Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp - Tutun

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp - Tutun.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Stratan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Introducere 3-4
Capitolul I Bazele teoretice ale planificării şi organizării 5-9
1.1 Esenţa şi sarcinile planificării şi prognozării 5-7
1.2 Principiile şi metodele de bază ale planificării şi prognozării 8-9
Capitolul II Caracteristica condiţiilor de dezvoltare economico-financiare a întreprinderii agricole 10-25
2.1. Condiţiile naturale şi organizatorice a întreprinderii agricole 10-11
2.2. Caracteristica dezvoltării economico-financiare a întreprinderii agricole 12-25
Capitolul III Planificarea producţiei în cultura plantelor de cîmp şi costurilor ei 26-36
3.1.Planificarea volumului producţiei şi repartizarea ei 26-27
3.2.Planificarea suprefeţelor însămînţate 28-31
3.3.Planificarea costului de producţie în dependenţă de consumurile variabile şi constante (elaborarea fişei tehnologice) 32-33
3.4.Planificarea structurii costului unitar pe articole de consum 34
3.5.Perfecţionarea proces de planific şi prognozare a producţiei în cultura plan.de cimp 35
Concluzii şi propuneri 36-.37
Bibliografie 38

Extras din document

Introducere

Cunoaşterea realizărilor şi stării actuale ale agriculturii, ca una din principalele ramuri ale economiei naţionale, precum şi dezvoltarea rezervelor pentru prosperarea ei de mai departe este posibilă doar în cazul studierii mai multor disciplini agrare şi economice ce au ca obiect de studiu diferite fenomene şi procese, care se dezvoltă în cadrul ei.

În contextul actual de dezvoltare a producţiei agricole producţia vegetală reprezintă activitatea de bază a unităţilor, indiferent de nivelul lor de conducere economică. Importanţa respectivă reiese din faptul că sectorul vegetal devine ponderea cea mai ridicată în cadrul producţiei globale agricole.

În al doilea rînd producţia vegetală reprezintă baza dezvoltării intensive a celorlalte sectoare din cadrul unităţilor agricole: producţia animală, prelucrarea industrială a produselor, comercializarea lor

În cadrul agriculturii, ponderea cea mai mare ocupă ramura fitotehnică, care deţine aproximativ 67 % din producţia globală agricolă, şi posedă unele particularităţi proprii doar ei, trebuie să asigure populaţia cu produse alimentare şi sectorul zootehnic cu furaje, iar industria cu materie primă, să contribuie la protecţia mediului ambiant, la majorarea venitului naţional brut şi desigur la ocuparea forţei de muncă în măsura necesităţii.

De asemenea, o producţie vegetală intensivă şi variată presupune obţinere unor cantităţi sporite de producţie atît pentru piaţa internă, cît şi pentru export, fiind astfel o bază uniformă pentru creşterea veniturilor unităţilor agricole

Dar, datorită faptului că produsele agricole vegetale constituie baza alimentaţiei oamenilor şi animalelor, iar uneori bunuri exportabile la un curs de revenire favorabil, fără încărcarea comenzilor de stat se primesc sarcini de realizare a unor produse necesare fondului central de produse agricole.

Dacă la aceasta se adaugă şi faptul că unitatea agricolă îşi inventariază baza materială de care dispune, rezultă (începînd) că punctul de pornire în elaborarea planului este stabilirea destinaţiei producţiei şi a inventarului său natural şi material.Cele mai răspândite cereale sunt:

- grâul

- porumbul

- orzul

- sfecla de zahăr

- floarea soarelui ş.a.

Şi pe lîngă aceste cereale se alătură şi cultura tutunului care în unile regiuni este considerată cea mai desfăşurată cultură. Care în Republica Moldova sunt omologate 7 soiuri de tutun.

Majoritatea soiurilor se disting prin rezistenţă relativă sau medie, posedă însuşiri calitative. Soiurile posedă rezistenţă în cîmp la condiţiile nefavorabile ale mediului la dăunători şi boli. Tutunul face parte din familia Solonaceae, genul Nicotina.

În ţara noastră tutunul a ajuns pe la începutul secolului al 16 fiind introdus de către turci, care începuseră să-şi întărească dominaţia în Ţările Romîne.

Scopul acestei lucrări reiese din argumentele aduse mai sus şi constă în reluarea modului de organizare a producţiei de sfeclă de tutun în general pe Republică şi în special la CAP”Manubeievca”.

Pe parcursul executării lucrării date vom folosi mai multe metode: metoda monografică, analiza, sinteza, şi metoda statistico-economică.

Informaţia redată în această lucrare s-a cules din următoarele tipuri de surse de date:

- anuarele statistice ale Republicii Moldova

- manuale de specialitate

- dări de seamă anuale ale întreprinderii CAP”Manubeievca”., rapoarte financiare, documente speciale

Structura tezei de an. Teza cuprinde introducere, 3 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, bibliografia şi anexe.

În introducere sunt argumentate actualitatea, scopurile şi obiectivile, obiectul cercetării, este redată noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute, suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp - Tutun.doc

Alte informatii

Universitatea Agrară de Stat din Moldova Catedra "Organizarea şi planificare producţiei agricole"