Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 10937
Mărime: 1.49MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, ION IONESCU DE LA BRAD”

Cuprins

Cap. I – Memoriu justificati 4

1.1. Importanţa creşterii bovinelor 4

1.2. Caracterizarea rasei Brună 5

1.3. Importanţa producţiei de carne şi factorii de influenţă 7

1.3.1. Factorii genetici şi fiziologici de influenţă a producţiei de carne 8

1.3.2. Factorii de mediu care influenţează producţia de carne 9

1.3.3. Calitatea cărnii 11

Cap. II – Prezentarea fermei 14

2.1. Amplasarea fermei 14

2.2. Necesarul de spaţii şi modul în care se realizează popularea

unei îngrăşătorii 15

2.3. Stabilirea numărului de locuri în adăposturi pentru tineret taurin 16

2.4. Descrierea adăpostulu i 17

Cap. III – Structura de vârstă a efectivului 19

3.1. Stabilirea structurii efectivului de taurine 20

Cap. IV – Programarea şi fundamentarea tehnico-economică

a reproducţiei 21

4.1. Indicii de reproducţie la taurine 21

4.2. Situaţia vârstei animalelor tinere 25

4.3. Situaţia vârstei taurinelor la îngrăşat 26

4.4. Planul de montă şi fătări 27

4.5. Mişcarea efectivelor 28

4.6. Mişcarea efectivelor de taurine la îngrăşat 29

Cap. V – Tehnologia de furajare a taurinelor 30

5.1. Tehnologia de hrănire la îngrăşarea baby-beef 30

5.1.1. Tehnica hrănirii şi modul de administrare a furajelor 30

5.2. Asigurarea furajelor 34

5.2.1. Necesarul de furaje pe categorii de animale, pe cap

de animal şi perioadă 35

5.2.2. Necesarul anual de furaje pe categorii 37

5.2.3. Necesarul total anual de furaje 39

5.3. Planificarea suprafeţelor de teren alocate culturilor furajere 39

5.4. Determinarea numărului de zile animale furajate 40

5.5. Determinarea numărului de zile animale furajate la tineret îngrăşat 41

Cap. VI – Programarea producţiei de carne 42

6.1. Planul de îngrăşare 42

6.2. Determinarea producţiei de carne 43

Cap. VII – Calculul profitului 44

Concluzii şi recomandări 45

Bibliografie 46

Extras din document

Cap I.

MEMORIU JUSTIFICATIV

1.1. Importanţa creşterii bovinelor

Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state.

Ele furnizează un volum mare de produse animaliere, de certă importanţă pentru consumul populaţiei şi pentru industria prelucrătoare. Astfel, bovinele furnizează 96% din cantitatea totală de lapte ce se consumă pe glob, 33% din cea de carne şi 90% din totalul pieilor grele, de bună calitate, ce se utilizează în industria prelucrătoare.

Carnea şi produsele din carne reprezintă surse importante de energie, proteine, minerale, vitamine, aminoacizi esenţiali necesari pentru buna funcţionare a mecanismelor fiziologice umane şi pentru păstrarea sănătăţii.

Se poate aprecia că, o bovină, în condiţii normale de exploatare, poate să asigure necesarul optim de carne pentru 6-8 locuitori, iar lapte pentru 10-15 locuitori. Un litru de lapte are valoarea nutritivă echivalentă cu 600g carne de vacă, 750g carne de viţel, 400g carne de porc, 500g peşte, 9 ouă, 100g brânză, 125g pâine, 100g miere, 1400g mere şi 2400g varză.

Bovinele furnizează materie primă necesară industriei laptelui şi cărnii pentru obţinerea produselor carnate şi lactate.

În afară de carne, în alimentaţie se foloseşte şi cel de al treilea sfert (ficat, creier, inimă, pulmon, splină, limbă, testicule, uger, burtă, buze şi seu). De asemenea se foloseşte şi sângele, atât ca atare, pentru unele preparate din carne, cât şi pentru făină de sânge, plasmă uscată etc.

Glandele endocrine se folosesc pentru prepararea unor medicamente.

Pielea constituie materie primă pentru industria pielăriei, din oase se prepară făina de oase şi cleiuri pentru folosinţe diverse.

