Prelucrarea Speciala a Solului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Prelucrarea Speciala a Solului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. Prezentarea lucrării 2.
2. Cerinţele agrotehnice la îndeplinirea operaţiilor tehnologice ale agregatului maşină-tractor 6.
3. Părţile componente a tractorului cu echipamentul sau maşina agricolă şi caracteristica tehnică 8.
4. Operaţiile de întreţinere tehnică a tractorului, echipamentului sau a maşinii agricole 16.
5. Pregătirea tractorului, maşinii agricole sau echipamentului pentru lucru 21.
6. Agregatarea tractorului cu maşina agricolă sau cu echipament – succesiunea operaţiilor de agregatare 26.
7. Reglările tehnologice a agregatului 28.
8. Controlul calităţii îndeplinirii operaţiilor tehnologice 31.
9. Cerinţele de securitate şi sănătate în muncă 34.
10. Bibliografia 37.

Extras din document

Prezentarea lucrării

Prezentarea lucrării

Lucrarea solului poate fi de bază, superficială şi specială.

Lucrarea de bază este lucrarea solului la adâncimea de 20—35 cm cu sau fără răsturnarea brazdei.

Lucrarea superficială este lucrarea solului la o adâncime de până la 14 cm. Ea se efectuează cu scopul de a afâna solul, de a distruge buruienile, de a îngropa îngrăşămintele şi semiţnţele buruienilor.

Lucrarea specială asigurгă anumite condiţii specifice normale pentru cultivare. Din această categorie de lucrări fac parte: aratul solurilor pietroase, mlăştinoase şi cu tufişuri; aratul de desfundare; aratul cu permutarea slraturilor de sol (etajat); afânarea la adоncimi mari; lucrarea solului cu freze; modelarea solului ctc.

Procese tehnologice. În procesul ridicării productivităţii solului omul acţionează asupra lui, folosind metode biologice, chimice şi fizice. Din acţiunile fizice cele mai răspândite sunt aratul, afânarea adâncă, dezmiriştirea, cultivaţia, graparea, tăvălugirea, lucrarea solului cu freze şi altele. Accste procese se efectuează pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea productivităţii solului, acumularea şi păstrarea umezelii în sol, distrugerea buruienilor şi agenţilor patogeni ai bolilor şi dăunătorilor culturilor agricole, evitarea eroziunii, antrenarea substanţelor hrănitoare din straturile inferioare ale solului, reglementarea proceselor microbiologice.

Operaţii tehnologice. Organul de lucru poate îndeplini o singură sau, concomitent, câteva operaţii: răsturnarea, afânarea, amestecarea, tasarea, nivelarea solului, distrugerea buruienilor, modelarea solului, formarea brazdelor de irigare şi altele.

Răsturnarea e deplasarea reciprocă a straturilor superioare şi inferioare în plan vertical.

Afânarea constă în schimbarea dimensiunilor particulelor de sol şi distanţei dtntre ele în rezultatul căruia se îmbunătăţeşte pгătrunderea apei şi aerului în sol.

Tasarea este o operaţie opusă celei de afânare, în urma căreia se măreşte capilaritatea şi se micşorează porozitatea solului.

Amestecarea este schimbarea poziţiei reciproce a particulelor de sol, îngrăşămintelor şi microelementelor. Solul devine mai omogen.

Nivelarea — lichidarea accidentelor suprafeţei terenului, ce asigură o acoperire mai uniformă a seminţelor în sol.

Modelarea sltului — realizarea unor profiluri ale solului sub formă de straturi înălţate (răzoare), despărţite prin rigole. Răzoarele asigură începerea lucrărilor primăvara devreme, deoarece ele se zvântă mai repede, permiţând astfel intrarea maşinilor. Excesul de apă se poate scurge în rigole, în cazul unor precipitaţii abundente sau al irigaţiei.

Sisteme de lucrare a solului. În dependenţă de condiţiile climaterice, de componenţa solului şi de tehnologia cultivăriti se aplică lucrarea solului cu răsturnarea brazdei, fară răsturnarea brazdei şi minimă.

Lucrarea solului cu răsturnarea brazdei asigură deplasarea resturilor vegetale (miriştii), seminţelor buruienilor şi agenţilor patogeni ai bolilor în straturile inferioare ale nivelului arabil. În rezultat mai repede se descompun resturile vegetale, formând substanţe minerale solubile, iar larvele dăunătorilor şi agenţilor patogeni ai bolilor mor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prelucrarea Speciala a Solului.doc

Bibliografie

Maşini agricole. – Vasile Salaur.
Maşini agricole. – Mihai A. Iedu.
Exploatarea parcului de maşini şi tractoare. – Gheorghe Lâşco, Ion Lăcustă, Vasile Neculăiasa, Dănuţ Cozma.
Îndrumarul inginerului mecanic. – Eugen Ţambalist, Ion Lăcustă, Vasile Salaur.
Tractorul. – Emil Flotescu.
Trctoarele MTZ-80 şi MTZ-82. (rusă). – I. P. Xenevici.