Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 36063
Mărime: 183.51KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Caldare Vasile

Extras din document

1.1 Partea introductivă

Moldova- ţara cu istorie şi tradiţii bogate.Poietul a numit acest ţinut îmbelşugat porţile raiului.

Amplasarea favorabilă şi clima minunată din timpuri străvechi, atrăgeauoamenii,care-şi construiau casele, creşteau copiii şi desigur cultivau pămîntul.Despre bogăţia acestui meleag există un proverb; Pune o nuia şi primăvara ea va înflori.Poporul moladv îşi iubeşte pămîntul, el dreptcunoştinţă dăruieşte oamenilor tot cei mai bun şi un dor special al naturii sunt strugurii.

Producerea vinurilor in Moldova care din cele mai vechi timpuri a fost una din cele mai tradiţionale îndeletniciri ale moldovenilor,actualmente este una din cele mai importante ramuri ale economiei naţionale.Vinificaţia Moldovei a cunoscut în perioada sa de dezvoltare etapa de înflorire maximă anul 1900,cît şi dezastre mari provocate de politica regimului fascist.

Astăzi vinificaţia estecel mai important izvor de fonduri bugetare.

Pe parcursul ultimilor ani în viaţa industriei vinicole a Moldovei la OIVV în anul 1992 colaborarea şi adoptarea pentru prima dată în istoria viniculturii şi vinificaţiei a Legii viei şi vinului înfiinţat prin hotărîrea Guvernului.

Este elaborată şi aprobată tehnologia şi actele normative pentru producerea a 16 mărci de vinuri cu demumirea de origine.

Industria vinului în Moldova a înregistrat succese cu adevărat remarcabile şi în prezent vinurile noastre fine concurează cu cele mai fine băuturi di lume

Una din sarcinile viniculturii şi vinificaţiei Moldovei este de-a ieşi pe arena mondială prin întroducerea denumirii de vin calitativ a unui raion anumit.

Principalele direcţii în cercetările ştiinţifice privind producerea tehnologică,ce se referă la crearea tehnologiilor proceselorcu membrană a celor pe baza folosirii procedeelor fizie, a preparatelor enzimatice microorganismelor şi tehnologiilor în ansamblu.

Industria fermentării se efectuiază certătării în domeniul selectării microorganismelor cu produsul principal utilizarea levurilor imobilizateşi uscate.

În procesul fermentări alcoolice au înlesnit reglarea dirijată a acumulării principalelorproduse secundare şi auxiliore în mediul de fermentare.Deci o mare atenţie e acordată în colaborarea tehnologiilor eficiente şi valorificarea deşeurilor vinicole, adică drojdiilor, ciorchinilor, tescovină, seminţe şi altele.

Prin mass-media la diferite conferinţe şi pe alte căi se fac numeroase propuneri, analize detailate privind srategia realizării prigramuluii de reanimare a ramuii viti.vinicole din Moldova, mai ales creditarea sectorului pepinievist cu dobînda nulă a sectorului de extindere a suprafeţilor de vii ca soiuri nobile cel mai mult 7% şi dobîndă în reutilarea tehnică a vinificaţiei prin cel mult 15%.Conştiinzînd că dezvoltarea ramurii şi amilionarea calităţii vinului sunt influenţate de mai mulţi factori puşi în discuţie, în continuare încercăm să dezvăluim semnificaţia susţinerii de către producători,a formării profesionale şi a ştiinţei formării dezinteresat a succesului.

Oportunitatea implimentării tehnologiilor noi în rezolvarea problemei calităţii vinurilor este indiscutabilă. Tehnologii avansate la întreprinderi înseamnă îmbunătăţirea copepivităţii producţiei pe piaţă.

Costul mare a energiei,obiectiv nu permite astăzi de a înfăptui toată gama de operaţii necesare de tratamente cu frig,cu metode intensive şi altele.

Pînă nu demult prelucrarea deşeurilor iera rentabilă, astăzi cu ele nu se ocupă nimeni,majoritatea destilărilor staţionează,spirt nu mai avem,bintuie scumpetea peste tot.A decăzut posibilitatea maturării vinurilor cu denumirea de origine controlată,nu prea doresc să se ocupe vinificatorii.

Pe viitor se prevede o lărgire în domeniul viticulturii a suprafeţelor de vie şi restabilirea viilor în zona de Nord a Moldovei.În viitor pînă-n anul 2020 se vor planta 100 mii hectare de vii, dintre care 1580 hectare s-au sădit în anul 2004 şi 1600ha.s-au sădit în anul 2005.

În republica noastră cu regret este folosită o rotaţie a plantaţiilor vinicole destul de

accelerată.Vîrsta medie de expluatare a plantaţiilor nu depăşeşte termenul de 10-12 ani.Pornind de la condiţiile reale de tranziţie şi criza economică,capacitatea slabă de cumpărare a populaţiei se justifică formula decesivă de dezvoltare:

- studierea pieţii occidentale

- producerea rentabilă şi competitivă în condiţii de concurenţă.

Vinidicaţia primară la majoritatea întreprinderilor de stat are urgent nevoie de desciorchinătoare-zdrobitoare,prese pneumatice,cuve de maceraţie, instalaţii ftigorifice,aparate de filtrare în vid,pompe,instalaţii de sulfitare sau de sterilizare modernă.Iar vinificaţia secundară are nevoie de pasteriuzatoare-actinatoare,filtr cu membrană şi cartuşe,linii tehnologice de sterilizare şi linii automate de îmbuteliere sterilă.

Actualmente sectorul vinicol funcţionează cu mari divirgente avînd în vedere dificitul de materiale auxiliare:absorbanţi-diatomită,perlit,gelatină,conservanţi.

Susţinerea proastă financiară,înzestrarea slab informaţională,posibilitatea minimă de perfecţionare a tehnologilor.Totuşi cel mai dificil moment este degratarea sectorului agrar-privatizarea a grăbit difrişarea suprafeţilor considerabile ale viţei de vie,iar tinerii fermieri nu deţin experienţă necesară de producere şi marketing.

Odată cu înbunătăţirea nivelului de trai a populaţiei,cetăţenii trebuie instruiţi şi încurajaţi să procure numai vii de calitate.S-a constatat că multora din cumpărători le vine greu să deosebiască producţia veritabilă de cea falsificată.Pentru a-i ajuta e necesar să fie elaborate metode efective.

Preview document

Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 1
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 2
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 3
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 4
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 5
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 6
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 7
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 8
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 9
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 10
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 11
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 12
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 13
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 14
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 15
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 16
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 17
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 18
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 19
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 20
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 21
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 22
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 23
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 24
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 25
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 26
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 27
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 28
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 29
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 30
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 31
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 32
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 33
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 34
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 35
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 36
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 37
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 38
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 39
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 40
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 41
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 42
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 43
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 44
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 45
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 46
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 47
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 48
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 49
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 50
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 51
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 52
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 53
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 54
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 55
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 56
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 57
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 58
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 59
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 60
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 61
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 62
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 63
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 64
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 65
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 66
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 67
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 68
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 69
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 70
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 71
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 72
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 73
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 74
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 75
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 76
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 77
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 78
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 79
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 80
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 81
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 82
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 83
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 84
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 85
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 86
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 87
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 88
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 89
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 90
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 91
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 92
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 93
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 94
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 95
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 96
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 97
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 98
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 99
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 100
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 101
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 102
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 103
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 104
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 105
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 106
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 107
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 108
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 109
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 110
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 111
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 112
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 113
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 114
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 115
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 116
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 117
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 118
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 119
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 120
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 121
Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Producerea Vinului Alb Sec Milestii - Mici.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova

Introducere Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut о dezvoltare şi o diversificare accentuată în ultimele decenii astfel încât, la...

Clasificarea vinurilor fabricate în Republica Moldova și România

1. Introducere Potrivit definiţiei adoptate de Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului (O.I.V.), „Vinul este în exclusivitate o băutură care...

Ai nevoie de altceva?