Proiect Agrochimie

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3378
Mărime: 35.46KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Chimizarea agriculturii în contextul societații contemporane 2
 3. 1.1. Cai și mijloace de sporire a producției agricole 2
 4. 1.2. Ingrașamintele, mijloc esențial de sporire a producției 3
 5. Capitolul 2
 6. Indicii agrochimici ce caracterizeaza starea de fertilitate a solului 4
 7. 2.1. Reacția solului (pH-ul) 4
 8. 2.2. Caracterizarea starii de aprovizionare cu N si P 6
 9. 2.3. Caracterizarea starii de aprovizionare cu K 8
 10. 2.4. Caracterizarea starii de aprovizionare cu microelemente 9
 11. Capitolul 3
 12. Studiul cercetarilor cu privire la fertilizarea culturii de fasole de gradina 11
 13. 3.1. Particularitațile de nutriție ale speciei 11
 14. 3.2. Stadiul cercetarilor cu privire la fertilizarea organica 11
 15. 3.3. Stadiul cercetarilor cu privire la fertilizarea chimica 12
 16. Capitolul 4
 17. Stabilirea dozelor de îngrașaminte chimice și organice în funcție de
 18. principalii indici agrochimici 13
 19. 4.1. Principii de stabilire a dozelor de îngrașaminte chimice si organice
 20. pentru cultura de fasole de gradina 13
 21. 4.2. Modele matematice de stabilire a dozelor optim economice de
 22. îngrașaminte chimice și a normelor de îngrașaminte organice pentru
 23. cultura de fasole de gradina 14
 24. 4.3. Stabilirea dozelor de îngrașaminte chimice și organice 16
 25. 4.4. Îngrașaminte chimice și organice folosite 16
 26. 4.5. Epoci și medote de aplicare a îngrașamintelor 17
 27. 4.6. Stabilirea necesarului de îngrașaminte chimice și organice 18
 28. Concluzii și recomandari 20
 29. Bibliografie 21

Extras din document

Capitolul 1

Chimizarea agriculturii in contextul societații contemporane

1.1. Cai și mijloace de sporire a producției agricole

Agricultura este una dintre sursele principale care asigura un nivel de trai ridicat in orice societate moderna. Realizare obiectivelor agriculturii, de sporire a prodcuției vegetale, astfel ca în viitorul apropiat, anual, sa se realizeze în țara noastra o producție de cereale de 27-28 milioane tone, implica practicarea unei agriculturi intensive.

Caile tehnice de care dispune agricultura pentru creșterea producției agicole sunt:

1. Extinderea suprafețelor de teren agricol, in special arabil, prin luarea in cultura de noi suprafete.

Posibilitatea sporirii suprafeței de teren arabil la noi in țara este limitata.

2. Sporirea producției pe unitate de suprafața prin aplicarea unor masuri tehnologice:

- folosirea judicioasa a pamântului prin alegerea unei structuri a culturilor care să valorifice la maxim potențialul solului în condițiile ecologice date.

- utilizarea de soiuri cu mare capacitate de producție, adaptate condițiilor ecologice din zona de cultură.

- mecanizarea lucrărilor agricole, care duce la efectuarea unor lucrări în timp scurt și de calitate, cu consum scăzut de energie.

- măsuri de îmbunatațiri funciare (irigații-desecări, lucrări antierozionale).

- chimizarea care necesita investiții ce trebuie să se regăseasca într-o eficiența economică ridicata a produselor agricole.

- agrotehnică superioara și cu consum minim de energie.

1.2. Îngrasamintele, mijloc esențial de sporire a producției

Prin îngrășăminte se înțeleg substanțele minerale sau organice, simple sau compuse, naturale sau obținute pe cale de sinteză, care se aplică sub formă solidă sau lichidă in sol, la suprafața lui sau pe plantă, pentru completarea necesarului de substanțe nutritive și in scopul îmbunătațirii condițiilor de creștere și dezvoltare a plantelor agricole, a facilitații descompunerii resturilor organice, a intensificării activitații microbiologice și a ridicării stării generale de fertilitate a solului si sporirii producției din punct de vedere cantitativ si calitativ, fară degradarea mediului inconjurător.

Capitolul 2

Indici agrochimici ce caracterizează starea de fertilitate a solului

Fertilitatea este capacitatea solului de a întreține producția vegetală, creșterea și dezvoltarea plantelor prin punerea la dispoziția acestora permanent și simultan a substanțelor nutritive și a apei. Aceasta calitate fundamentală a solului decurge din interacțiunea constituienților solului (minerale primare, secundare, humus, săruri etc.) cu unele însușiri și procese specifice acestuia (humificare-mineralizare, adsorbție-schimb ionic).

