Protectia Consumatorului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3294
Mărime: 152.74KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

1. Principalele drepturi ale consumatorilor 3

2. Definire termeni 3

3. Reclamaţie 8

4. Date contact – organisme de stat şi neguvernamentale cu activităţi în domeniul protecţia consumatorilor 10

5. Acte normative 11

Bibliografie 14

Extras din document

1. Principalele drepturi ale consumatorilor :

a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;

b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;

c) de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;

d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;

e) de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor

2. Definire termeni

1. calitate - ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau implicite;

2. consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale ;

3. operator economic - persoană fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii;

4. producător:

a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;

b) operatorul economic care fabrică materie primă;

c) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;

d) operatorul economic care recondiţionează produsul;

e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifică caracteristicile produsului;

f) reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;

g) operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerii;

h) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;

i) distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată în termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identităţii importatorului;

5. distribuitor - operatorul economic din lanţul de distribuţie;

6. vânzător - distribuitorul care oferă produsul consumatorului;

7. prestator - operatorul economic care furnizează servicii;

8. produs - bun material a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă; sunt considerate produse energia electrică, energia termică, apa şi gazele livrate pentru consumul individual;

9. produs sigur - produsul care, folosit în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestuia; riscul se consideră acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, în funcţie de următoarele aspecte:

a) caracteristicile produsului, ale ambalării şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţinere;

b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit;

c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicaţii şi informaţii furnizate de producător;

d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului;

10. produs periculos - produsul care nu poate fi definit ca produs sigur;

11. produs cu defecte - produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă şi data achiziţionării nu oferă siguranţă consumatorului, producând pagube acestuia;

Preview document

Protectia Consumatorului - Pagina 1
Protectia Consumatorului - Pagina 2
Protectia Consumatorului - Pagina 3
Protectia Consumatorului - Pagina 4
Protectia Consumatorului - Pagina 5
Protectia Consumatorului - Pagina 6
Protectia Consumatorului - Pagina 7
Protectia Consumatorului - Pagina 8
Protectia Consumatorului - Pagina 9
Protectia Consumatorului - Pagina 10
Protectia Consumatorului - Pagina 11
Protectia Consumatorului - Pagina 12
Protectia Consumatorului - Pagina 13
Protectia Consumatorului - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Protectia Consumatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Economie Agroalimentara - Efficient Consumer Response

Începutul mişcării ECR (Efficient Consumer Response) RĂSPUNS EFICIENT PENTRU CONSUMATOR este una din noile strategii manageriale ce a fost...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Politici Agricole Comunitare

INTRODUCERE Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i , de politica antieconomică şi mai...

Gestiunea Proiectului

1.1 CE ESTE UN PROIECT? Indiferent de slujbă, îndeplinim o mulţime de sarcini în fiecare zi: pregătim un memoriu, conducem o reuniune, imaginăm o...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

INTRODUCERE In acesta etapa a dezvoltarii umane revolutia tehnico-stiintifica ramane este cea care se impune in toate aspctele pozitive si...

Politici Agricole

INTRODUCERE Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i, de politica antieconomică şi mai...

Ai nevoie de altceva?