Taurinele produc mari cantităţi de dejecţii: 8-12 tone / 1 UVM, ele furnizând 70% din îngrăşămintele organice utilizate în agricultură, de la o singură bovină obţinându-se pe an 100 kg azot, 20-30 kg fosfor şi 80-90 kg potasiu.

1.2. Caracterizarea rasei Brună

Provine din vechile populaţii locale din zona Alpinilor austrieci la îmbunătăţirea cărora au contribuit rasele Schwyz şi Allgau. Reprezintă 14 % din efectivul de taurine, crescându-se mai ales în zona muntoasă. Are o conformaţie armonioasă, dar culoarea părului brună cu nuanţe mai închise. Producţia de lapte este ridicată realizând, în medie 7360 kg pe lactaţie cu 4,15 % grăsime şi 3,3 % proteine. Rasa are o bună longevitate productivă, existând vaci care au realizat peste 77.000 kg lapte (vaca Karla a produs 115.403 kg lapte şi 4835 kg grăsime).

Rasa are rezultate bune şi la îngrăşare intensivă, tineretul în vârstă de 12 luni atinge greutatea corporală de 450 kg, un spor mediu zilnic de 1100 g şi randamentul la sacrificare de 59 %, la animalele adulte 54 %.

Rasa este supusă ameliorării cu rasa Brown Swiss şi se foloseşte ca rasă amelioratoare pentru rasele Brune din alte ţări.

Indicii de abator sunt şi ei variabili în funcţie de sistemul de îngrăşare. Astfel, la îngrăşarea intensivă greutatea carcasei este de 198-266 kg, la cea semiintensivă de 220-240 kg; sferturile posterioare cântăresc 55-75 kg, iar cele anterioare 54-65 kg.

Randamentul la tăiere variază între 54-57%.

Carnea are o pondere în carcasă de 67-79%; seul 2-14%; oasele 15-17%; raportul carne-oase 3,9-4,6:1 şi carne grăsime 5-5,9:1. Ponderea cărnii de calitatea I este de circa 35% din carcasă şi de 52% din carne iar suprafaţa ochiului de muschi de 52-60 cm².

Preview document

Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 1
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 2
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 3
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 4
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 5
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 6
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 7
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 8
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 9
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 10
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 11
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 12
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 13
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 14
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 15
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 16
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 17
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 18
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 19
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 20
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 21
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 22
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 23
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 24
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 25
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 26
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 27
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 28
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 29
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 30
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 31
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 32
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 33
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 34
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 35
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 36
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 37
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 38
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 39
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 40
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 41
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 42
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 43
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 44
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 45
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 46
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 47
Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef.docx

Alții au mai descărcat și

Infiintarea unei Ferme de Vaci de Rasa Bruna, Cu un Efectiv de 45 de Capete, Intretinere Libera

Capitolul 1. Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este situata in judetul Iasi , in Lunca Pascani. In cadrul acestei ferme se cresc vaci de...

Practica la Tehnologia Cresterii Animalelor - Studiul Productiei de Carne la Bovine

Importanţa creşterii bovinelor Creşterea bovinelor reprezintă o ramură de primă importanţă a agriculturii mondiale, datorită volumului,...

Practica Tehnologia a Cresterii Animalelor - Studiul Productiei de Carne la Bovine

INTRODUCERE Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state. Ele furnizează un...

Creșterea Suinelor

1.Importanţa creşterii suinelor Porcul este un mamifer ce face parte din familia Suideelor. Rasele actuale de porci provin din mistretul asiatic...

Tehnologia Cresterii Animalelor - Bovine - Rasa Charolaise

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Consideraţii generale Creşterea animalelor pe teritoriul României a fost şi va fi o activitate de primă însemnătate în...

Infiintarea unei Ferme de Ingrasare a Taurinelor

Introducere Îngrăşarea reprezintă fenomenul de acumulare, în timp, de carne şi grăsime, de acoperire sau seu, interfibrilară- marmorarea şi în...

Ferma pentru Îngrășarea Taurinelor

Planul de afaceri este o prezentare scrisă a ceea ce doreşte să realizeze un întreprinzător (investitor) precum şi modul în care intenţionează să...

Elaborarea Proiectului Tehnologic Pentru O Ferma de Vaci de Lapte, Intretinere Libera, Cu Un Efectiv de 150 Capete, Rasa Holstein-Friza

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei In sensul larg al cuvântului, prin noţiunea de exploatare a...

Ai nevoie de altceva?