Raport de Activitate al Agentiei Nationale de Consultanta Agricola pe Anul 2009

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Activitate al Agentiei Nationale de Consultanta Agricola pe Anul 2009.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 59 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

CADRUL LEGAL

- Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii;

- A.N.C.A. îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 676/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77/2005.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

La nivel central

- Direcţia Formare Profesională şi Asociaţii de Producători;

- Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Dezvoltarea Fermei;

- Direcţia Economică;

- Compartimentul Presă şi Relaţii Publice;

- Compartimentul Relaţii Internaţionale şi Programe de Cooperare;

- Compartimentul Salarizare şi Resurse Umane;

- Compartimentul Audit Public Intern;

- Compartimentul Juridic.

La nivel teritorial

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă are în subordine:

- la nivel judeţean, 41 de Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă (O.J.C.A.) şi Oficiul Municipal de Consultanţă Agricolă Bucureşti (O.M.C.A.);

- la nivel comunal, 546 de Centre Locale de Consultanţă Agricolă (C.L.C.A.), aflate în subordinea directă a O.J.C.A;

- Casele Agronomului, finanţate integral din venituri proprii, conform H.G. 1901/2004.

BENEFICIARII SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

- producătorii agricoli, în cadrul cărora se regăsesc mai multe grupuri - ţintă:

- micii producători care trebuie sprijiniţi să treacă de la stadiul de agricultură de subzistenţă la statutul de fermă de tip familial cu caracter comercial;

- fermierii mijlocii care au potenţial pentru dezvoltarea exploataţiei, adaptarea şi diversificarea producţiei în scopul creşterii profitului;

- asociaţiile şi organizaţiile profesionale ale agricultorilor care vor trebui să fie susţinute în dezvoltarea strategiilor de marketing în funcţie de cerinţele pieţei.

- populaţia rurală angajată în diverse activităţi generatoare de venituri.

OBIECTUL GENERAL DE ACTIVITATE

- organizarea acţiunilor gratuite de popularizare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire şi pregătire profesională;

- promovarea şi punerea în practică a strategiei şi programelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv a programelor de cooperare internaţională;

- sprijinirea producătorilor agricoli în accesarea fondurilor structurale şi a altor modalităţi de finanţare internă şi externă;

- sprijinirea producătorilor agricoli în constituirea formelor asociative;

- acordarea de consultanţă investitorilor străini în vederea identificării posibilităţilor şi oportunităţilor de investiţii în agricultura românească.

OBIECTIVE GENERALE

- continuarea pregătirii populaţiei rurale care desfăşoară activităţi agricole, piscicole, silvice sau în domenii conexe agriculturii, pentru a face faţă mediului concurenţial din Uniunea Europeană;

- popularizarea practicilor agricole europene;

- diseminarea prevederilor legislative româneşti armonizate cu cele ale Uniunii Europene;

- mediatizarea şi asigurarea însuşirii de către producătorii agricoli şi procesatori a sistemului european de siguranţă şi securitate alimentară, conform normelor de calitate;

- promovarea măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;

- sprijinirea producătorilor agricoli în întocmirea documentaţiilor aferente accesării fondurilor structurale şi a altor programe de finanţare interne şi internaţionale;

- crearea de ferme - model pentru asigurarea transferului de informaţii către producătorii agricoli şi acordarea de asistenţă tehnică;

- promovarea constituirii şi consolidării formelor asociative în agricultură;

- dezvoltarea durabilă a unui sector agro-alimentar competitiv, prin modernizarea şi îmbunătăţirea marketingului produselor agricole şi piscicole;

- promovarea agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale;

- crearea de parteneriate pe plan naţional şi internaţional.

În conformitate cu Programul de măsuri pentru realizarea acţiunilor de consultanţă şi formare profesională, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 225 din 14.04.2009, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) a realizat următoarele activităţi în cadrul celor două direcţii:

- Direcţia Formare Profesională şi Asociaţii de Producători (DFPAP);

- Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Dezvoltarea Fermei (DATDF).

DIRECŢIA FORMARE PROFESIONALĂ ŞI ASOCIAŢII DE PRODUCĂTORI

I. FORMARE PROFESIONALĂ

Având ca obiectiv major dezvoltarea unei agriculturi moderne şi rentabile, aliniată la standardele Uniunii Europene, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) acordă o atenţie deosebită activităţilor de formare profesională continuă a adulţilor, în domeniile: agricol, silvic, piscicol, industrie alimentară şi dezvoltare rurală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Activitate al Agentiei Nationale de Consultanta Agricola pe Anul 2009.doc