Proiect Logistica - Studiu de Caz SC Lactovit SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Logistica - Studiu de Caz SC Lactovit SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Man Otilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Agronomie, Management, Merceologie, Stiinta Administratiei

Extras din document

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. LACTOVIT S.A.

Scurt istoric

S.C. LACTOVIT S.A., societate deschisă, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu statutul societăţii şi legislaţia României.

Capitalul social de 328.375 RON este împărţit în 328.375 acţiuni nominative, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 1 RON.

Obiect de activitate:

Societatea comercială LACTOVIT S.A. face parte din ramura industriei alimentare. Conform statutului societăţii comerciale, obiectul de activitate îl constituie:

-Asigurarea materiei prime;

-Industrializarea;

-Depozitarea, conservarea şi comercializarea laptelui şi a produselor lactate, complementare.

Pe lângă acestea activităţi de bază, firma se mai ocupă de:

-prestări servicii către terţi,

-operaţiuni de import - export în activitatea proprie;

-comercializarea de produse alimentare;

-importul şi comercializarea produselor de origine străină şi internă, băuturi

răcoritoare şi alcoolice, produse chimice, electronice şi electrotehnice de uz

casnic şi industrial, cosmetice, articole menajere, piese de schimb, materii

prime;

-export de mărfuri de origine românească;

-leasing, intermediere în operaţiuni comerciale;

-alimentaţie publică;

-produse agricole, zootehnice;

-servicii auto;

-transport de mărfuri şi persoane.

Calitatea produselor este asigurată prin existenţa standardelor din ramură, care prevăd indicatori fizico - chimici , organoleptici, microbiologici pe care trebuie să-i aibă fiecare sortiment fabricat, inclusiv termenul de garanţie şi valabilitate a produselor. Conform acestor documente, societatea îşi asumă răspunderea pentru realizarea acestor indicatori la toate produsele fabricate.

Nivele înregistrate de poluarea a aerului, solului şi subsolului se încadrează în limitele admise, agentul economic nu poluează atmosfera.

Organizare, conducere şi personal

Activitatea de producţie se desfăşoară în patru unităţi (filiale) pe teritoriu! judeţului Bihor: Filiala Bihor, Filiala Arad,. Societatea are deschise 136 puncte de colectare şi 10 puncte de colectare şi prelucrare a laptelui pe raza judeţului Bihor. Din acestea, 135 puncte de colectare şi cele 10 puncte de colectare şi prelucrare sunt închiriate de la producători individuali.

Sediul administrativ central al societăţii se află în Oradea, echipa managerială fiind formată dintr-un director tehnic şi unul economic, subordonaţi directorului general.

Conducerea societăţii poate fi caracterizată ca una dinamică şi experimentată, capabilă să facă faţă caracterului specific al activităţii firmei.

Numărul şi structura personalului existent se prezintă astfel:

Anul 2010

Total %

Număr de salariaţi, din care: 337 100

- studii superioare 23 5,96

- maiştri 5 1,29

- muncitori calificaţi 181 48,19

- muncitori necalificati 74 30,57

- alte categorii 54 13,99

Mediul de marketing al societăţii

Mediul actual în care funcţionează S. C. „LACTOVIT" S.A. este un mediu instabil, caracterizat prin frecvente modificări In majoritatea componentelor sale, ridicând numeroase probleme de adaptare. Confruntarea unui astfel de mediu solicită o atitudine prospectivă, de cercetare continuă a elementelor sale componente, a interacţiunii acestora în vederea descifrării direcţiei şi cotei schimbărilor, pentru a corecta variabilele endogene ale întreprinderii în funcţie de aceste modificări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Logistica - Studiu de Caz SC Lactovit SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR