Ioan - Compartiment Comunicare DSVSA Sibiu)

Capitolul 2.Legislatia din România şi din Uniunea Europeană pentu piaţa ouălor

Uniunea Europeană a stabilit norme comune în ceea ce priveşte pieţele agricole.Aceste norme privesc în special intervenţiile publice pe pieţe ,regimurile de cote şi de ajutor ,standardele de comercializare şi de producţie,precum şi schimburile cu ţările terţe.În cadrul Uniunii Europene gestionarea sistemului de licenţe de import precum si a aspectelor sale conexe se realizeaza în conformitate cu reglementarile stabilite prin urmatoarele regulamente:Regulamentul CE 2771/1975 - privind organizarea pietei comune în sectorul oualelor;

Preview document

Piața ouălor - Pagina 1
Piața ouălor - Pagina 2
Piața ouălor - Pagina 3
Piața ouălor - Pagina 4
Piața ouălor - Pagina 5
Piața ouălor - Pagina 6
Piața ouălor - Pagina 7
Piața ouălor - Pagina 8
Piața ouălor - Pagina 9
Piața ouălor - Pagina 10
Piața ouălor - Pagina 11
Piața ouălor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Piata oualor.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL

I. Părțile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului și date de identificare ale acestuia S.C. EDEN S.R.L. cu sediul social în...

Plan de afaceri fermă pui

1. Rezumatul planului de afaceri Prezentul plan de afaceri se elaborează ca instrument de planificare, respectiv de programare a activităţii...

Tehnologii de creștere a pasărilor

CREŞTEREA PĂSĂRILOR -INTRODUCERE- Un sector zootehnic cu importanţă deosebită, alimentară şi economică, este cel avicol (al păsărilor). De asta...

Studiu Referitor la Evoluția Metodelor de Apreciere a Calității Ouălor

SCOPUL LUCRĂRII Ouăle asigură reproducerea păsărilor, dar sunt şi produse de bază în alimentaţia umană, datorită elementelor nutritive esenţiale...

Înființarea unei livezi de nuci în Murighiol Județul Tulcea

În această lucrare se dorește planificarea și înființarea unei livezi de nuci din localitatea Murighiol, județul Tulcea, (Livada). Astfel, în...

Găini de rasă

Indagra - târg internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei. Ediția a XVIII – a ,...

Filiera producției de ouă

Oul este un produs animal cu o valoare nutritiva ridicata prin continutul de proteine de gradul I,asigurand o nutritie completa si perfect...

Înființarea unei Unități Avicole

CAPITOLUL I Memoriu justificativ 1.1 Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole Legislaţia europeană Directiva...

Te-ar putea interesa și

Creșterea Prepelițelor pentru Ouă și Carne într-o Fermă Agroturistică

INTRODUCERE Creşterea prepeliţelor de fermă are ca scop principal asigurarea bunăstării fermierilor si a populaţiei, în general, prin obţinerea de...

Dezechilibrul Inflaționist

CAPITOLUL 1. INFLAŢIA. ABORDĂRI TEORETICE 1.1. Definirea inflaţiei Inflaţia este un dezechilibru care atinge toate economiile naţionale. De...

Merceologia și Expertiza Ouălor

1. DESCRIEREA PRODUSELOR 1.1. Introducere Încă din cele mai vechi timpuri, păsările domestice, indiferent de specie şi de producţia urmărită, nu...

Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum

Cap. 1 Piaţa şi caracteristicile acesteia din perspectiva marketingului 1.1 Accepţiunile pieţei În lucrarea „Marketing. Dicţionar explicativ”,...

Plan de afaceri - creșterea gâștelor și a rațelor

Importanţa creşterii gâştelor şi a raţelor Din cele mai vechi timpuri, raţele şi gâştele au servit ca sursă de hrană şi venit pentru oameni din...

Caracterizarea pieței ouălor

Dupa perioada de declin a consumului de oua, inregistrata intre anii 2000-2005, cand a scazut de la 275 la 250 de bucati pe cap de locuitor, a...

Managementul Firmei

Cap.I Prezentarea generala a firmei Agricola International a devenit in timp un nume de rezonanta in economia judetului Bacau, la nivel national...

Concentrarea Economică dintre SC Agricola Internațional SA Bacău și SC Avicola Lumina SA Constanța

Introducere În acest proiect am prezentat conceptul de concentrare economică abordând atât partea teoretică, cât şi partea practică prin studiu de...

Ai nevoie de altceva?