Raport de Practica - Fabrica de Vinuri Sadova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Practica - Fabrica de Vinuri Sadova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vera Cuzmenco

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. Partea introductivă.
2. Discurs istoric privind dezvoltarea întreprinderii.
3. Productivitatea, specializarea şi sortimentul.
4. Structura de producere şi schema aparatului de conducere.
5. Baza de materie primă şi piaţa de desfacere a producţiei.
6. Vinificaţia primară:
6.1 Recepţia şi zdrobirea strugurilor.
6.2 Sulfitarea,maceraţia şi termovinificaţia.
6.3 Scurgerea mustuielei şi presarea boştinei.
6.4 Limpezirea mustului şi corectarea condiţiilor.
6.5 Dozarea levurilor şi fermentarea mustului(bostinei).
6.6 Fementarea parţială, aplicarea alcoolizării.
6.7 Formarea vinurilor şi sortarea lor.
6.8 Primul pritoc cu egalizare.
6.9 Depozitarea vinului brut.
7. Vinificatia secundară:
7.1 Cupajarea şi cleierea vinului.
7.2 Filtrarea şi conservarea produselor vinicole.
7.3 Maturarea şi învechirea vinurilor.
7.4 Tratările termice la întreprindere.
7.5 Pregătirea recipientelor, ambalajului pentru fasonare.
7.6 Îmbutelierea vinului şi împachetarea buteliilor in lăzi.
8. Vinificaţia specială:
8.1 Caracteristica si particularităţile tehnologice de producere a
principalelor tipuri de vin si de băuturi.
8.2 Utilizarea rămăşiţelor vinicole.
8.3 Inventarierea în vinificatie
8.4 Schema CTCM folosită la întreprindere.
8.5 Excursii la alte întreprinderi.
9. Întreţinerea secţiilor auxiliare şi de deservire, de mecanizare şi automatizare.
10. Securitatea muncii, igiena si sanitaria la întreprindere.
11. Concluzii despre practică, propuneri.

Extras din document

1. Partea introductivă.

Fiecare băutură constituie o istorie aparte, un adevărat poem, care înalţă în cînturi îmbinarea nobilei viţei de vie cu sufletul viitoarei licori şi această îmbinare, ca şi multe altele, trece cu succes proba timpului.

Viticultura şi vinificaţia pe aceste meleaguri au o tradiţie multiseculară şi actualmente joacă un rol important în economia Republicii Moldova. Ponderea acestei ramuri în volumul produsului global este de circa 25 la sută şi constituie o sursa importantă de completare a bugetului statului.

Vinul de struguri, datorită compoziţiei fizico-chimice şi bochimice destul de bogate, este un produs alimentar cu însuşiri destul de importante pentru activitatea vitală a organismului uman. În multe ţări cu industrie vinicolă dezvoltată ca Franţa, Italia, Spania vinul este considerat ca un atribut necesar al mesei. Această tradiţie s-a păstrat şi la moldoveni.

Producerea vinurilor în Republica Moldova era reglementată în majoritate de documentaţia (GOST, OST ) sovietică, care în nici o măsură nu ţinea cont de interesele şi particularităţile vinificaţiei tradiţionale din fostele republici si mai ales a Moldovei. Este necesar de menţionat, că sortimentul existent pe atunci şi piaţa de desfacere a producţiei finite au influenţat de asemenea şi caracterul industriei vinicole, orientînd-o în general spre construirea întreprinderilor de mare capacitate, dotate cu utilaj de mare randament şi vase tehnologice extrem de mari, confecţionate din metal oxidabil.

Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice a apărut necesitatea restaurării industriei vinicole moldave, modificării sortimentului de vinuri şi elaborării documentaţiei tehnologice şi normative indigene.