Preview document

Proiect Agrochimie - Pagina 1
Proiect Agrochimie - Pagina 2
Proiect Agrochimie - Pagina 3
Proiect Agrochimie - Pagina 4
Proiect Agrochimie - Pagina 5
Proiect Agrochimie - Pagina 6
Proiect Agrochimie - Pagina 7
Proiect Agrochimie - Pagina 8
Proiect Agrochimie - Pagina 9
Proiect Agrochimie - Pagina 10
Proiect Agrochimie - Pagina 11
Proiect Agrochimie - Pagina 12
Proiect Agrochimie - Pagina 13
Proiect Agrochimie - Pagina 14
Proiect Agrochimie - Pagina 15
Proiect Agrochimie - Pagina 16
Proiect Agrochimie - Pagina 17
Proiect Agrochimie - Pagina 18
Proiect Agrochimie - Pagina 19
Proiect Agrochimie - Pagina 20
Proiect Agrochimie - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Proiect Agrochimie.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de agricultură - agricultură durabilă

ARGUMENT Prin sistem de agricultură se înţelege un complex de măsuri organizatorice pedo-ameliorative, agrofitotehnice, zootehnice, economice etc....

Agrochimie

Capitol I Sola I cu suprafaţa de 30 ha este ocupată cu mazăre. Boabele de mazăre sunt folosite în alimentaţie în stare nematura,ca legumă sau în...

Stabilirea dozelor de îngrășăminte chimice și organice pentru cultura de măr în contextul practicării unei agriculturi de tip convențional, în varianta moderat intensivă

CAPITOLUL 1 CHIMIZAREA AGRICULTURII IN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 1. 1. CAI SI MIJLOACE DE SPORIRE A PRODUCŢIEI AGRICOLE 1. 2....

Noțiuni despre Îngrășămintele și Amendamentele Folosite în Agricultură

1. CLASIFICAREA ÎNGRASAMINTELOR Îngrasamintele sunt substante care se aplica în sol, la supra¬fata lui si pe plante cu scopul de a completa hrana...

Stabilirea dozelor de îngrășăminte organice și îngrășăminte organice și chimice, pentru cultura viță de vie, soi aromat

CAPITOLUL 1. CHIMIZAREA AGRICULTURII ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE Prin "chimizarea agriculturii" se inţelege, aplicarea pe scară largă in...

Forme de Aciditate din Sol și Impactul Acestora Asupra Plantelor Agricole

Un factor important în cultura plantelor este aciditatea solului. În ţara noastră solurile sunt acide sau alcaline şi în unele cazuri trebuie...

Proiect la Agrochimie

Pentru o exploataţie agricolă în suprafaţă de 190 ha care practică sistemul de agricultură convenţional,se anunţa următoarele caracteristici:...

Obiectul entomologiei și organizarea protecției plantelor în România

Entomologia - parte specializată a Zoologiei, termen derivat din cuvintele greceşti zoon = animal şi logos = ştiinţă. Entomologia este ştiinţa...

Te-ar putea interesa și

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din...

Agrochimie

Capitol I Sola I cu suprafaţa de 30 ha este ocupată cu mazăre. Boabele de mazăre sunt folosite în alimentaţie în stare nematura,ca legumă sau în...

Stabilirea dozelor de îngrășăminte chimice și organice pentru cultura de măr în contextul practicării unei agriculturi de tip convențional, în varianta moderat intensivă

CAPITOLUL 1 CHIMIZAREA AGRICULTURII IN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 1. 1. CAI SI MIJLOACE DE SPORIRE A PRODUCŢIEI AGRICOLE 1. 2....

Fertilizarea Solului

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii în contextul societăţii contemporane Problema care a preocupat şi preocupă pe numeroşi specialişti şi pe...

Stabilirea Dozelor de Îngrășăminte Organice și Chimice pentru Cultura Castraveților în Solar

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii în contextul societății contemporane 1.1. Căi și mijloace de sporire a producției agricole Pentru sporirea...

Stabilirea dozelor de îngrășăminte organice și îngrășăminte organice și chimice, pentru cultura viță de vie, soi aromat

CAPITOLUL 1. CHIMIZAREA AGRICULTURII ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE Prin "chimizarea agriculturii" se inţelege, aplicarea pe scară largă in...

Proiect la Agrochimie

Pentru o exploataţie agricolă în suprafaţă de 190 ha care practică sistemul de agricultură convenţional,se anunţa următoarele caracteristici:...

Stabilirea dozelor de îngrășăminte organice și chimice, pentru cultura mărului în contextul practicării unei agriculturi de tip intensiv

Capitolul I Chimizarea agriculturii în contextul societăţii contemporane Problema de baza a societatii contemporane este satisfacerea nevoilor de...

Ai nevoie de altceva?