Plan de lecție - Lucrările solului - arătura, graparea, tasarea, nivelarea

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 709
Mărime: 47.59KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

A. Repere generale

Unitatea de învățământ:

Profilul: Agricultură

Domeniul de pregătire de bază - Agricultură

Calificarea: Lucrător în agroturism

Data:

Profesor:

Clasa: a X a

Disciplina: Modul I - Agropedologie

Unitatea de competență: Lucrările solului - efecte tehnologice, tipuri de agregate utilizate, scopul lucrării

Tema: Lucrările solului - arătura, grăparea, tasarea, nivelarea

Tipul lecției: evaluare

Durata: 45 min.

Locul desfășurării: sala de clasă

Competența specifică: Reactualizare de cunoștințe teoretice referitoare la modul de efectuare a lucrărilor solului precum și agregatele utilizate

B. Obiective operaționale

La sfârștiul lecției, elevii vor fi capabili:

O1 Să definească cele mai importante lucrări ale solului;

O2 Să identifice principalele efecte tehnologice ale fiecărei lucrări efectuate individual;

O3 Să precizeze rolul lucrărilor solului asupra caractristicilor acestuia;

O4 Să precizeze organul activ al agregatelor utilizate.

C. Strategii didactice

1. Material didactic (M.d)

- test de evaluare

- cretă

- tablă;

- instrumente de scris;

3. Metode de învățare (M.î)

- conversația;

- exercițiul;

- problematizarea.

4. Forme de organizare a clasei (F.o.c)

- Frontal

- Individual

5. Metode de evaluare

- verificare scrisă

- test de evaluare cu:

Itemi obiectivi: a) cu alegere multiplă

b) cu alegere duală

Itemi semiobiectivi: a) de completare

Itemi subiectivi - tip rezolvare de probleme

Anexe:

- Test de evaluare

- Barem de corectare

Bibliografie

- M. Patape, C. Scrioșteanu - Manual pentru cultura de specialitate, Editura Oscar Print, București, 2006.

- Șt. Puiu; Gh. Trofin - Agrotehnica, clasa a X-a, Manual pentru liceele agroindustriale - Editura Ceres, București 1989.

- Costel Scrioșteanu - Agropedologie, Editura Gimnasium, București.

Preview document

Plan de lecție - Lucrările solului - arătura, graparea, tasarea, nivelarea - Pagina 1
Plan de lecție - Lucrările solului - arătura, graparea, tasarea, nivelarea - Pagina 2
Plan de lecție - Lucrările solului - arătura, graparea, tasarea, nivelarea - Pagina 3
Plan de lecție - Lucrările solului - arătura, graparea, tasarea, nivelarea - Pagina 4
Plan de lecție - Lucrările solului - arătura, graparea, tasarea, nivelarea - Pagina 5
Plan de lecție - Lucrările solului - arătura, graparea, tasarea, nivelarea - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Plan de lectie - Lucrarile solului - aratura, graparea, tasarea, nivelarea.docx

Ai nevoie de altceva?