Proiectarea Intergospodareasca

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea Intergospodareasca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Moraru Teodor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Cuprins

LUCRĂRI PREGĂTITOARE PENTRU ORGANIZAREA INTRAGOSPODĂREASCĂ A TERITORIULUI
1.2. Caracteristica generală a gospodăriei
1.3. Caracteristica proprietăţii funciare
1.4. Caracteristica de producţie a gospodăriei
1.5. Analiza complexă a fondului funciar

Extras din document

Întroducere

Sarcina principală a lucrărilor de organizare intragospodărească a teritoriului constă în crearea unor aşa forme de organizare a teritoriului, care să permită folosirea complexă, raţională şi eficientă a fiecărui sector de pămînt.

Scopul organizării intragospodăreşti a teritoriului constă în stabilirea unei aşa ordine în proprietatea funciară, care să contribuie la obţinerea unor reolte înalte şi stabile cu cheltuieli minime, transportarea acestei recolte consumatorilor fără pierderi şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei din această gospodărie.

Proiectul de curs se elaborează conform fişei de comandă, pe baza materialelor iniţiale colectate pe parcursul lucrărilor pregătitoare.

Ca materiale iniţiale principale servesc :

- planul situaţiei existente a organizării teritoriului (evidenţa grafică a terenurilor) ;

- proiectul precedent al organizării teritoriului ;

- materialele tuturor cercetărilor.

În cadrul lucrărilor pregătitoare se evidenţiază măsurile principale, care trebuie realizate în proiect. O atenţie deosebită se acordă alegerii terenurilor pentru transformare în altă categorie de folosinţă şi pentru îmbunătăţire.

După aceasta se întocmeşte “Fişa de comandă” pentru proiectare, care se amplasează după compartimentul “Lucrări pregătitoare”

1.1. Lucrări pregătitoare pentru organizarea intragospodărească a teritoriului

Conţinutul unui proiect de organizare intragospodărească a teritoriului diferă în dependenţă de condiţiile naturale şi ecomnomice ale gospodăriei agricole, dar părţile lui componente în general rămîn următoarele :

1. amplasarea şi domensionarea subunităţilor de producţie ;

2. amplasarea drumurilor, construcţiilor hidrotehnice şi altor construcţii inginereşti;

3. organizarea terenurilor agricole;

4. organizarea asolamentelor

5. amenazarea terenurilor plantaţiilor multianuale;

6. amenajarea terenurilor furagere.

Pentru elaborarea proiectului este necesar de a studia condiţiile naturale, economice şi perspectivele dezvoltării gospodăriei. Aceste studii se efectuiază în cadrul lucrărilor pregătitoare, care includ lucrări pregătitoare la birou şi lucrări pregătitoare pe teren.

În cadrul lucrărilor pregătitoare la birou sînt studiate, concentrate şi sistematizate datele şi matrialele ce privesc toate cercetările efectuate, caracterizează economia diferitor ramuri, condiţiile agroclimaterice, calcule de prognoză, proiectele elaborate anterior etc.

Pe parcursul lucrărilor pregătitoare pe teren se examinează terenurile, se precizează şi se completează datele lucrărilor pregătitoare la birou. Scopul acestor lucrări constă în constatarea în natură a organizării teritoriului, evidenţierea folosirii existente şi planificate a fiecărui sector de pămînt.

1.2. Caracteristica generală a gospodăriei

La elaborarea proiectului de organizare intragospodărească a teritoriului este necesar de a studia, sistematiza şi estima datele ce caracterizează condiţiile naturale, pedologice, agroclimaterice şi calcule de prognoză ce privesc dezvoltarea diferitor ramuri de producţie ale gospodăriei.

Pentru început se caracterizează locul amplasării gospodăriei (zona climaterică, judeţul, sectorul, distanţele pînă la oraşele din apropiere, centre de producţie, staţii ale calei ferate, şosele, centre administrative şi culturale etc.).

Analiza condiţiilor naturale şi pedologice include:

- descrierea reliefului (formelor de relief – cumpene de apă, vîlcele, lunci; pantele – minime, maxime; nivelul de accidentare, existenţa unor suprafeţe cu relief de şes ori de munte şi ponderea lor, analiza generală a terenurilor);

- analiza indicilor climaterici (temperatura – max, min; precipitaţiile şi distribuirea lor pe parcursul perioadei de vegetaţie; durata perioadei de vegetaţie; direcţia şi viteza vînturilor predominante);

- studii pedologice (tipurile şi subtipurile de sol, formele derelief pe care sunt amplasate, componenţa mecanică, structura şi textura, condiţiile de umeditate, afectarea de eroziune etc.).

Pe baza acestor studii se completează subcompartimentul proiectului de curs „1.1. Caracteristica generală a gospodăriei agricole”

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea Intergospodareasca.doc