Rase de Taurine Mixte Producatoare de Lapte

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Rase de Taurine Mixte Producatoare de Lapte.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 11 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Moise Virgil

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

SIMMENTAL

Origine - formare. Rasa Simmental este originară din cantonul Berna, de pe valea râului Simmen, de unde s-a răspândit şi în alte cantoane din jumătatea ves¬tică a Elveţiei. Provine din taurinele locale palustre brahicere, încrucişate cu tau¬rine anglo-saxone şi în mai mică măsură cu taurine franceze şi austriece (22). Formarea prin încrucişare a început la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a continuat în secolul al XlX-lea, iar în secolul XX s-a perfecţionat.

Formarea şi perfecţionarea rasei s-a bazat pe încrucişare (în deceniul al Vll-lea, secolul nostru), cu Monbeliard, Fleckvieh şi în special cu Red Holstein, selecţie după origine (structurarea în linii şi familii), conformaţie şi aptitudini de lapte şi carne, precum şi pe condiţiile de mediu natural favorabile şi iscusinţei crescătorilor.

Răspândire şi efectiv. Simmental s-a răspândit pe toate continentele, în peste 30 ţări. Cel mai mult s-a răspândit în ţările europene(Germania, Austria, Franţa, Italia, Spania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia, Rusia, Iugoslavia, Polonia şi mai recent în Bulgaria, Danemarca, Marea Britanie, Irlanda, Suedia), dar şi pe continentul ame¬rican (Argentina, Brazilia, Canada, Columbia, Mexic, SUA, Uruguai), Oceania (Aus¬tralia şi Noua Zeelandă), pe continentele african (Africa de Sud, Liban, Namibia,

Zimbabwe) şi asiatic (Japonia). Efectivul mondial ocupă locul 2 după Friză şi Holstein (40 mii. capete), din care aproape 10% este înscris în Herd book-ul rasei, în ţările Europei de Nord, America, Africa şi Australia nu se explodează pentru lapte. Din Simmental au apărut o serie de rase, recunoscute şi ele pe plan mon¬dial (Fleckvieh german şi austriac, Simmental francez, Pezzata Rossa Italiană, Bălţata cehă, Bălţata ungurească, Bălţata românească etc).

Ponderea raselor de tip Simmental în structura de rasă sunt diferenţiate ast¬fel: Austria 80%, Cehia 55%, Slovacia 55%, Elveţia 40%, Germania 30%, Pezzata Rossa 6%, Simmental francez peste 4% etc).

Caractere morfologice. Sunt animale corpolente, iar în cadrul rasei Simmen¬tal se întâlnesc 3 tipuri morfologice (lapte-carne, carne-lapte şi carne), primul interesând cel mai mult în furnizarea laptelui. Se caracterizează prin: dezvoltare corporală hipermetrică (talia medie 138 cm şi greutatea 675 kg la vaci, volum cor¬poral 0,75 m3, masivitate147%, format corporal 121% şi cadrul corporal 2,4 m2). Conformaţia este corectă (cap mare, cu ochi mari şi blânzi, gât dublat, trunchi mare cu uger bine ataşat şi mare, membre groase şi puternice, cu aplomburi corecte). Pielea este groasă şi depigmentată, părul relativ abundent, mai des iarna.

Culoarea este bălţata alb cu galben sau roşu, cu delimitări nete între ele şi cu unele particularităţi de culoare (extremităţile corpului şi partea inferioară a abdo¬menului albe, iar depigmentarea centrifugă - bot, pleoape, vârful coarnelor, zona ano-vulvară şi ongloane).

Însuşiri fiziologice. Rasa Simmental prezintă constituţie robustă, sănătate bună, temperament liniştit şi caracter blând. Manifestă vitalitate, fertilitate pro¬nunţată, mare capacitate digestivă şi de asimilare a hranei. Se adaptează bine la climatul temperat, la regimul de hrană bogat, valorificând bine suculentele de iarnă şi de vară, ca şi reziduurile industriale. în condiţiile de exploatare reci sunt afec¬tate reproducţia şi producţia acestei rase.

Aptitudini de lapte. Rasa Simmental manifestă o capacitate productivă mare, aptitudini de producţie variabile în funcţie de genofond şi condiţii de exploatare cu aptitudini satisfăcătoare pentru mulsul mecanic (viteza de muls 1,5 kg/min. şi indicele mamar 43%).

Producţia de lapte pe lactaţie normală la diferite genofonduri de tip Simmental este redată în tabelul 1.7.

în general, aptitudinile de lapte ale raselor de tip Simmental s-au îmbunătăţit semnificativ, atât datorită selecţiei, cât mai ales încrucişării cu Red Holstein.

Rasa Simmental manifestă o cantitate de substanţă utilă variabilă (302-434kg) şi un raport favorabil proteină/grăsime (800-900 g/kg). Economicitatea în producţia de lapte este bună, consum specific aproape 1 UNL/kg şi indicele de lapte 1/7,4).

Prin efectiv şi valoare, rasele de tip Simmental reprezintă o sursă importantă de lapte şi carne pe plan mondial şi în special european.

Tabelul 1.7

Producţia de lapte pe lactaţie normală la populaţia activă realizată de rasele de tip Simmental - Bălţată alb cu galben sau roşu (16,21,37)

Nr. crt. Specificare Lapte (Kg) Gr. (%) Pr. (%) Gr. (kg) Pr. (kg) Gr.+Pr.

(kg) Pr./Gr.

(g/kg)

1 Simmental * 4923 3,95 3,25 194 160 354 824

2 Fleckvieh german 5623 4,12 3,49 232 196 428 845

3 Fleckvieh austriac ** 5804 4,14 3,35 240 194 434 808

4 Pezzata Rossa 5070 3,83 3,30 194 167 361 861

5 Simmental francez 4805 3,79 3,37 182 162 344 890

6 Bălţată ungurească 4450 3,85 3,36 171 150 321 877

7 Bâltată cehă 4000 4,19 3,34 168 134 302 798

* Vacile Simmental înscrise în Herd-book-ul elveţian realizează performanţe remarcabile (6675 kg lapte, 4,18% grăsime, 3,20% proteină, 279 kg grăsime pură, 214 kg proteină şi 493 kg grăsime+proteină, cu un raport mai slab proteină/grăsime-767 g/kg).

** Această rasă se exploatează în 43 de ţări (21).

MONBELIARDE

Origine-formare. Rasa Monbeliarde din Franţa aparţine la marea familie a ra¬selor Bălţate cu roşu europene, făcând parte din tulpina rasei Simmental. Monbe¬liarde reprezintă o ramură cu aptitudini mai bune de lapte, animalele fiind selecţionate în această direcţie de peste 100 ani (38). în ameliorare s-a utilizat pedigree-ul, se¬lecţia după performanţe proprii, transferul de embrioni şi însămânţările artificiale.

Răspândire şi efectiv. în special este răspândită în Franţa (zona Besancon) având o pondere de 11,2% în structura de rasă, populaţia activă înregistrând o creştere în ultimile 2 decenii cu 19,3%. S-a răspândit, de asemenea, în toate ţările limitrofe şi în număr redus şi în ţara noastră. Difuzarea rasei s-a făcut şi în Africa de Nord, precum şi în SUA (se utilizează la încrucişări industriale).

Fisiere in arhiva (2):

  • Rase de Taurine Mixte Producatoare de Lapte.doc
  • 2 POZE BOVINE.doc

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat in cadrul Universitatii "Valahia"din Targoviste.