Piata semintelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Piata semintelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chiurciu Irina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Capitolul 1
Organizarea și funcționarea pieței semințelor 3
Capitolul 2
Legislație U.E. și România ..5
Capitolul 3
Regimul intern 8
Capitolul 4
Regimul extern 10
Capitolul 5
Perspecitvele pe viitor ale pieței semințelor .15
Capitolul 6
Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra pieței semințelor 17
Bibliografie

Extras din document

1. Organizarea și funcționarea pieței

Organizarea si funcționarea pieței semințelor este realizată de laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și are următoarele atribuții:

- efectuează analizele privind condițiile de calitate și stare sanitară la semințele destinate exportului și emite documente internaționale în baza acreditării acordate de Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor, la care România este parte, și participa la activitățile acestei organizații;

- asigură și controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele de profil din țară, acrediteaza laboratoarele pentru determinarea calității semințelor și a materialului săditor, instruiește și acrediteaza personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator și pentru efectuarea analizelor de calitate, supraveghează și monitorizează laboratoarele și personalul acreditat;

- efectuează instruirea anuală a auditorilor care efectuează auditul sondatorilor acreditați pentru ridicarea de probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor în câmp acreditați și a laboratoarelor de testare a calității semințelor acreditate

- efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul său de activitate;

- face propuneri Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor privind îmbunătățirea metodologiilor de inspecție în câmp, de analiză a calității, prelevare a probelor, închidere a ambalajelor și de acreditare a acestor activități în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte;

- efectuează controlul calității în câmp și în laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calității semințelor și a materialului săditor, supraveghează, monitorizează, înregistrează agenții economici furnizori de semințe și de material săditor pentru producere , condiționare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport și comercializare, pe teritoriul județului Ilfov și al municipiului București, precum și, dacă este cazul, pe o altă rază teritorială stabilită de Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor;

- înregistrează, eliberează și retrage autorizațiile de funcționare pentru agenții economici care produc, prelucrează și comercializează semințe și material săditor;

- face propuneri Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor privind îmbunătățirea regulilor și normelor tehnice de control, certificare și comercializare a semințelor și a materialului săditor în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte, întocmește la cererea agenților economici programele anuale de multiplicare și certificare și urmărește aplicarea acestora;

- asigură exercitarea controlului în scopul menținerii calității semințelor și a materialului săditor la toate categoriile biologice în precontrol, prin tehnici și scheme științifice adecvate;

- urmărește aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice și a standardelor în vigoare, precum și a reglementărilor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte, constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor;

- execută sarcinile și instrucțiunile stabilite de Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, potrivit prevederilor legale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Piata semintelor.docx

Bibliografie

1. http://www.intracen.org
2. http://ec.europa.eu/eurostat
3. http://statistici.insse.ro
4. https://europa.eu
5. http://www.madr.ro/
6. http://www.recolta.eu/
7. http://www.customs.ro