Proiect la Disciplina Amenajarea Padurilor - Determinarea Posibilitatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect la Disciplina Amenajarea Padurilor - Determinarea Posibilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si .

Arhiva contine 2 fisiere doc de 58 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dr. Ing. Cojoacă Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe , cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

AMENAJAREA PĂDURILOR – PROIECT
A. PIESE SCRISE
1. SITUAŢIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ
1.1. Elementele de identificare a fondului forestier din suprafata luata in studiu(TR. Milariu)
Pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, producţie etc. constituite in TR. Milariu din cadrul U.P. II Bâltane din O.S. Strehaia, D.S. Drobeta Turnu Severin sunt fond forestier naţional. Acestea sunt situate pe raza comunelor: Brezniţa - Motru, Dumbrava, Greci, Tâmna, oraşul Strehaia şi Stângăceaua, din judeţul Mehedinţi.
Geografic pădurile sunt situate în Piemontul Bălăciţei (partea nordică a acestuia) şi pe Dealurile Coşuştei din Piemontul Motrului (partea sudică a acestuia).
Fitoclimatic, pădurile acestei unităţi de producţie fac parte din "Etajul deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea ) şi şleauri de deal" (FD2).
Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial - administrative se prezintă astfel:
Nr. crt. Judeţul Unitatea teritorial administrativă Parcele componente Suprafaţa
- ha -
1. Mehedinţi Strehaia 33 - 44; 58%; 64; 65%; 72 - 108; 194 - 197; 275; 284 - 290; 292 – 293; 297 - 301; 320; 326; D328% 1253,7
2. Mehedinţi Brezniţa de Motru 1 - 12; 17 - 32; 154 - 157; D328%; D329 683,1
3. Mehedinţi Dumbrava 13 - 16; 133 - 135; 137 - 138; 140 - 141; 146 - 149; 151; 173 – 174; 176 235,1
4. Mehedinţi Greci 45 - 54; 58%; 60 - 63; 65%; 66 - 71; 110%; 161 - 162; 177; 210; 229; 248 - 252; 261; 269 ; 272 - 274; 302% 545,9
5. Mehedinţi Tâmna 55 - 56; 109; 110%; 114 - 118; 121; 123; 126; 302%; 307; 321 264,7
6. Mehedinţi Stângăceaua 191 - 192 3,0
Total U.P. 2985,5
1.2. Vecinătăţi, limite, hotare
Vecinătăţile, limitele şi hotarele unităţii de producţie precum şi felul şi natura acestora sunt prezentate în tabelul următor:
Pct.
card. Vecinătăţi Limite Hotare
Felul Denumire
N
O.S. Corcova
artificială
artificială Calea ferată Strehaia-Severin (de la Tâmna la Ciochiuţa)
D.E.70 Craiova-Turnu Severin (de la Ciochiuţa la Strehaia) Liziera pădurii şi borne
U.P. III Cerânganu artificială D.E. 70 Craiova-Turnu Severin (de la Strehaia la r. Motru)
E U.P. III Cerânganu naturală Râul Motru (de la intersecţia cu D.E. 70 până la Valea Balta Brezniţa) Liziera pădurii şi borne
SE U.P. I Războinicu artificială
artificială
artificială Drum comunal nemodernizat Higiu-Brezniţa de Motru
Drum comunal modernizat Brezniţa Motru-Tolopanu spre Lunca Banului până la intersecţia cu V. Brezniţei
V. Brezniţei până la intersecţia cu râul Motru Liziera pădurii şi borne
S O.S. Vânju Mare naturală Pârâul Drincea-Valea Albului Liziera pădurii şi borne
U.P. I Războinicu artificială
artificială Drum comunal nemodernizat Plopi spre Stigniţa
Drum comunal modernizat Plopi-Dumbrava de Jos-Higiu
V O.S. Şimian artificială Drum comunal modernizat Tâmna-Boceni spre Izvorălu Liziera pădurii şi borne
O.S. Vânju Mare artificială
artificială Drum comunal modernizat Izvorălu spre Plopi
Drum comunal nemodernizat Plopi spre Stigniţa până la inters. cu pârâul Drincea

Fisiere in arhiva (2):

  • Descriere parcelara.doc
  • PROIECT AMENAJARE.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE AGRICULTURA – SECTIA SILVICULTURA