Plan de Afaceri - Fabricarea Produselor Lactate si a Branzeturilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Plan de Afaceri - Fabricarea Produselor Lactate si a Branzeturilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Amenita Arghiroiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

PARTEA I. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. Date generale privitoare la solicitant
A.1. Numele solicitantului
A.2. Numărul de înmatriculare la Registrul Oficiului Comerțului
A.3. Cod fiscal și autoritatea fiscală tutelară
A.4. Obiectul de activitate
A.5. Forma juridică a solicitantului
A.6. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare
A.7. Administratorul societății
A.8. Informații referitoare la locul desfășurării activității solicitantului
A.9. Drepturi de proprietate sau de folosință
B. Politica resurselor umane
B.1. Conducerea societății și peronalul executiv
B.2. Politica de personal
C. Descrierea activității curente
C.1. Istoricul societății
C.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului
C.3. Politica de produs. Procesul tehnologic
C.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime
C.5. Politica de pret
C.6. Politica de desfacere – canalele de distributie
PARTEA A II-A. ANALIZA DE PIATA
D. Analiza de piata pentru obiectivul propus
D.1. Analiza competitiei. Analiza SWOT
PARTEA A III-A. DESCRIEREA PROIECTULUI
E. Prezentarea proiectului
E.1. Obiectivele proiectului
E.2. Managementul proiectului
E.3. Lista de achizitii si sursele de achizitii
E.4. Graficul estimat al proiectului
E.5. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si mediului de afaceri
F. Proiectii financiare si indicatori financiari
F.1. Fluxul de numerar previzionat
F.2. Contul de profit si pierdere previzionat
F.3. Indicatori financiari

Extras din document

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. Date generale privitoare la solicitant

A.1. Numele solicitantului: Șerban Raisa –PERSOANĂ FIZICĂ.

A.2. Numărul de înmatriculare la Registrul Oficiului Comerțului: FO/549/20.01.2003

A.3. Cod fiscal și autoritatea fiscală tutelară: R29467218

A.4. Obiectul de activitate: Fabricarea Poduselor lactate și a brânzeturilor COD CAEN 1059

A.5. Forma juridică a solicitantului

P.F. Șerban Raisa, cu domiciliul în localitatea Vidra, comuna Vidra, județul Alba, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului cu FO/549/20.01.2003, cu C.U.I. 1487653290504, este autorizată să funcționeze in baza Legii 507/2002, cu activitatea Fabricarea Poduselor lactate și a brânzeturilor – prin autorizația nr. 9/8.01.2003, eliberată de Primăria Vidra, județul alba.

A.6. Structura capitalului social și evoluția acestuia de la înființare

Capitalul social P.F. Șerban Raisa, atât la data înființării, cât și la data întocmirii prezentului plan de afaceri era de 7.800.000 lei, constituit în 10 părți sociale a câte 780.000 lei fiecare, deținut în întregime de unicul asociat Rotariu Elisabeta.

A.7. Administratorul societății

Societatea este administrată de singurul asociat Rotariu Elisabeta, în vârstă de 38 de ani, născută la 29/08/1974, în Alba Iulia, cu domiciliul in comuna Vidra, județul Alba, se legitimeaza cu C.I. , seria 207539, eliberată de poliția Alba Iulia la 25/08/2008, CNP 27408390371.

A.8. Informații referitoare la locul desfășurării activității solicitantului

Adresa sediului social P.F. Șerban Raisa este localitatea Vidra, comuna Vidra, județul Alba, telefon: 0258887139, fax: 0258887140, email: serbanraisa@yahoo.com

A.9. Drepturi de proprietate sau de folosință

P.F. Șerban Raisa este proprietar a cca. 9240 m pătrați, teren intravilan, cu destinație “curți construcții” , in localitatea Vidra. Societatea deține echipamente, utilaje și mijloace fixe proprii.

B. Politica resurselor umane

B.1. Conducerea societății si personalul executiv

Conducerea Societății P.F. Șerban Raisa este asigurată de domnișoara Buidan Ana-Maria – manager general.

Numărul total de angajați ai P.F. Șerban Raisa va fi de 10, din care 5 cu funcție de conducere și 5 cu funcții de execuție. Salarizarea personalului de execuție se face ținând cont de experiența profesională și de rezultatele activității, precum și de vechimea în muncă; salariul lunar mediu fiind de aproximativ 150 euro.

B.2. Politica de personal

Din total personal, jumătate au pregătiri superioare. Structura pe vârste:

Până în 30 de ani 50 %

Între 30 și 45 de ani 30%

Cu vârsta peste 45 de ani 20%

Societatea își răsplătește angajații, nu doar prin salarizare, ci și prin acordarea de produse lactate din fabric, ăn funcție de numărul de membrii familiei din care provine angajatul, precum și prin oferirea de prime cu ocazia sărbătorilor, sau altor evenimente importante.

Angajaților care necesită un mijloc de transport pentru a se deplasa la unitate, li se va asigura acesta.

C. Descrierea activității curente

C.1. Istoricul societății

P.F. Șerban Raisa s-a înființat ca persoană fizică autorizată, în luna ianuarie 2003 si a mai desfasurat activitate in acest domeniu, activitate privata trei ani, timp in care intr-o fabrica modernizata a fabricat produse lactate , iar in ultimul branzeturi, astfel a capatat experienta in aceasta activitate avand un atuu in plus, pentru a o desfasura in continuare prin proiectul propus,

activitate fabricarea produselor lactate si branzeturilor intr-o fabrica construita conform standardelor Uniunii Europene in acest domeniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Afaceri - Fabricarea Produselor Lactate si a Branzeturilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, BUCUREȘTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ SPECIALIZAREA: INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM