Plan de Afaceri Ferma Pui

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Plan de Afaceri Ferma Pui.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sef Lucr. Radu- Moraru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CUPRINS
1. Rezumatul planului de afaceri 3
2. Descrierea firmei 4
2.1 Elemente de identificare 4
2.2 Aspecte referitoare la activitatea firmei 4
2.3. Perspectiva firmei 5
2.4. Managementul firmei 6
2.5. Strategia personală 7
3. Descrierea generală a afacerii 8
4. Prezentarea produsului 10
4.1. Descrierea produsului 10
4.2. Oferta actuală 10
4.3 Avantajul competitiv 10
4.4 Controlul calităţii produselor 11
4.5 Activităţi de cercetare 11
5. Analiza pieţei 12
5.1 Piaţa ţintă 12
5.2 Înţelegerea pieţei 12
5.3. Restricţii legislative 13
5.4. Analiza competitorilor 13
5.5. Metode de identificare a competitorilor pe piaţa ţintă 14
6. Marketing – vânzarea şi promovarea produselor 15
6.1. Strategia de penetrare a pieţei 15
6.2 Strategii de promovare 15
7. Procesul de producţie 17
7.1. Capacităţile de producţie 17
7.2. Derularea procesului de producţie 17
7.3. Furnizorii firmei 18
8. Necesarul de fonduri şi folosirea lor 19
9. Informaţii financiare 22
Anexa 1 23
Anexa 2 24
Anexa 3 25
Anexa 4 26
Anexa 5 27

Extras din document

1. Rezumatul planului de afaceri

Prezentul plan de afaceri se elaborează ca instrument de planificare, respectiv de programare a activităţii pentru anii 2009-2011, ca program de vânzări de mărfuri pe piaţa regională şi respectiv ca ghid permanent de activitate pentru managerul şi salariaţii firmei.

S.C.AVICOMPLEX S.R.L îşi desfăşoară activitatea la 5 km de municipiul Paşcani, în localitatea Lunca-Paşcani. Societatea a fost înfiinţată la data de 1 Martie 2009 şi este înregistrată cu nr. J-22-920-2009.

Capitalul firmei (310.000.000 lei) este deţinut de un singur acţionar de naţionalitate română care are ca obiect de activitate creşterea puilor de carne, ce vor fi comercializaţi la 21 (0,7kg) şi respectiv 45 de zile (2,1kg) în funcţie de cererea pieţei alături de producerea de ouă pentru consum prin creşterea de găini ouătoare.

Conducerea firmei este asigurată de managerul Ciurlică Vasile care este şi proprietarul firmei. Fiind debutantă, firma are 3 angajaţi din care 1 cu studii superioare şi 2 cu studii medii.

Firma îşi propune impunerea produselor proprii pe piaţa locală şi regională. Acest aspect se bazează pe calitatea netă a produselor proprii şi pe nivelul preţului de vânzare al acestora, care după estimările efectuate va fi inferior comparativ cu cel abordat de ceilalţi producători (concurenţi).

Obiectivele primordiale ale conducerii firmei sunt:

-perfecţionarea strategiei vânzărilor produselor prin intensificarea muncii de marketing;

-creşterea clientelei şi perfecţionarea canalelor de distribuţie;

-ţinerea sub control a raportului performanţă/preţ al produselor proprii;

-creşterea sporului mediu zilnic prin administrarea unei alimentaţii raţionale şi folosirea unor aditivi furajeri în nutreţul administrat;

-achiziţionarea unor sisteme de întreţinere mai performante care vor aduce o creştere netă a eficienţei;

-construirea unui magazin local pentru desfacere;

-achiziţionarea unui incubator Petersim cu o capacitate de 1000 de ouă pentru obţinerea puilor de o zi;

-construirea unui abator cu o capacitate de 1000 de pui pe zi.

Toate aceste obiective vor fi realizate prin reinvestirea profitului şi prin intermediul unor programe de finanţare (gen Sapard, Phare).

2. Descrierea firmei

2.1 Elemente de identificare

Denumire:

- S.C AVICOMPLEX S.R.L. - societate cu capital integral privat.

Obiectul de activitate:

- creşterea puilor de carne şi a găinilor ouătoare în funcţie de sezon şi de cererea de pe piaţă.

Proprietarul firmei şi conducerea:

- Ciurlică Vasile - proprietar şi manager

Adresa firmei este:

S.C. Avicomplex S.R.L.

Localitatea: Paşcani

Nr. 83

Judeţul: Iaşi

Telefon: 0232766226

Numărul de înregistrare în registrul comerţului: J-42-120-2009.

Cui se adresează produsele firmei:

Activitatea firmei se derulează în localitatea Paşcani, judeţul Iaşi. Produsele acesteia, respectiv puii de carne şi ouăle de consum, se adresează populaţiei din municipiul Paşcani, comunelor apropiate şi oraşelor din imediata apropiere respectiv Ruginoasa, care este situat la o distanţă de 15 km şi Lespezi, situat la 17 km depărtare.

2.2 Aspecte referitoare la activitatea firmei

Societatea a fost înfiinţată la 1 februarie 2009. Hotărârea de a înfiinţa această firmă a fost determinată de absenţa unor ferme de profil în zonă, de cererea mare pe piaţă de pui de carne de diferite greutăţi şi ouă de consum, preţul mai puţin accesibil al puilor vânduţi de intermediari de la S.C.AVITOP Iaşi şi RTC Iaşi precum şi datorită deţinerii de către proprietar a două hale (500mp, 700mp) şi a terenurilor aferente.

Aparent piaţa este acoperită de puii obţinuţi în gospodăriile populaţiei, totuşi, datorită neconcordanţei între viteza de creştere şi consumul de furaj, o mare parte din consumatori au renunţat să crească puii de o zi şi să cumpere pui de carne, zburaţi sau finisaţi obţinuţi în unităţi specializate. Iar legat de producerea ouălor de consum piaţa nu este acoperită de cele obţinute în gospodării, existând o cerere mare în special în perioadele sărbătorilor. De aceea firma îşi propune achiziţionarea puicuţelor de înlocuire (de 17 săptămâni) în luna octombrie a anului 2009 pentru a atinge vârful de ouat înainte de sărbătorile de iarnă când cerinţa este ridicată.

Societatea a organizat diverse sondaje pe piaţă pentru a stabili evoluţia vânzărilor şi pentru a evalua situaţia firmei comparativ cu concurenţa (tabel 1).

Tabel 1. Ponderile în vânzări pe piaţă

Piaţa Perioada

martie aprilie

pui 21 de zile

pui 21 zile

Concurenţa 90%

75%

S.C. Aviprod 15%

25%

După cum se observă din tabelul nr. 1, din totalul vânzărilor din comună şi zonele aferente acesteia, în perioada 1 martie - 30 aprilie, firma noastră a acoperit aproximativ 20% din piaţa puilor de carne. Dacă în luna martie vânzările au fost mai mici, fapt determinat de debut şi de lipsa unei publicităţi adecvate, în aprilie vânzările au început să crească ca o consecinţă a reclamei realizate, calităţii nete, preţului inferior comparativ cu cel al concurenţei precum şi aspectului comercial al produselor care tinde să se apropie de cel obţinut în gospodăriile populaţiei.

Salariaţii: Firma fiind înfiinţată de puţin timp şi având o cifră de afaceri mică, numărul de salariaţi din firmă este redus, respectiv 3.

Din punct de vedere al pregătirii profesionale, structura angajaţilor firmei este următoarea:

- studii superioare - 1 salariat, respectiv Facultatea de Zootehnie;

- studii medii - 2 salariaţi cu studii de profil, respectiv zootehnice.

După vârstă, personalul S.C.Avicomplex S.R.L are următoarea structură:

- 25-30 ani - 2 persoane;

- 35-40 ani - 1 persoană.

Salarizarea managerului este de 15 milioane iar a tehnicienilor este de 10 milioane (având în vedere că în unele luni este vid sanitar şi nu se depune un efort deosebit).

Firma îşi propune mărirea procentului de acoperire a pieţei prin practicarea unor preţuri accesibile tuturor consumatorilor, punerea unui accent deosebit pe aspectul comercial al produselor, realizarea unor produse de calitate net superioară şi organizarea unor zile a „porţilor deschise” (sătenii pot lua contact direct cu tot fluxul tehnologic) astfel contribuind la creşterea încrederii consumatorilor în firma şi produsele noastre.

2.3. Perspectiva firmei

Obiectivele pe care şi le propune firma în primii 2 ani de activitate:

- impunerea produselor proprii pe piaţa locală şi pătrunderea cu produse în comunele şi oraşele apropiate (Ruginoasa şi Lespezi);

- crearea unei noi clientele şi păstrarea celei actuale prin promovarea calităţii şi diversificarea producţiei;

- promovarea produselor prin aspectul comercial având în vedere segmentele de piaţă cărora le sunt adresate.

De asemenea societatea îşi propune pentru următorii 5 ani următoarele:

- achiziţionarea unor sisteme de întreţinere performante;

- cumpărarea unui incubator Petersim cu o capacitate de 1000 ouă;

- achiziţionarea de utilaje pentru amenajarea unui abator cu o capacitate de 500 - 1000 de pui pe zi;

- construirea unui magazin local pentru desfacere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Afaceri Ferma Pui.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” FACULTATEA DE ZOOTEHNIE