Proiect de Investitii la SC Spicoza SRL

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect de Investitii la SC Spicoza SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 28 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pr. dr. ZAHIU LETITIA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Cap. I Particularitatile sectorului agricol
I.1 Aspecte generale ale sectorului agricol
I.2 Aportul tuturor factorilor tehnico-productivi asupra productiei agricole
Cap. II Descrierea activitatii curente a SC SPICOZA SRL
II.1 Scurt istoric
II.2 Obiect de activitate
II.3 Date de identificare
II.4 Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare
II.5 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)
II.6 Resurse funciare
II.7 Situatia financiara si fiscala (datorii fiscale si/sau imprumuturi bancare in derulare- situatia privind respectarea graficului de rambursare, la termen si/sau reesalonate etc)
II.8 Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare
II.9 Descrierea activitatilor curente (agricole si neagricole) si a tehnologiilor aplicate.
II.10 Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.
II. 11 Politica de desfacere. Canale de distribuţie
II.12 Evaluarea generală a S.C. SPICOZA S.R.L.: ,,puncte slabe”, ,,puncte forte”.
Cap. III PREZENTAREA PROIECTULUI
III. 1 Descrierea investitiei
III. 2 Obiectivele proiectului
III. 3 Descrierea tehnica a proiectului
III. 4 Managementul proiectului
III. 5 Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului
III. 6 Personal si instruire
III. 7 Graficul estimat al proiectului
III. 8 Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri
Cap. IV Proiectii financiare si indicatori financiari
IV. 1 Bazele de productie
IV. 2 Proiectia contului de profit si pierdere (pe cinci ani)
IV. 3 Flux de numerar (pe cinci ani)
IV. 4 Indicatori financiari

Extras din document

Cap. I Particularitatile sectorului agricol

I. 1. Aspecte generale ale sectorului agricol

Ca ramură economică, agricultura se deosebeşte fundamental de celelate ramuri ale economiei, nu numai prin rolul, funcţiile şi structura ei, cât şi prin anumite particularităţi specifice care le vom enumera în ordinea importanţei pe care o prezintă.

O primă particularitate a agriculturii este aceea că reprezintă ramura în care energia cinetică a soarelui este transformată în energie potenţială, în procesul de fotosinteză realizat de către plante, sub forma materiei organice, materie care devine singura accesebilă organismului uman.

O a doua particularitate a agriculturii este faptul că foloseşte pământul (stratul de la suprafaţa solului), ca principal mijloc de producţie, care alături de mărimea suprafeţei agricole dar şi de caracteristicile agropedologice ale solului, influenţează în mod direct structura, cantitatea, calitatea şi eficienţa economică a producţiei agricole vegetale.

Din aceste două prime particularităţi esenţiale ale sectorului agricol decurg şi alte particularităţi care imprimă la rândul lor caracterul specific la agriculturii, cum sunt:

- reproducţia economică se împleteşte intim cu reproducţia biologică, aceasta din urmă fiind specifică fiecărei specii, soi, rase şi hibrizi derivaţi din acestea (obţinuţi în urma ameliorării şi selecţiei genetice care prezintă însuşiri fiziologice îmbunătăţite faţă de materialul genetic mamă şi tată din care provin).

- neconcordanţa dintre perioada sau timpul de producţie şi timpul de muncă, particularitate a agriculturii determinată de prezenţa organismelor vii care participă la procesul de producţie.

- neconcordanţa dintre momentul şi durata de efectuare a cheltuielilor de producţie şi momentul recuperării lor, particularitate a agriculturii determinată de perioada de creştere şi dezvoltare a producţiei agricole.

- prezenţa organismelor vii atât ca parte principală a producţiei agricole cât şi ca mijloc de producţie principal şi participant la realizarea procesului de producţie agricolă, particularitate a agriculturii determinată de faptul că o parte din produsul finit (seminţe de plante, animale de reproducţie), se folosesc pentru reluarea procesului de producţie în ciclul următor, lucru care este în mod inevitabil şi imperativ.

- influenţa directă a factorilor naturali asupra nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei agricole, particularitate a agriculturii determinată de faptul că toţi factorii naturali exercită în mod hotărâtor o influenţă asupra producţiei, astfel că dacă aceştia se încadrează în limitele normale şi benefice ale parametrilor indicaţi de diferitele tehnologii de culturi agricole, ei îsi pot aduce aporturi importante la sporurile de producţie (s-a constatat că dacă toţi facorii naturali s-ar încadra în limitele optime creşterii şi dezvoltării speciilor de plante cultivate, aceştia pot aduce un spor de producţie de cel puţin 200 % fată de produţia medie/ha martor fără condiţiile optime climatice).

De asemeni apreciera modului în care este utilizat fondul funciar este foarte important în agricultură, aceasta făcându-se pe baza mai multor criterii, fiecare dintre ele influenţând într-o măsură mai mare sau mai mică modul de utilizare a pământului:

- structura socială a fondului funciar;

- structura pe categorii de folosinţă;

- structura culturilor pe terenul agricol arabil;

- nivelul amenajărilor tehnice şi structura acestora;

- gradul de fertilitate al solului;

- evaluarea economică a pământului.

I. 2. Aportul tuturor factorilor tehnico-productivi asupra producţiei agricole

Apreciind ca pozitivă dezvoltarea mijloacelor mecanizate din agricultura României, se impune astfel menţiunea că nivelul de dotare al agriculturii este încă foarte redus.

Gradul de dotare al agriculturii cu tractoare şi maşini agricole necesare executării lucrărilor în perioadele optime înregistrează următoarele valori:

- pentru tractoare 48 % din necesarul optim, pentru combine de recoltat cereale şi plante tehnice 72 %, pentru pluguri 52 %, pentru semănători de cereale păioase şi plante tehnice şi prăşitoare 75 %, alte utilaje agricole necesare bunei desfăşurări a lucrărilor agrotehnice 50 %.

Un alt aspect important de evidenţiat al reuşitei în aproape orice tehnologie de cultură a cerealelor, plantelor tehnice şi alte tipuri de culturi, este cel al asigurării cu nivelul optim de apă pentru buna desfăşurare a proceselor de creştere şi dezvoltare al plantelor în timpul perioadei de vegetaţie. Se poate spune că pe terenurile arabile agricole irigate se realizează aproape 50 % din producţia mondială agricolă, ştiindu-se că aceste producţii pe terenurile arabile agricole irigate sunt constante pe perioade îndelungate în timp şi reprezentâd în acelaşi timp aproximativ 16 % din terenul cultivat efectiv.

Fisiere in arhiva (3):

  • Proiect de Investitii la SC Spicoza SRL
    • New Microsoft Word Document.doc
    • UNIVERSITATEA.doc
    • zahiu .doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTARTIVE, SECŢIA: ECOMONIE AGROALIMENTARĂ