Producerea Vinului Alb Sec Milestii - Mici

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Producerea Vinului Alb Sec Milestii - Mici.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 122 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Caldare Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1.1 Partea introductivă

Moldova- ţara cu istorie şi tradiţii bogate.Poietul a numit acest ţinut îmbelşugat porţile raiului.

Amplasarea favorabilă şi clima minunată din timpuri străvechi, atrăgeauoamenii,care-şi construiau casele, creşteau copiii şi desigur cultivau pămîntul.Despre bogăţia acestui meleag există un proverb; Pune o nuia şi primăvara ea va înflori.Poporul moladv îşi iubeşte pămîntul, el dreptcunoştinţă dăruieşte oamenilor tot cei mai bun şi un dor special al naturii sunt strugurii.

Producerea vinurilor in Moldova care din cele mai vechi timpuri a fost una din cele mai tradiţionale îndeletniciri ale moldovenilor,actualmente este una din cele mai importante ramuri ale economiei naţionale.Vinificaţia Moldovei a cunoscut în perioada sa de dezvoltare etapa de înflorire maximă anul 1900,cît şi dezastre mari provocate de politica regimului fascist.

Astăzi vinificaţia estecel mai important izvor de fonduri bugetare.

Pe parcursul ultimilor ani în viaţa industriei vinicole a Moldovei la OIVV în anul 1992 colaborarea şi adoptarea pentru prima dată în istoria viniculturii şi vinificaţiei a Legii viei şi vinului înfiinţat prin hotărîrea Guvernului.

Este elaborată şi aprobată tehnologia şi actele normative pentru producerea a 16 mărci de vinuri cu demumirea de origine.

Industria vinului în Moldova a înregistrat succese cu adevărat remarcabile şi în prezent vinurile noastre fine concurează cu cele mai fine băuturi di lume

Una din sarcinile viniculturii şi vinificaţiei Moldovei este de-a ieşi pe arena mondială prin întroducerea denumirii de vin calitativ a unui raion anumit.

Principalele direcţii în cercetările ştiinţifice privind producerea tehnologică,ce se referă la crearea tehnologiilor proceselorcu membrană a celor pe baza folosirii procedeelor fizie, a preparatelor enzimatice microorganismelor şi tehnologiilor în ansamblu.

Industria fermentării se efectuiază certătării în domeniul selectării microorganismelor cu produsul principal utilizarea levurilor imobilizateşi uscate.

În procesul fermentări alcoolice au înlesnit reglarea dirijată a acumulării principalelorproduse secundare şi auxiliore în mediul de fermentare.Deci o mare atenţie e acordată în colaborarea tehnologiilor eficiente şi valorificarea deşeurilor vinicole, adică drojdiilor, ciorchinilor, tescovină, seminţe şi altele.

Prin mass-media la diferite conferinţe şi pe alte căi se fac numeroase propuneri, analize detailate privind srategia realizării prigramuluii de reanimare a ramuii viti.vinicole din Moldova, mai ales creditarea sectorului pepinievist cu dobînda nulă a sectorului de extindere a suprafeţilor de vii ca soiuri nobile cel mai mult 7% şi dobîndă în reutilarea tehnică a vinificaţiei prin cel mult 15%.Conştiinzînd că dezvoltarea ramurii şi amilionarea calităţii vinului sunt influenţate de mai mulţi factori puşi în discuţie, în continuare încercăm să dezvăluim semnificaţia susţinerii de către producători,a formării profesionale şi a ştiinţei formării dezinteresat a succesului.

Oportunitatea implimentării tehnologiilor noi în rezolvarea problemei calităţii vinurilor este indiscutabilă. Tehnologii avansate la întreprinderi înseamnă îmbunătăţirea copepivităţii producţiei pe piaţă.

Costul mare a energiei,obiectiv nu permite astăzi de a înfăptui toată gama de operaţii necesare de tratamente cu frig,cu metode intensive şi altele.

Pînă nu demult prelucrarea deşeurilor iera rentabilă, astăzi cu ele nu se ocupă nimeni,majoritatea destilărilor staţionează,spirt nu mai avem,bintuie scumpetea peste tot.A decăzut posibilitatea maturării vinurilor cu denumirea de origine controlată,nu prea doresc să se ocupe vinificatorii.

Pe viitor se prevede o lărgire în domeniul viticulturii a suprafeţelor de vie şi restabilirea viilor în zona de Nord a Moldovei.În viitor pînă-n anul 2020 se vor planta 100 mii hectare de vii, dintre care 1580 hectare s-au sădit în anul 2004 şi 1600ha.s-au sădit în anul 2005.

În republica noastră cu regret este folosită o rotaţie a plantaţiilor vinicole destul de

accelerată.Vîrsta medie de expluatare a plantaţiilor nu depăşeşte termenul de 10-12 ani.Pornind de la condiţiile reale de tranziţie şi criza economică,capacitatea slabă de cumpărare a populaţiei se justifică formula decesivă de dezvoltare:

- studierea pieţii occidentale

- producerea rentabilă şi competitivă în condiţii de concurenţă.

Vinidicaţia primară la majoritatea întreprinderilor de stat are urgent nevoie de desciorchinătoare-zdrobitoare,prese pneumatice,cuve de maceraţie, instalaţii ftigorifice,aparate de filtrare în vid,pompe,instalaţii de sulfitare sau de sterilizare modernă.Iar vinificaţia secundară are nevoie de pasteriuzatoare-actinatoare,filtr cu membrană şi cartuşe,linii tehnologice de sterilizare şi linii automate de îmbuteliere sterilă.

Actualmente sectorul vinicol funcţionează cu mari divirgente avînd în vedere dificitul de materiale auxiliare:absorbanţi-diatomită,perlit,gelatină,conservanţi.

Susţinerea proastă financiară,înzestrarea slab informaţională,posibilitatea minimă de perfecţionare a tehnologilor.Totuşi cel mai dificil moment este degratarea sectorului agrar-privatizarea a grăbit difrişarea suprafeţilor considerabile ale viţei de vie,iar tinerii fermieri nu deţin experienţă necesară de producere şi marketing.

Odată cu înbunătăţirea nivelului de trai a populaţiei,cetăţenii trebuie instruiţi şi încurajaţi să procure numai vii de calitate.S-a constatat că multora din cumpărători le vine greu să deosebiască producţia veritabilă de cea falsificată.Pentru a-i ajuta e necesar să fie elaborate metode efective.

Fisiere in arhiva (1):

  • Producerea Vinului Alb Sec Milestii - Mici.doc