Raport de Evaluare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

CAPITOLUL I – INTRODUCERE

1.1 Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm că afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate şi condiţiile limitative specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. În plus, certificăm că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea imobiliară care face subiectul prezentului raport de evaluare şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate.

Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătura cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul şi nu este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator. În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara evaluatorului care semnează mai jos. Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere) şi verificat, în conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

1.2 Rezumatul faptelor principale şi concluziile importante

• Proprietatea imobiliară evaluată se află situată pe strada Podişului nr. 22 din judeţul

Iaşi. Imobilul are o suprafaţă utilă de 130,21 mp, este formată din P+E şi un teren de 250 mp. Terenul este proprietatea soţilor Irimia Andrei şi Ioana.

• Cea mai bună utilizare a construcţiei este ceea de locuinţă rezidenţială ;

• Metodele utilizate pentru evaluarea terenului sunt : metoda comparaţiei directe a

terenului şi tehnica reziduală.

• Metodele utilizate pentru evaluarea construcţiei sunt : abordarea prin costuri ;

abordarea prin comparaţii ; abordarea prin venit.

CAPITOLUL II – PREMIZELE EVALUĂRII

2.1 Obiectul şi scopul evaluării. Clientul şi destinatarul raportului

Obiectivul evaluării îl constituie proprietatea imobiliară situată în Municipiul Iaşi, Strada Podişului nr. 22, Jud. Iaşi, a soţilor Irimia Andrei şi Ioana, compusă din teren în suprafaţă de 250 mp şi construcţie având suprafaţa construită de 100,00 mp.

Destinaţia actuală a obiectivului analizat este aceea de locuinţă.

Scopul evaluării : evaluarea porneşte de la solicitarea proprietarilor de a afla care este suma pe care o pot obţine în urma transferului dreptului de proprietate prin vânzarea proprietăţii sus menţionate. În consecinţă, scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a imobilului în cauză (teren şi construcţie) în vederea vânzării. Pentru orice alt scop decât cel declarat anterior, proprietatea imobiliară poate avea o valoare diferită.

Raportul de evaluare se adresează familiei Irimia în calitate de destinatar.

Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, acesta nu-şi asumă răspunderea decât faţă de destinatarul lucrării.

2.2 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

Metodologia de estimare a valorii de piaţă a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţii şi de recomandările standardelor internaţionale de evaluare :

• IVS 1 Valoarea de piaţă – tip de valoare

• IVS 3 Raportarea evaluării

• GN 1 Evaluarea proprietăţii imobiliare

Valoarea de piaţă (Standardelor Internaţionale de Evaluare/2007- IVS 1) reprezintă suma estimată pentru care o propietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fară constrangere.

2.3 Data estimării evaluării

La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor corespunzătoare lunii decembrie 2011 , dată la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate decătre evaluator (data evaluării). Evaluarea a fost realizată în a prima decadă a lunii decembrie 2011, mai precis la data de 10 decembrie 2011, care este şi data raportului, iar inspecţia proprietăţii a avut loc la data de 8 decembrie 2011. Raportul de evaluare este valabil atâta timp cât pe piaţa imobiliară nu sunt schimbări esenţiale iar proprietatea nu suferă modificări care să îi afecteze valoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare.docx