Proiect - Sauvignon

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect - Sauvignon.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

I. Întroducere.

În ultimele 2-3 decenii viticultura şi vinificaţia mondială s-au confruntat cu unele elemente de criză determinate de apariţia unui dezechilibru între cerere şi ofertă.

Stocurile nevalabile de vin de calitate inferioară, care risca să ia proporţii, au impus găsirea unor noi soluţii pentru deminuarea lor. Distilarea acestor vinuri, interzicerea infiinţării unor noi plantaţii viticole şi atribuirea de reconpense băneşti pentru cei care procedează la defrişarea plantaţiilor vechi au adus, pe plan mondial, la scăderea suprafeţelor de la 10.5mln ha (1970-1975) la circa 8mln ha cît există în prezent. Tot pentru eşirea din actuala criză se priconizează înbunătăţirea substanţială a calităţii producţiei viti-vinicole prin elaborarea unui complex de măsuri care să contribue la orientarea şi educarea consumatorului în aprecierea calităţii. De aici şi necesitatea specializării podgoriilor pe direcţii de producţie prin cunoaşterea soiurilor pe sortimente, astfel ca fiecare podgorie sau centru viticol să-şi singularizeze producţia pe care poate să o ofere pieţei interne sau externe, pe baza calităţii şi a tipicităţii. [44]

Pentru dezvoltarea eficientă a viticulturii Republica Moldova are o mulţime de soiuri raionate pentru producerea vinurilor albe de calitate superioară precum şi soiuri pentru producţia soiurilor de masă.

La infiinţarea plantaţiilor viticole o importanţă deosebită are alegerea corectă a soiurilor pentru a obţine o productivitate înaltă de struguri calitativi este necesar în primul rînd să se ia în consideraţie cerinţele fiecărui soi faţă de climă, relief, expoziţie, sol, tehnologii de cultivare şi-n baza acestor cerinţe se utilizează raţional potenţialul ecologic şi biologic cu productivitatea al soiului respectiv pe sectorul dat.

Viţa de vie ca nici o altă plantă agricolă reacţionează pront la schimbările din mediul înconjurător, nu în zadar se spune că în vin ca în oglindă se reflectă calităţile soiului şi particularităţile mediu în care se cultivă viţa-de-vie.

Secolul XXI este cel al calităţii. Numai cei care vor produce vinuri de înaltă calitate vor putea să pătrundă şi să se menţină pe piaţa vinurilor. Calitatea produselor vinicole este direct influenţată de calitatea strugurilor, tehnologia de prelucrare a lor, de îngrijire, maturarea de calitatea localurilor, a utilajelor şi a condiţiilor de păstrare spre valorificare a vinurilor. [18]

După desăvîrşirea fermentaţiei alcoolice, fază în care vinul se „naşte” în masa lui continuă să se decfăşoare numeroase procese de natură fizică, chimică şi biochimică. Dacă ele sunt bine dirijate şi stăpînite duc la menţinerea şi dezvoltarea naturaleţii, personalităţii şi tipicităţii vinurilor. [14]

Procesele înregistrate în tehnica analitică şi dotarea laboratoarelor, au permis o mai bună cunoaştere a constituenţilor biochimici ai vinului ajungîndu.se în prezent să se identifice 1000M componente din care 350 au fost dozate. Cunoaşterea componenţei fizico-chimice a vinurilor permite tipizarea lor şi depistarea fromolelor.

Odată cu progresul tehnico ştiinţific viticultura şi vinificaţia au avut numai de cîştigat deoarece au putut intensifica cu mult realizarea unor procese, viticultura a devenit mai intensivă, aplicarea noilor tehnologii în vinificaţie a permis de a produce cantităţi mari de vin , calităţii într-o perioadă relativ scurtă cu un sinecost mai mic. [17]

În ultimii ani şi vinificaţia Republicii Moldova a cunoscut o creştere calitativă însemnată, la capitalul modernizării în tehnologie şi utilaje. Însă la ramura primară de tehnologie vinificaţie, rămîn un şir de probleme acute soluţionarea cărora însumi o văd pe următoarele căi.

- implimentarea unor tehnologii performante în procesul de producere,

- înaintarea şi aplicarea unor proecte de reconstrucţie a acestora puncte vectoriale în vinificaţie.

- atragerea de investiţii

- încurajarea microvinificaţiei,

- perfecţionarea cadrelor şi atragerea tinerilor specialişti,

- înaintarea unui proect durabil de lungă durată, real, de dezvoltare a vinificaţiei primare şi utilizarea-valorificarea a deşeurilor ei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect - Sauvignon.doc