Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 13241
Mărime: 22.50MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

CADRUL LEGAL

- Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii;

- A.N.C.A. îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 676/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77/2005.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

La nivel central

- Direcţia Formare Profesională şi Asociaţii de Producători;

- Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Dezvoltarea Fermei;

- Direcţia Economică;

- Compartimentul Presă şi Relaţii Publice;

- Compartimentul Relaţii Internaţionale şi Programe de Cooperare;

- Compartimentul Salarizare şi Resurse Umane;

- Compartimentul Audit Public Intern;

- Compartimentul Juridic.

La nivel teritorial

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă are în subordine:

- la nivel judeţean, 41 de Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă (O.J.C.A.) şi Oficiul Municipal de Consultanţă Agricolă Bucureşti (O.M.C.A.);

- la nivel comunal, 546 de Centre Locale de Consultanţă Agricolă (C.L.C.A.), aflate în subordinea directă a O.J.C.A;

- Casele Agronomului, finanţate integral din venituri proprii, conform H.G. 1901/2004.

BENEFICIARII SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

- producătorii agricoli, în cadrul cărora se regăsesc mai multe grupuri - ţintă:

- micii producători care trebuie sprijiniţi să treacă de la stadiul de agricultură de subzistenţă la statutul de fermă de tip familial cu caracter comercial;

- fermierii mijlocii care au potenţial pentru dezvoltarea exploataţiei, adaptarea şi diversificarea producţiei în scopul creşterii profitului;

- asociaţiile şi organizaţiile profesionale ale agricultorilor care vor trebui să fie susţinute în dezvoltarea strategiilor de marketing în funcţie de cerinţele pieţei.

- populaţia rurală angajată în diverse activităţi generatoare de venituri.

OBIECTUL GENERAL DE ACTIVITATE

- organizarea acţiunilor gratuite de popularizare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire şi pregătire profesională;

- promovarea şi punerea în practică a strategiei şi programelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv a programelor de cooperare internaţională;

- sprijinirea producătorilor agricoli în accesarea fondurilor structurale şi a altor modalităţi de finanţare internă şi externă;

- sprijinirea producătorilor agricoli în constituirea formelor asociative;

- acordarea de consultanţă investitorilor străini în vederea identificării posibilităţilor şi oportunităţilor de investiţii în agricultura românească.

OBIECTIVE GENERALE

- continuarea pregătirii populaţiei rurale care desfăşoară activităţi agricole, piscicole, silvice sau în domenii conexe agriculturii, pentru a face faţă mediului concurenţial din Uniunea Europeană;

- popularizarea practicilor agricole europene;

- diseminarea prevederilor legislative româneşti armonizate cu cele ale Uniunii Europene;

- mediatizarea şi asigurarea însuşirii de către producătorii agricoli şi procesatori a sistemului european de siguranţă şi securitate alimentară, conform normelor de calitate;

- promovarea măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;

- sprijinirea producătorilor agricoli în întocmirea documentaţiilor aferente accesării fondurilor structurale şi a altor programe de finanţare interne şi internaţionale;

- crearea de ferme - model pentru asigurarea transferului de informaţii către producătorii agricoli şi acordarea de asistenţă tehnică;

- promovarea constituirii şi consolidării formelor asociative în agricultură;

- dezvoltarea durabilă a unui sector agro-alimentar competitiv, prin modernizarea şi îmbunătăţirea marketingului produselor agricole şi piscicole;

- promovarea agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale;

- crearea de parteneriate pe plan naţional şi internaţional.

În conformitate cu Programul de măsuri pentru realizarea acţiunilor de consultanţă şi formare profesională, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 225 din 14.04.2009, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) a realizat următoarele activităţi în cadrul celor două direcţii:

- Direcţia Formare Profesională şi Asociaţii de Producători (DFPAP);

- Direcţia de Asistenţă Tehnică şi Dezvoltarea Fermei (DATDF).

DIRECŢIA FORMARE PROFESIONALĂ ŞI ASOCIAŢII DE PRODUCĂTORI

I. FORMARE PROFESIONALĂ

Având ca obiectiv major dezvoltarea unei agriculturi moderne şi rentabile, aliniată la standardele Uniunii Europene, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) acordă o atenţie deosebită activităţilor de formare profesională continuă a adulţilor, în domeniile: agricol, silvic, piscicol, industrie alimentară şi dezvoltare rurală.

Preview document

Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 1
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 2
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 3
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 4
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 5
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 6
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 7
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 8
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 9
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 10
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 11
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 12
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 13
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 14
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 15
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 16
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 17
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 18
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 19
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 20
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 21
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 22
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 23
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 24
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 25
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 26
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 27
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 28
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 29
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 30
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 31
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 32
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 33
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 34
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 35
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 36
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 37
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 38
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 39
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 40
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 41
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 42
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 43
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 44
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 45
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 46
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 47
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 48
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 49
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 50
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 51
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 52
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 53
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 54
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 55
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 56
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 57
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 58
Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009 - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Raport de Activitate al Agentiei Nationale de Consultanta Agricola pe Anul 2009.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz privind analiza resurselor și activității turistice din Bucovina

INTRODUCERE Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas, în orice perioadă a anului. Pădurile adînci şi apele cristaline sub cerul de...

Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației SC Vlascea SRL

Introducere Managementul producției în exploatațiile agricole are la bază procesul de producție. Acesta cuprinde acțiunile omului conjugate cu...

Întocmirea planului anual de producție în exploatația agricolă SC Cheminova SRL

Introducere Intocmirea planului anual in cadrul unei ferme de productie este necesara, in primul rand pentru cuantificarea evolutiei sau...

Rolul Factorilor Naturali în Dezvoltarea și Practicarea Agroturismului

INTRODUCERE AGROTURISUL –ACTIVITATEA SUFLETULUI SI A RELAXARI- Am ales aceasta tema deoarece pot spune ca agroturismul , pentru mine , este o...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?