Proiectarea Intergospodareasca

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 6566
Mărime: 88.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moraru Teodor

Cuprins

LUCRĂRI PREGĂTITOARE PENTRU ORGANIZAREA INTRAGOSPODĂREASCĂ A TERITORIULUI

1.2. Caracteristica generală a gospodăriei

1.3. Caracteristica proprietăţii funciare

1.4. Caracteristica de producţie a gospodăriei

1.5. Analiza complexă a fondului funciar

Extras din document

Întroducere

Sarcina principală a lucrărilor de organizare intragospodărească a teritoriului constă în crearea unor aşa forme de organizare a teritoriului, care să permită folosirea complexă, raţională şi eficientă a fiecărui sector de pămînt.

Scopul organizării intragospodăreşti a teritoriului constă în stabilirea unei aşa ordine în proprietatea funciară, care să contribuie la obţinerea unor reolte înalte şi stabile cu cheltuieli minime, transportarea acestei recolte consumatorilor fără pierderi şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei din această gospodărie.

Proiectul de curs se elaborează conform fişei de comandă, pe baza materialelor iniţiale colectate pe parcursul lucrărilor pregătitoare.

Ca materiale iniţiale principale servesc :

- planul situaţiei existente a organizării teritoriului (evidenţa grafică a terenurilor) ;

- proiectul precedent al organizării teritoriului ;

- materialele tuturor cercetărilor.

În cadrul lucrărilor pregătitoare se evidenţiază măsurile principale, care trebuie realizate în proiect. O atenţie deosebită se acordă alegerii terenurilor pentru transformare în altă categorie de folosinţă şi pentru îmbunătăţire.

După aceasta se întocmeşte “Fişa de comandă” pentru proiectare, care se amplasează după compartimentul “Lucrări pregătitoare”

1.1. Lucrări pregătitoare pentru organizarea intragospodărească a teritoriului

Conţinutul unui proiect de organizare intragospodărească a teritoriului diferă în dependenţă de condiţiile naturale şi ecomnomice ale gospodăriei agricole, dar părţile lui componente în general rămîn următoarele :

1. amplasarea şi domensionarea subunităţilor de producţie ;

2. amplasarea drumurilor, construcţiilor hidrotehnice şi altor construcţii inginereşti;

3. organizarea terenurilor agricole;

4. organizarea asolamentelor

5. amenazarea terenurilor plantaţiilor multianuale;

6. amenajarea terenurilor furagere.

Pentru elaborarea proiectului este necesar de a studia condiţiile naturale, economice şi perspectivele dezvoltării gospodăriei. Aceste studii se efectuiază în cadrul lucrărilor pregătitoare, care includ lucrări pregătitoare la birou şi lucrări pregătitoare pe teren.

În cadrul lucrărilor pregătitoare la birou sînt studiate, concentrate şi sistematizate datele şi matrialele ce privesc toate cercetările efectuate, caracterizează economia diferitor ramuri, condiţiile agroclimaterice, calcule de prognoză, proiectele elaborate anterior etc.

Pe parcursul lucrărilor pregătitoare pe teren se examinează terenurile, se precizează şi se completează datele lucrărilor pregătitoare la birou. Scopul acestor lucrări constă în constatarea în natură a organizării teritoriului, evidenţierea folosirii existente şi planificate a fiecărui sector de pămînt.

1.2. Caracteristica generală a gospodăriei

La elaborarea proiectului de organizare intragospodărească a teritoriului este necesar de a studia, sistematiza şi estima datele ce caracterizează condiţiile naturale, pedologice, agroclimaterice şi calcule de prognoză ce privesc dezvoltarea diferitor ramuri de producţie ale gospodăriei.

Pentru început se caracterizează locul amplasării gospodăriei (zona climaterică, judeţul, sectorul, distanţele pînă la oraşele din apropiere, centre de producţie, staţii ale calei ferate, şosele, centre administrative şi culturale etc.).

Analiza condiţiilor naturale şi pedologice include:

- descrierea reliefului (formelor de relief – cumpene de apă, vîlcele, lunci; pantele – minime, maxime; nivelul de accidentare, existenţa unor suprafeţe cu relief de şes ori de munte şi ponderea lor, analiza generală a terenurilor);

- analiza indicilor climaterici (temperatura – max, min; precipitaţiile şi distribuirea lor pe parcursul perioadei de vegetaţie; durata perioadei de vegetaţie; direcţia şi viteza vînturilor predominante);

- studii pedologice (tipurile şi subtipurile de sol, formele derelief pe care sunt amplasate, componenţa mecanică, structura şi textura, condiţiile de umeditate, afectarea de eroziune etc.).

Pe baza acestor studii se completează subcompartimentul proiectului de curs „1.1. Caracteristica generală a gospodăriei agricole”

Preview document

Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 1
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 2
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 3
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 4
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 5
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 6
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 7
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 8
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 9
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 10
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 11
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 12
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 13
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 14
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 15
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 16
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 17
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 18
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 19
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 20
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 21
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 22
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 23
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 24
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 25
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 26
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 27
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 28
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 29
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 30
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 31
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 32
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 33
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 34
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 35
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 36
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 37
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 38
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 39
Proiectarea Intergospodareasca - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Intergospodareasca.doc

Alții au mai descărcat și

Irigarea Culturilor

CAPITOLUL I DETERMINAREA STARII DE UMIDITATE A SOLULUI PRIN DIFERITE METODE 1.1.Principii generale Irigarea rationala a culturilor trebuie sa...

Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală

INTRODUCERE În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze deciziile...

Proiectarea Unui Adapost cu o Capacitate de 25 Vaci de Lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Sinteza Legilor privind Proprietatile Funciare de Dupa 1989 Prezentare Generala, Impact Social si Consecinte

Putem defini dreptul funciar ca un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul...

Agrotehnica

INTRODUCERE Agrotehnica, după Gh. Ionescu Şişeşti, este ştiinţa factorilor de vegetaţie şi în primul rând a celor legaţi de sol, a modului de...

Importanta Produselor Agricole

1. Agricultura Obiectivul fundamental al agriculturii, ca ramura importanta a economiei nationale in noile conditii determinate de integrarea in...

Produse Sericicole

1 Capitolul I 1.1 ISTORIC Incepand din cele mai vechi timpuri si pana in epoca moderna ,baza de materii prime textile a fost formata practic...

Unitati Agricole

1. Unitatea agricola - concept, proprietate si exploatare, exploatatie agricola si întreprindere În agricultura noastra, în urma reconstituirii si...

Ai nevoie de altceva?