Producerea Vinului Chardonnay si Aligote

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Producerea Vinului Chardonnay si Aligote.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitru Pomereal

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Agronomie, Industria Alimentara

Cuprins

1. Introducere 2
2. Argumentarea alegerii locului de construcţie a secţiei proiectate 5
3. Alegerea şi caracteristica materiei prime 6
4. Caracteristica şi compoziţia chimică a produsului finit 9
5. Alegerea schemei tehnologice, vaselor, utilajului, vase de producere 13
6. Argumentarea regimului tehnologic în schema aleasă 16
7. Organizarea controlului tehno chimic şi a schemei CTCM 32
8. Calcule productive ale materialelor, pierderilor, bilanţurile, productivitatea 39
9. Calculele unităţilor de vas şi tehnologic 44
10. Descrierea utilajului de mecanizare, descărcare, transportare 48
11. Argumentarea amplasării utilajului în plan şi părţii constructive a secţiei 50
12. Adnotări, bibliografie 52

Extras din document

I. Introducere

Fiecare băutură constituie o istorie aparte, un adevărat poem, care înalţă în cînturi îmbinarea nobilei viţei de vie cu sufletul viitoarei licori şi această îmbinare, ca şi multe altele, trece cu succes proba timpului.

Sectorul vinicol este unul dintre cele mai importante pentru Republica Moldova – producîtor tradiţional de vinuri, afirmat pe parcursul mai multor ani. Pe seama vinificaţiei revine o pătrime din exportul ţării şi 9% din Produsul Intern Brut, în ramură sunt antrenate 25% din resursele de munca industriale. Viile moldoveneşti cu suprafaţa totală de 147 de mii de hectare ocupă 7,4% din terenurile agricole ale republicii, constituind în acelaşi timp 2,3% din totalul pe glob al spaţiilor plantate cu viţă de vie.

La momentul actual există perspective de dezvoltare a ramurii vinicole din aspecte economico legislativ şi tehnologice.

Referitor la prima direcţie este strictă necesitate de reorganizare sau restructurare a relaţiilor dintre viticultori şi vinificatori, care astăzi sunt contrarii. Astăzi este nevoie de a crea o nouă sistemă de cooperare dintre producătorii de struguri, vinificatori şi cei care comercializează vinurile pe pieţele de Est si Vest. Experienta ţărilor europene demonstrează viabilitatea structurilor cooperatiste, care unesc într un singur organism viticultorii si vinificatorii. Asemenea experienţă este şi in Moldova si a fost bazată pe sovhoz fabricile din anii 1970 1980 şi a arătat perspectivele şi avantajele acestor formatii.

Tot la această directie se referă şi întrebările legate de sistema de impozitare a producţiei alcoolice, care astăzi nu este îndreptată spre producători. Creşterea în fiecare an a impozitelor la producţia alcoolică stopează procesele de perfectionare tehnologică şi dezvoltarea în intregime a intreprinderilor vinicole. Schimbarea regulilor de joc legate de exportul producţiei vinicole in Federatia Rusa, face ca biznesul cu vinurile din Moldova sa fie riscant si nu permite patrunderea investitiilor de peste hotare in ramura vinicolă a Moldovei.

O datorie importantă a statului faţă de ramura vinicolă este lupta cu falsificarea vinurilor si divinurilor, precum si vinurilor spumante. Astăzi activitatea industriei vinicole ilegale aduce cheltuieli enorme statului şi stopează in mare masură activitatea întreprinderilor vinicole legale.

Printre prioritatile si perspectivele cu caracter tehnologic pentru dezvoltarea ramurii vinicole trebuie de mentionat urmatoarele:

Restabilirea bazei materiei prime, sadirea soiurilor europene preţioase de struguri şi obtinerea unor recolte de struguri la nivelul de 80 100 chent/ha. Aceasta va permite de a comercializa strugurii şi vinul la preţuri convenabile pe pietele de Vest si de Est.

Urgenta reutilare tehnologică a întreprinderilor de vinificaţie primară. Astăzi este imposibilă producerea vinurilor calitative la utilajul învechit produs în a.1970 1980.

Creşterea volumelor de producere a vinurilor de calitate superioară şi mai ales a vinurilor cu denumire de origine. Prioritate au vinurile rosii şi cele albe cu un grad înalt de alcool (12 13 % vol.) obţinute din soiuri pure europene.

Perfecţionarea procedeelor tehnologice şi elaborarea unor noi tehnologii de tratare a vinurilor naturale în scopul asigurării stabilităţii garantate pe un termen îndelungat (2 3 ani) a vinurilor destinate exportului.

Ameliorarea produsului igienic şi indicilor de securitate a producţiei vinicole finite conform cerinţelor internaţionale şi asigurarea controlului calităţii la toate etapele tehnologice.

Valorificarea raţională a produselor secundare vinicole în scopul micşorării sinecostului produselor vinicole.

Realizarea acestor directii prioritare va permite dezvoltarea ramurii vinicole, care va ramine faima Republicii Moldova.

La momentul actual prelucrarea strugurilor se efectuează la 142 întreprinderi de vinificaţie primară, amplasate geografic în 23 raioane viticole. Capacitatea totală a liniilor de prelucrare a strugurilor este de peste 2,0 mln. tone. În ultimii ani roada medie globală de struguri în Moldova este de 300 500 mii tone, fapt ce demonstrează ca capacitaţile de prelucrare sunt folosite la circa 20 25 %. Dar la unele întreprinderi de vinificaţie primară în ultimii ani nu s au prelucrat deloc struguri.

Problema cea mai importantă pentru întreprinderile de vinificaţie primară este starea tehnică a utilajului folosit pentru prelucrarea strugurilor. Aceste întreprinderi in majoritate sunt dotate cu utilaj confecţionat în a. 60 70, care la momentul actual este învechit fizic şi moral. Nu corespund cerinţelor actuale zdrobitoarele desciorchinătoare, scurgătoarele pentru must, presele pentru bostină. Multe din intreprinderile vinicole nu sunt dotate cu instalatii de racire a mustului, iar cele care le poseda nu functionează din mai multe cauze. Un procedeu tehnologic important care nu se respectă la majoritatea intreprinderilor vinicole este limpezirea calitativă a mustului. Iar fermentarea mustului se efectuează la temperaturi înalte si nu permite obtinerea vinurilor calitative cu nuante de soi şi un potential de oxido reducere scăzut.

Din numarul total de intreprinderi pina in prezent au fost reutilate 13, inclusiv 9 in baza creditelor alocate de B.E.R.D., celelalte din resurse financiare proprii. Restul de întreprinderi (129) necesită urgent modernizarea secţiilor de prelucrare a strugurilor. Aceasta reutilare tehnologica ar asigura ameliorarea vinurilor din Moldova, în special a celor albe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Producerea Vinului Chardonnay si Aligote.doc