Proiectarea Tehnologiei de Producere a Semintelor la Specia Medicago Sativa L

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectarea Tehnologiei de Producere a Semintelor la Specia Medicago Sativa L.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

INTRODUCERE
Capitolul I - Descrierea condiţiilor naturale din zona Bârlad
1.1. Aşezarea geografică
1.2. Principalele caracteristici ale climei
1.3. Condiţiile de sol
1.4. Vegetaţia
Capitolul II - Importanţa producerii seminţelor la specia Medicago sativa L.
2.1. Însuşiri morfologice şi biologice
2.2. Împortanţa speciei
Capitolul III - Tehnologia de cultivare pentru obţinerea de seminţe la specia Medicago sativa L.
3.1. Rotaţia
3.2. Lucrările solului
3.3. Fertilizarea
3.4. Sămânţa şi semănatul
3.5. Lucrările de întreţinere
3.6. Recoltarea
3.7. Producţia obţinută, condiţionare şi păstrare
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În activitatea de cultivare a plantelor agricole, nereuşita sau compromiterea acestora este pusă pe seama multor factori, mai mai ales a celor naturali. Cele mai multe dintre aceste nereuşite sunt cauzate însă de modul în care s-au respectat şi aplicat toate elementele de tehnologie specifice pentru fiecare cultură.

Dintre acestea factorul principal, care contribuie cel mai mult la realizarea unei culturi bine răsărite, uniforme şi eficiente îl reprezintă calitatea seminţelor folosite pentru semănat. Din acest punct de vedere foarte mulţi fermieri îşi compromit cultura respectivă înainte de semănat, din momentul cumpărării seminţelor necesare, prin ignorarea calităţi acestora, exprimată în primul rând prin capacitata lor de germinaţie.

În domeniul producerii, dar mai ales al comercializării seminţelor de plante furajere, deşi există un cadru legislativ adaptat normelor UE, nu se respectă o serie de criterii care stau la baza valorificării acestora: provenienţa, denumirea soiului, categoria biologică, calitatea (identificată prin buletine sau certificate de analiză a purităţii, germinaţiei, atacului de boli şi dăunători, anul producerii seminţelor).

Această situaţie determină o mare diferenţiere a preţurilor de vânzare a seminţelor de plante furajere faţă de celelalte plante agricole, neexistând întotdeauna, o corelaţie directă între costul acestora şi calitatea lor.

În acest mod foarte mulţi fermieri achiziţionează seminţe cu valoare calitativă scăzută, dar cu satisfacţia de moment că „buzunarele” s-au golit mai puţin. Efectele acestui compromis se vor vedea, imediat, după semănatul seminţelor.

Astfel, în cazul seminţelor de calitate scăzută, cu germinaţie de 60%, achiziţionate fără buletine sau certificate de calitate, se realizează o cultură mediocră agronomic şi compromisă economic, cu următoarele caracteristici: răsărire şi densitate în toţi anii de vegetaţie foarte scăzută, producţii mici şi perioadă scurtă de folosinţă (3 ani)

În situaţia folosirii la semănat a unor seminţe de înaltă valoare biologică, cu o germinaţie de cel puţin 90%, atestată în buletine şi certificate de analize, cultura de lucernă are toate şansele să realizeze următorii parametri tehnici şi economici: uniformitate şi densitate optimă în toţi anii de vegetaţie, producţii ridicate de furaj, perioadă mai lungă de folosinţă (peste 4 ani).

Capitolul I - Descrierea condiţiilor naturale din zona judeţului Vaslui

1.1. Aşezarea geografică

Municipiul Bârlad, situat in zona central-estica a Romaniei, se localizeaza la intersectia paralelei de 46º14' latitudine nordica cu meridianul 22º42' logitudine estica.

Asezat in Podisul Central Moldovenesc, la contactul dintre doua subunitati ale Podisului Barladului - Dealurile Tutovei spre vest si Dealurile Falciului spre est - municipiul Bârlad ocupa o parte a albiei majore a raului cu acelasi nume, pe o suprafata de 1456 ha, din care 1028 ha este teren intravilan.

Valorile altitudionale cele mai ridicate ale dealurilor din apropierea orasului se inregistreaza in Dealul Crangului, 311 m (la vest) si Dealul Mare, 264 m (la est). Altitudinea maxima din aria urbana este de 172 m, iar cea minima de 89 m.

1.2. Principalele caracteristici ale climei

Regimul temperaturilor

Având în vedere datele Staţiei Meteorologică Bârlad, teritoriul acestei exploataţii agricole se află într-un climat temperat continental, cu veri călduroase şi sărace în precipitaţii şi ierni geroase cu precipitaţii puţine, ca urmare a influenţei continentale ce se manifestă în N-E extrem al Europei.

Temperatura medie pe anotimpuri se prezintă astfel:

- iarna: - 1,70C

- primăvara: + 11,10C

- vara: + 220C

- toamna: + 10,30C

Temperatura maximă absolută a atins valoarea de 40,70C, iar minima absolută - 31,50C.

Amplitudinea termică medie anuală ajunge până la 25,30C, iar cea maximă până la 70,20C.

Temperatura medie cea mai scăzută este cea a lunii decembrie, cu valoarea de -5,70C în anul agricol 1998-1999.

Durata intervalului de îngheţ este destul de mare (193 zile), data medie a primului îngheţ este 16 octombrie.

Temperaturile mai ridicate din ultimii ani nu au avut o influenţă directă asupra producţiei principalelor culturi ci ele s-au manifestat doar prin cantitatea mai mare de precipitaţii evaporată o dată cu efectuarea lucrărilor de bază şi a celor de îngrijire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea Tehnologiei de Producere a Semintelor la Specia Medicago Sativa L.doc

Bibliografie

Avarvarei I., Davidescu Velicica, Mocanu R. şi Goian M., 1997 - Agrochimie. Editura Sitech, Craiova
Ionel A., 2003 - Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere. Editura A92 Iaşi
Lupaşcu M., 2004 - Lucerna: importanţa ecologică şi furajeră. Ch.: Î.E.P. Ştiinţa
Samuil C., 2010 - Producerea şi conservarea furajelor. Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
Vîntu V., Moisuc Al., Motcă Gh. şi Rotar I., 2004 - Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere. Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
Revista Ferma, 2013 - http://www.revista-ferma.ro

Alte informatii

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Facultatea de AGRICULTURĂ Specializarea: PRODUCEREA DE SĂMÂNŢĂ ŞI MATERIAL DE PLANTAT Disciplina: „PRODUCEREA SEMINŢELOR LA PLANTE FURAJERE