Astfel Republica Moldova este prima din C.S.I., care prin hotărîrea Parlamentului din 2 iulie 1994 a adoptat Legea Viei si Vinului, document legislativ fundamental în acest domeniu. Legea prezintă actul normativ care reglementează condiţiile generale şi speciale de producţie în viticultură şi vinificaţie, precum şi de comercializare a produselor finite, pentru satisfacţia cererii pieţii interne şi externe, consolidarea economiei naţionale şi dezvoltarea eficientă a producţiei viti-vinicole din republică. Ea deasemenea determină relaţiile persoanelor fizice şi juridice producătoare de material săditor viticol, de struguri marfă pentru masă şi vin, de vinuri din struguri şi de alte produse vinicole, indiferent de forma de proprietate cu alte structuri economice.

Problemele viticulturii care ar trebui soluţionate sunt:

- Sortiment nu prea bogat de struguri;

- Sădirea viilor noi e într-un tempou scăzut;

- Aplicarea slabă a aparatelor mecanizate în agricultură;

- Creare de metode noi de cultivare.

În prezent Republica Moldova se află într-o stare de stagnare, aceasta ar fi principala problemă, însă primii paşi au fost făcuţi şi semnele reînvierii ramurii de bază a acestei mici ţărişoare deja sunt simţite atît în sfera economică a ţării cît şi în viaţa de zi cu zi.

2. Discurs istoric privind dezvoltarea întreprinderii.

Istoria acestei fabrici a început datorită unui grup de oameni ce şi-au aplicat cunoştinţele în domeniu ce le-au căpătat la orele de studiu din incinta Colegiului Naţional de Vinificaţie si care au văzut viitor în amplasarea ei în acest nobil sătuc „Sadova”.

Fabrica de vinuri SRL „Sadova-Vin” este o întrepridere tînără. Ea a fost fondată în anul 1990 sub denumirea de Sovhoz Fabrică Sadova. Apoi treptat în anul 2001 s-a transformat în Societatea cu Răspundere Limitată „Sadova-Vin”, avînd la conducere ca director pe domnul Aghenie Petru Mihai.

Întreprinderea se întinde pe o suprafaţă de 4 ha.

Fabrica de vinuri Sadova este o întreprindere vinicolă contemporană temporar de formă mixtă. Întreprinderea se ocupă cu producerea vinului după un ciclu necomplet. Conform sesiunii de producere, fabrica de vinuri Sadova dispune de secţii de producere şi păstrare a vinului. Mai dispune de o linie de îmbuteliere ce se ocupă în special cu îmbutelierea oţetului de mere şi este preconizată deschiderea unei noi linii ce se v-a specializa în îmbutelierea apei minerale, datorită prezenţei pe teritoriul fabricii a unui rezervor de apă minerală, calităţile curative ale căreia erau înalt apreciate în fosta RSS.

Factorul principal de amplasare a acestei întreprinderi anume în Sadova, este prezenţa materiei prime. De aceea productivitatea întreprinderii corespunde întreprinderilor vinicole primare. Conform schemei de producere fabrica dispune de secţii de prelucrare a strugurilor cu capacitatea de 3500 t/sezon şi secţii de prelucrare şi păstrare a vinului brut.

În anul 2003 şi pînă în prezent fabrica a luat locul I la concursul raional pentru succesele remarcabile la colectarea şi prelucrarea strugurilor şi fructelor.

Cele mai bune menţionări ar fi:

- Locul 1 la concursul interraional Călăraşi-Ungheni-Nisporeni pentru cel mai bun vin alb;

- Locul 1 la concursul interraional Călăraşi-Ungheni-Nisporeni pentru cel mai bun vin roşu;

- Locul 3 la concursul raional închinat sărbătorii naţionale a viei şi vinului.

Principalele soiuri tehnice şi de masă ce sunt răspîndite în preajma raionului şi în baza cărora activează fabrica sunt: Izabella, Moldova, Muscat, Pino-Noir, Chardonay şi altele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Practica - Fabrica de Vinuri Sadova.doc