Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 6674
Mărime: 61.39KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad, Iași Facultatea: Agricultură Specializarea: Inginerie Economică în Agricultură

Cuprins

Scrisoare de transmitere 4

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 5

1.1.Certificarea evaluatorului 5

1.2. Rezumatul faptelor principale şi concluziile importante 6

CAPITOLUL 2. PREMISELE EVALUĂRII 8

2.1. Obiectul şi scopul evaluării. Clientul şi destinatarul raportului 8

2.2. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate 8

2.3. Data estimării valorii 9

2.4. Moneda raportului 9

2.5. Standardele aplicate 9

2.6. Procedura de evaluare 9

2.7. Clauza de nepublicare 10

2.8. Responsabilitate faţă de terţi 10

2.9. Dreptul de proprietate evaluat 11

2.10. Ipoteze şi condiţii limitative 11

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA DATELOR 13

3.1. Aspecte social – economice. Zonarea. Date geografice 13

3.2. Analiza pieţei imobiliare 14

3.2.1 Definirea pieţei 14

3.2.2 Analiza cererii 15

3.2.3 Analiza ofertei competitive 16

3.3. Identificarea proprietăţii 16

3.4. Situaţia juridică a proprietăţii 16

3.5. Descrierea terenului 17

3.6. Descrierea construcţiei 17

CAPITOLUL 4. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE 19

CAPITOLUL 5. Evaluarea proprietăţii imobiliare 21

5.1. Evaluarea terenului 21

5.1.1. Metoda comparaţiei directe a terenului 22

5.1.2. Tehnica reziduală 24

5.2. Evaluarea construcţiei 25

5.2.1. Abordarea prin costuri 25

5.2.2 Abordarea prin comparaţii 27

5.2.3 Abordarea prin venit 30

CAPITOLUL 6. Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorului 32

BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

Scrisoare de transmitere

Proprietate imobiliară – situată în județul Iași

Beneficiari: Iacob Vasile și Iacob Liliana

Proprietari: Iacob Vasile și Iacob Liliana

Evaluator:

Ianuarie, 2015

Către,

Beneficiari Iacob Vasile și Iacob Liliana,

Vă înaintăm Raportul de Evaluare a prorpietății situată în județul Iași, Comuna Miroslava, strada constantin Langa, nr.93, proprietatea familiei Iacob.

- Scopul evaluării: Estimarea valorii de piață a prorpietății imobiliare în vederea vânzării.

- Obiectul evaluării: Proprietatea imobiliară situată în judeţul Iaşi, strada. Constantin Langa, nr.93, comuna Miroslava, număr Cadastral al bunului imobil 500/1/4/2/7, amplasat în cvartal 3, intabulat în cartea fiunciară număr 1456, formată dintr-un imobil de locuit cu regim de înălţime P şi E1.

- Descrierea proprietăţii

- Imobil de locuit: P+E1

- Teren în suprafaţa utilă de 130 mp pe un teren de 300 mp compus din 5 camere şi dependinţe.

- Drepturile de proprietate: deplin

- Data inspecţiei: 03.09.2014

- Data evaluării: 01.01.2015

- Valabilitatea evaluării: 30 de zile

- Cursul de schimb la data evaluării: 4,4982 Ron/1 €

- Pe baza analizelor si faptelor descrise în raportul de evaluare, valoarea estimată este de 620 652,2 lei /137 977,90 €

Cu stimă,

Evaluator:

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1.Certificarea evaluatorului

Evaluatorul îşi asumă responsabilitatea pentru cele scrise în raport şi certifică în cunoştinţă de cauză următoarele:

o Prezentările faptelor din raport sunt corecte şi reflectă cele mai pertinente cunoştinţe ale evaluatorului. Estimările şi concluziile se bazează pe date şi informaţii considerate de către evaluatori ca fiind adevărate şi corecte, precum şi pe concluziile inspecţiei asupra proprietăţii pe care am efecuat-o la data de 03.09.2014.

o Evaluatorul nu are nici un interes în privinţa proprietăţii imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare şi nu are nici un interes personal şi nici nu este părtinitor faţă de vreuna din părţile implicate.

o Remunerarea evaluatorului nu se face în funcţie de exprimarea unor valori prestabilite sau care ar favoriza dorinţa clientului de obţinere a unor rezultate impuse.

o În vederea efectuării evaluării, au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă asupra valorii proprietăţilor imobiliare supuse evaluării şi nu au fost omise în mod deliberat informaţii care, după cunoştinţa expertului, sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport.

o În deplină cunoştinţă de cauză, analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS) şi a codului de etică profesională.

o Certificăm faptul că raportul de evaluare pe care l-am întocmit poate fi însoţit de verificarea lui în conformitate cu Standardul de verificare de rapoarte de evaluare, evaluat de ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România).

Expert evaluator:

1.2. Rezumatul faptelor principale şi concluziile importante

Proprietatea imobiliară evaluată se află pe strada Constantin Langa, nr. 93, comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Imobilul are o suprafaţă utila de 130 mp pe un teren de 300 mp şi este compusă din 5 camere P+E1 si dependinţe.

Preview document

Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 1
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 2
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 3
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 4
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 5
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 6
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 7
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 8
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 9
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 10
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 11
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 12
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 13
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 14
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 15
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 16
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 17
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 18
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 19
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 20
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 21
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 22
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 23
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 24
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 25
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 26
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 27
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 28
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 29
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 30
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 31
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 32
Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Raport de Evaluare al unei Proprietati Imobiliare.docx

Alții au mai descărcat și

Raport de Evaluare a Unui Imobil și Terenul Aferent

Cap I – Introducere 1.1 Certificarea evaluatorului S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., înmatriculată la O.R.C sub nr. J16/102/2000 și având...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Raport de evaluare - verificare în conformitate cu standardele internaționale de evaluare studiu de caz - raportul de evaluare al SC Estico Hotel SA Bușteni

Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din generaţie în...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Raport de evaluare clădire și teren

1. ELEMENTE LE INTRODUCTIVE SI SINTEZA LUCRARII SC SRL , inmatriculata la ORC Iasi sub nr J22/2327/2008 si avand CUI RO 24256732, reprezentata...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Raport de Evaluare a Unui Apartament

Partea I: Raport de evaluare Capitolul I. Introducere 1.1 Scopul evaluării Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a...

Raport de Evaluare a Unui Imobil și Terenul Aferent

Cap I – Introducere 1.1 Certificarea evaluatorului S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., înmatriculată la O.R.C sub nr. J16/102/2000 și având...

Evaluare pentru Raportare Financiară și Impozitare

Cap I. Scurt istoric Prima asociaţie de evaluatori, cu 6 membri, a fost înfiinţată în anul 1834 în Marea Britanie. În anul 1846 a fost recunoscută...

Ai nevoie de altceva?