Rationalizarea Proceselor de Munca si Organizarea Muncii in Productia Agricola

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Rationalizarea Proceselor de Munca si Organizarea Muncii in Productia Agricola.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 54 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAP 1 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN AGRICULTURĂ 1
1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură 1
1.2. Fișa postului-importanță, elemente componente 3
1.3. Model de fișă a postului pentru funcția de 5
CAP. 2 CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 7
2.1. Contractul de munca: definiție, trăsături, elemente componente 7
2.2. Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată 10
2.3. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată 13
2.4. Încheierea contractului individual de muncă 16
2.5. Clauze specifice contractului individual de muncă 18
2.6. Modificarea contractului individual de muncă 20
CAP.3 NORMAREA TEHNICĂ A MUNCII ÎN AGRICULTURĂ 21
3.1. Aspecte privind normarea muncii în agricultură 21
3.2. Metoda simplificată de normare 24
3.3. Aplicații privind normarea muncii la S.C 25
CAP.4 OPTIMIZAREA MĂRIMII FORMAȚIILOR DE MUNCĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR COMPLEXE 28
4.1. Aspecte generale 28
4.2. Metode de optimizare a formațiilor de muncă 30
4.3. Aplicație practică privind optimizarea formațiilor de muncă la S.C 31
CAP. 5 OPTIMIZAREA NECESARULUI DE MUNCITORI PERMANENȚI 35
5.1.Aspecte generale privind salariații în agricultură 35
5.2. Metodologia optimizării numărului de muncitori permanenți 36
5.3. Aplicație practică privind optiizarea numărului de muncitori permanenți la S.C 37
CAP. 6 EVALUAREA PERFORMANȚELOR ANGAJAȚILOR 39
6.1. Fișa de evaluare a angajaților 39
6.2. Autoevaluarea performanțelor angajaților 40
6.3. Evaluarea performanțelor de către șeful ierarhic superior 41
CAP.7 PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 44
7.1.Elaborarea unui CV tip europass 44
7.2. Evaluarea situației actuale-analiza SWOT a propriei persoane 46
7.3. Obiective de carieră 47
7.4.Identificarea nevoilor de dezvoltare 47
7.5 Monitorizarea progresului 49
7.6. Revizuirea și actualizarea 49
CONCLUZII 50
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP 1 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN AGRICULTURĂ

1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură

Ca orice altă resursă şi cele umane necesită un management specific, adaptat particularităţilor sale. Ele sintetizează caracteristicile specifice activităţilor din agricultură. Dintre acestea, mai importante sunt următoarele:

- procesele de muncă se întrepătrund cu procesele biologice şi se condiţionează reciproc;

- mai mult ca în alte sectoare ale economiei, munca din agricultură necesită o varietate mare a cunoştinţelor profesionale; acestea se dobândesc atât prin pregătire profesională, cât şi prin instruire practică şi necesită un timp îndelungat pentru desăvârşire;

- în general, în activităţile agricole comparativ cu alte ramuri, există o varietate mult mai mare a lucrărilor, precum şi o intensitate a efortului fizic şi intelectual ce se modifică în timp;

- caracterul sezonier al activităţilor, determinat şi de dependenţa muncii faţă de factorul biologic, particularizează, de asemenea, munca din agricultură, influenţând ordinea şi perioada de executare a unor lucrări;

- din cauza unui grad mai redus de mecanizare a lucrărilor din agricultură, consumul de forţă de muncă şi implicit cheltuielile cu aceasta, deţin o pondere mare în structura consumului şi a cheltuielilor totale de producţie;

- în agricultura românească datorită unor factori social-economici specifici, s-au adâncit procesele de feminizare şi îmbătrânire a forţei de muncă, cu repercusiuni asupra randamentelor şi calităţii muncii;

- procesele de muncă se desfăşoară în majoritatea cazurilor prin deplasarea lucrătorului, determinând un consum mai mare de energie decât în cazul lucrărilor statice;

- ritmurile fiziologice ale plantelor şi animalelor impun în multe situaţii efectuarea lucrărilor în condiţii nefavorabile de mediu;

- exigenţele privind protecţia muncii sunt mult mai complexe decât în alte sectoare de activitate având în vedere factorii care pot acţiona asupra personalului, maşinilor şi instalaţiilor (temperaturi scăzute sau ridicate, substanţe chimice, surse diverse de energie, gaze nocive etc.).

- motivaţiile muncii pentru personalul din agricultură prezintă elemente specifice având în vedere că o parte din produse sunt destinate autoconsumului, iar veniturile au un caracter oscilant şi se obţin în perioade variabile de timp;

- efortul fizic pentru executarea lucrărilor agricole este variabil fiind dependent de caracteristicile obiectelor muncii (textura, structura şi umiditatea solului, rasa animalelor etc.).

Particularităţile muncii din agricultură, complexează specificul acesteia, impunând o organizare specifică a proceselor de muncă, fundamentarea pe criterii ştiinţifice a normelor de muncă, precum şi acţiuni menite să contracareze efectul factorilor nefavorabili care îşi exercită influenţa în procesul muncii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rationalizarea Proceselor de Munca si Organizarea Muncii in Productia Agricola.docx

Bibliografie

Alecu, I., Merce, E., Pană, D., Sâmbotin, I., Ciurea, I.V., Bold, I., Dobrescu, N.,
2001 – Managementul exploataţiilor agricole. Editura Ceres, Bucureşti.
Ciurea, I., 1999 – Managementul în exploataţiile agricole. Editura „Ion Ionescu de la
Brad“, Iaşi
Vasilescu, N., 1982 – Organizarea, planificarea şi conducerea întreprinderilor
agricole, Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi.
Vasilescu N., 1992 – Organizarea, planificarea şi conducerea întreprinderilor
agricole, Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