Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 11391
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Facultatea de Economia Agroalimentara si a Mediului

Cuprins

Cap. 1. AGRICULTURA 2

INTRODUCERE 2

1.1. PREZENTARE GENERALĂ A AGRICULTURII ROMÂNEŞTI 3

1.1.1. POTENŢIAL FUNCIAR 5

1.1.2. STRUCTURA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 7

1.1.3. POPULAŢIA OCUPATĂ ÎN AGRICULTURĂ 9

1.1.4. SECTORUL VEGETAL 11

1.1.5. SECTORUL ZOOTEHNIC EFECTIVE ŞI PRODUCŢII 13

1.1.6. PRODUCŢIA RAMURII AGRICULTURĂ 14

1.1.7. AGRICULTURA ECOLOGICĂ 15

1.1.8. ORGANISME MODIFICATE GENETIC 17

1.1.9. INDUSTRIA ALIMENTARĂ 18

1.1.10. SERVICII PENTRU AGRICULTURĂ 19

1.1.11. SCHIMURILE COMERCIALE CU PRODUSE AGROALIMENTARE 21

1.1.12. CONSUMUL POPULAŢIEI 24

1.2. FORME DE SPRIJIN ACORDATE ÎN AGRICULTURĂ 25

1.2.1. SINTEZA – POZIŢIA ROMÂNIEI FAŢĂ DE REFORMA POLITICII AGRICOLE COMUNE 28

Cap. 2. SILVICULTURA 29

Cap. 3. DEZVOLTARE RURALĂ 31

Extras din document

Cap. 1. AGRICULTURA

INTRODUCERE

Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de dezvoltare rurală a ţării noastre. În acest context, România trebuie să îşi adapteze rapid economia agricolă şi de dezvoltare rurală pentru a se putea integra în piaţa internă a Uniunii Europene şi a adopta în totalitate Politica Agricolă Comună (PAC).

Aderarea la UE este, probabil, cel mai puternic factor de presiune pentru reforma rapidă a agriculturii şi economiei rurale româneşti, dată fiind necesitatea integrării cu succes în economia rurală europeană.

Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat spre piaţă, îndeplinind, totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea mediului înconjurător, oferirea unor aşezări rezidenţiale mai convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura. Politica Agricolă Comună îşi deplasează accentul de la subvenţiile directe acordate agriculturii (pilonul I al PAC) spre dezvoltarea integrată a economiei rurale şi spre protejarea mediului înconjurător (pilonul II al PAC).

Economia rurală românească, dominată de agricultură în mare parte, este încă slab integrată în economia de piaţă. În contextul actual al economiei de piaţă, de modul înţelegerii şi aplicării tehnicilor de marketing depinde bunăstarea cetăţenilor din zona rurală şi urbană, precum şi bunăstarea producătorilor agricoli.

Producătorul român trebuie să acţioneze în concordanţă cu realitatea economică existentă pe plan mondial şi naţional, să aplice metode tehnice şi economice care să îi ofere stabilitate şi eficienţă economică sigură. Producătorul este nevoit să producă în conformitate cu ceea ce se cere pe piaţa internă şi internaţională, să reacţioneze cu promptitudine la nevoile consumatorului.

1.1. PREZENTARE GENERALĂ A AGRICULTURII ROMÂNEŞTI

Condiţiile geografice favorabile, relieful, clima, solurile fertile, la care se adaugă forţa de muncă calificată, ataşamentul populaţiei din mediul rural pentru pământ şi animale, un sistem instituţional administrativ adecvat, pot face din agricultura României un domeniu de activitate atractiv si profitabil.

Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale economiei româneşti.

Contribuţia agriculturii, silviculturii, pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut reprezintă cca. 9,7 %, în timp ce contribuţia acestora în PIB-ul celorlalte ţări membre ale UE se situează la aproximativ 1,7%.

Ponderea agriculturii, silviculturii, vânătorii, a pescuitului şi pisciculturii în PIB

Produsul intern brut 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

TOTAL 116.768,7 151.475,0 197.564,8 246.468,8 288.047,8 344.535,5 266.590,6

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 15.612,9 17.301,2 22.835,2 31.030,1 24.277,9 26.898,2 17.806,8

% din PIB 13,4 11,4 11,6 12,6 8,4 7,8 6,68

Pescuit şi piscicultură 5,0 6,4 14,0 13,8 13,8 15,8

Sursa: Anuarul statistic al României 2007

* date provizorii 01.01 – 30.09.2007

Scăderea ponderii agriculturii în PIB s-a datorat intrării pe făgaşul normal a economiei de piaţă, precum şi dezvoltării celorlalte ramuri ale economiei naţionale, în special a serviciilor, care ating o pondere de aprox. 50% din PIB, a industriei şi a construcţiilor care au reprezentat circa 24%, respectiv 7,4 % din PIB, în anul 2006.

Preview document

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 1
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 2
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 3
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 4
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 5
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 6
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 7
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 8
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 9
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 10
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 11
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 12
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 13
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 14
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 15
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 16
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 17
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 18
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 19
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 20
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 21
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 22
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 23
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 24
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 25
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 26
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 27
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 28
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 29
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 30
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 31
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 32
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 33
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 34
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 35
Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Prezentare Generala a Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane si Cresterea Economica la SC Agrocomplex SA Barlad

CAPITOLUL I. ÎMBUNǍTǍŢIREA RESURSELOR DE MUNCǍ, OBIECTIV ESENŢIAL AL CREŞTERII ECONOMICE Privitǎ ca un ansamblu funcţional, care asigurǎ în cadrul...

Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu,...

Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã...

Proiect de Investitii la SC Spicoza SRL

Cap. I Particularitatile sectorului agricol I. 1. Aspecte generale ale sectorului agricol Ca ramură economică, agricultura se deosebeşte...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

MODELAREA SI SIMULAREA ACTIVITATILOR INTR-O EXPLOATATIE AGRICOLA INTRODUCERE Suprafata de 100 de hectare va fi impartita egal intre cele 5...

Politici de Dezvoltare a Exploatatiilor Agricole 2000-2020

1. INTRODUCERE Datorită actualei structuri agrare ne întrebăm incotro se indreaptă agricultura României și ce fel de politici trebuiesc adoptate...

Ai nevoie de altceva?