Proiect Agrochimie

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3378
Mărime: 35.46KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Capitolul 1

Chimizarea agriculturii în contextul societații contemporane 2

1.1. Cai și mijloace de sporire a producției agricole 2

1.2. Ingrașamintele, mijloc esențial de sporire a producției 3

Capitolul 2

Indicii agrochimici ce caracterizeaza starea de fertilitate a solului 4

2.1. Reacția solului (pH-ul) 4

2.2. Caracterizarea starii de aprovizionare cu N si P 6

2.3. Caracterizarea starii de aprovizionare cu K 8

2.4. Caracterizarea starii de aprovizionare cu microelemente 9

Capitolul 3

Studiul cercetarilor cu privire la fertilizarea culturii de fasole de gradina 11

3.1. Particularitațile de nutriție ale speciei 11

3.2. Stadiul cercetarilor cu privire la fertilizarea organica 11

3.3. Stadiul cercetarilor cu privire la fertilizarea chimica 12

Capitolul 4

Stabilirea dozelor de îngrașaminte chimice și organice în funcție de

principalii indici agrochimici 13

4.1. Principii de stabilire a dozelor de îngrașaminte chimice si organice

pentru cultura de fasole de gradina 13

4.2. Modele matematice de stabilire a dozelor optim economice de

îngrașaminte chimice și a normelor de îngrașaminte organice pentru

cultura de fasole de gradina 14

4.3. Stabilirea dozelor de îngrașaminte chimice și organice 16

4.4. Îngrașaminte chimice și organice folosite 16

4.5. Epoci și medote de aplicare a îngrașamintelor 17

4.6. Stabilirea necesarului de îngrașaminte chimice și organice 18

Concluzii și recomandari 20

Bibliografie 21

Extras din document

Capitolul 1

Chimizarea agriculturii in contextul societații contemporane

1.1. Cai și mijloace de sporire a producției agricole

Agricultura este una dintre sursele principale care asigura un nivel de trai ridicat in orice societate moderna. Realizare obiectivelor agriculturii, de sporire a prodcuției vegetale, astfel ca în viitorul apropiat, anual, sa se realizeze în țara noastra o producție de cereale de 27-28 milioane tone, implica practicarea unei agriculturi intensive.

Caile tehnice de care dispune agricultura pentru creșterea producției agicole sunt:

1. Extinderea suprafețelor de teren agricol, in special arabil, prin luarea in cultura de noi suprafete.

Posibilitatea sporirii suprafeței de teren arabil la noi in țara este limitata.

2. Sporirea producției pe unitate de suprafața prin aplicarea unor masuri tehnologice:

- folosirea judicioasa a pamântului prin alegerea unei structuri a culturilor care să valorifice la maxim potențialul solului în condițiile ecologice date.

- utilizarea de soiuri cu mare capacitate de producție, adaptate condițiilor ecologice din zona de cultură.

- mecanizarea lucrărilor agricole, care duce la efectuarea unor lucrări în timp scurt și de calitate, cu consum scăzut de energie.

- măsuri de îmbunatațiri funciare (irigații-desecări, lucrări antierozionale).

- chimizarea care necesita investiții ce trebuie să se regăseasca într-o eficiența economică ridicata a produselor agricole.

- agrotehnică superioara și cu consum minim de energie.

1.2. Îngrasamintele, mijloc esențial de sporire a producției

Prin îngrășăminte se înțeleg substanțele minerale sau organice, simple sau compuse, naturale sau obținute pe cale de sinteză, care se aplică sub formă solidă sau lichidă in sol, la suprafața lui sau pe plantă, pentru completarea necesarului de substanțe nutritive și in scopul îmbunătațirii condițiilor de creștere și dezvoltare a plantelor agricole, a facilitații descompunerii resturilor organice, a intensificării activitații microbiologice și a ridicării stării generale de fertilitate a solului si sporirii producției din punct de vedere cantitativ si calitativ, fară degradarea mediului inconjurător.

Capitolul 2

Indici agrochimici ce caracterizează starea de fertilitate a solului

Fertilitatea este capacitatea solului de a întreține producția vegetală, creșterea și dezvoltarea plantelor prin punerea la dispoziția acestora permanent și simultan a substanțelor nutritive și a apei. Aceasta calitate fundamentală a solului decurge din interacțiunea constituienților solului (minerale primare, secundare, humus, săruri etc.) cu unele însușiri și procese specifice acestuia (humificare-mineralizare, adsorbție-schimb ionic).

Preview document

Proiect Agrochimie - Pagina 1
Proiect Agrochimie - Pagina 2
Proiect Agrochimie - Pagina 3
Proiect Agrochimie - Pagina 4
Proiect Agrochimie - Pagina 5
Proiect Agrochimie - Pagina 6
Proiect Agrochimie - Pagina 7
Proiect Agrochimie - Pagina 8
Proiect Agrochimie - Pagina 9
Proiect Agrochimie - Pagina 10
Proiect Agrochimie - Pagina 11
Proiect Agrochimie - Pagina 12
Proiect Agrochimie - Pagina 13
Proiect Agrochimie - Pagina 14
Proiect Agrochimie - Pagina 15
Proiect Agrochimie - Pagina 16
Proiect Agrochimie - Pagina 17
Proiect Agrochimie - Pagina 18
Proiect Agrochimie - Pagina 19
Proiect Agrochimie - Pagina 20
Proiect Agrochimie - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Proiect Agrochimie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Indicilor Agrochimici și Elaborarea Planului de Fertilizare

Cap.I Chimizarea agriculturii în contextul societăţilor contemporane. 1.1 Chimizarea agriculturii şi criza energetică. Amploarea cercetărilor...

Agrochimie

Capitol I Sola I cu suprafaţa de 30 ha este ocupată cu mazăre. Boabele de mazăre sunt folosite în alimentaţie în stare nematura,ca legumă sau în...

Stabilirea Dozelor de Ingrasaminte Chimice si Organice pentru Cultura de Mar in Contextul Practicarii unei Agriculturi de Tip Conventional, in Varianta Moderat Intensiva

CAPITOLUL 1 CHIMIZAREA AGRICULTURII IN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 1. 1. CAI SI MIJLOACE DE SPORIRE A PRODUCŢIEI AGRICOLE 1. 2....

Proiect la Agrochimie

Pentru o exploataţie agricolă în suprafaţă de 190 ha care practică sistemul de agricultură convenţional,se anunţa următoarele caracteristici:...

Forme de Aciditate din Sol și Impactul Acestora Asupra Plantelor Agricole

Un factor important în cultura plantelor este aciditatea solului. În ţara noastră solurile sunt acide sau alcaline şi în unele cazuri trebuie...

Obiectul Entomologiei si Organizarea Protectiei Plantelor in Romania

Entomologia - parte specializată a Zoologiei, termen derivat din cuvintele greceşti zoon = animal şi logos = ştiinţă. Entomologia este ştiinţa...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Pedologie

CAPITOLUL I PEDOLOGIA, OBIECT DE STUDIU ŞI IMPORTANŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al Pedologiei Pedologia (de la cuvintele greceşti “pedon - sol” şi...

Ai nevoie de altceva?