Proiectarea unei Exploatatii Agricole in Sistem Ecologic

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea unei Exploatatii Agricole in Sistem Ecologic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stroia Amalia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Introducere
1. Capitolul 1. Sistemul de agricultură practicat / pag. 4
1.1. Sistemul de agricultură: caracteristici, avantaje şi dezavantaje / pag. 4
1.2. Stadiul actual al practicării unei agriculturi ecologice pe plan mondial şi în ţara noastră / pag. 6
2. Capitolul 2 : Condiţiile şi caracteristicile cadrului natural / pag. 11
2.1. Descrierea cadrului natural sub aspect pedoclimatic / pag. 11
2.2. Analiza zonei sub aspectul potentialului de poluare / pag. 12
3. Capitolul 3. Organizarea si desfăsurarea activitătii într-o fermă mixtă conform unui sistem de agricultură ecologică / pag. 13
3.1. Profilul de activitate al fermei / pag. 13
3.2. Sistemul de agricultură în sectorul vegetal / pag. 14
3.2.1. Stabilirea speciilor de cultură si caracteristicile lor / pag. 14
3.2.2. Fertilizarea, tipuri de fertilizare utilizate / pag. 26
3.2.3. Dimensionarea exploatatiei agricole / pag. 26
3.3. Sistemul de agricultură în sectorul zootehnic / pag. 26
3.3.1. Stabilirea speciilor si a efectivului de animale / pag. 26
3.3.2. Cantitatea, natura si utilizarea dejectiilor rezultate, completarea deficitului de NPK / pag. 31
4. Capitolul 4. Protectia mediului / pag. 37
Concluzii si recomandări
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei

Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv identificarea soluţiilor optime pentru a schimba un sistem dintr-o stare iniţială (uneori necorespunzătoare) într-o stare dorită (mai performantă sau mai adaptată la necesităţile existente). Acest proces de proiectare constă în stabilirea procedeelor, resurselor umane, materiale şi financiare şi a perioadei de timp necesare realizării sistemului agricol dorit, precum şi în aplicarea (implementarea) în practică a acestora după ce sunt dezbătute, îmbunătăţite şi aprobate de cel care coordonează sistemul (după TONCEA şi ALECU 1999).

Comisia Codex Alimentarius defineste agricultura organică ca "o abordare holistă a sistemului de management al productiei, care promovează si întretine dezvoltarea sănătoasă a agro-ecosistemelor, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice si activitatea biologică a solului. Accentul este orientat către utilizarea practicilor manageriale în acord cu utilizarea input-urilor exterioare fermei, luând în considerare conditiile regionale la care sistemele trebuie să se adapteze. Aceasta se realizează prin utilizarea, acolo unde conditiile permit, de metode agricole, biologice si mecanice, în opozitie cu utilizarea substantelor de sinteză, pentru a realiza orice functie specifică în sistem cu utilizarea." (Codex Alimentarius Commission - Guidelines for the production, processing, labeling and marketing of organically produced foods, CAC/GL 32-1999.)

Capitolul 1. Sistemul de agricultură practicat

1.1. Sistemul de agricultură: caracteristici, avantaje şi dezavantaje

1.1.1. Caracteristicile agriculturii ecologice

Producţia ecologică presupune realizarea unor sisteme agricole durabile, echilibrate, diversificate, urmărind protejarea mediului înconjurător şi furnizarea de produse agroalimentare de certă calitate nutritivă şi sanitară.

Principiile de bază care stau la baza acestui deziderat al agriculturii ecologice sunt următoarele:

- eliminarea oricărei tehnologii (sau elemente de tehnologie) poluante, în special în acelea în care sunt folosite substanţe toxice, materiale sintetice, îngrăşăminte chimice, antibiotice, hormoni de creştere ş.a.;

- promovarea speciilor şi soiurilor adaptate condiţiilor locale în realizarea unor structuri de producţie şi asolamente viabile;

- susţinerea continuă a refacerii şi ameliorării fertilităţii naturale a solului;

- integrarea în sistemul agricol de producţie vegetală cu cel de creşterea animalelor;

- folosirea raţională a resurselor energetice convenţionale şi valorificarea complexă a produselor secundare refolosibile;

- modelarea vieţii pe ciclurile naturale existente şi protejarea acestora.

Pe această cale se vor putea obţine în cadrul agriculturii ecologice, pe lângă păstrarea echilibrului natural şi produse cu valoare biologică ridicată şi sănătoase.

1.1.2. Avantajele si dezavantajele sistemului de agricultură ecologică

Sistemul de agricultură , adaptat la condiţiile locale, are ca scop obţinerea de resurse alimentare de înaltă calitate, în condiţiile protejării mediului.

Pe termen lung, acest sistem de cultură a plantelor vizează următoarele avantaje:

- producerea de hrană de înaltă calitate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unei Exploatatii Agricole in Sistem Ecologic.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIȘOARA FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