Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 12065
Mărime: 85.64KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

Cuprins

CAP 1 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN AGRICULTURĂ 1

1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură 1

1.2. Fișa postului-importanță, elemente componente 3

1.3. Model de fișă a postului pentru funcția de 5

CAP. 2 CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 7

2.1. Contractul de munca: definiție, trăsături, elemente componente 7

2.2. Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată 10

2.3. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată 13

2.4. Încheierea contractului individual de muncă 16

2.5. Clauze specifice contractului individual de muncă 18

2.6. Modificarea contractului individual de muncă 20

CAP.3 NORMAREA TEHNICĂ A MUNCII ÎN AGRICULTURĂ 21

3.1. Aspecte privind normarea muncii în agricultură 21

3.2. Metoda simplificată de normare 24

3.3. Aplicații privind normarea muncii la S.C 25

CAP.4 OPTIMIZAREA MĂRIMII FORMAȚIILOR DE MUNCĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR COMPLEXE 28

4.1. Aspecte generale 28

4.2. Metode de optimizare a formațiilor de muncă 30

4.3. Aplicație practică privind optimizarea formațiilor de muncă la S.C 31

CAP. 5 OPTIMIZAREA NECESARULUI DE MUNCITORI PERMANENȚI 35

5.1.Aspecte generale privind salariații în agricultură 35

5.2. Metodologia optimizării numărului de muncitori permanenți 36

5.3. Aplicație practică privind optiizarea numărului de muncitori permanenți la S.C 37

CAP. 6 EVALUAREA PERFORMANȚELOR ANGAJAȚILOR 39

6.1. Fișa de evaluare a angajaților 39

6.2. Autoevaluarea performanțelor angajaților 40

6.3. Evaluarea performanțelor de către șeful ierarhic superior 41

CAP.7 PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 44

7.1.Elaborarea unui CV tip europass 44

7.2. Evaluarea situației actuale-analiza SWOT a propriei persoane 46

7.3. Obiective de carieră 47

7.4.Identificarea nevoilor de dezvoltare 47

7.5 Monitorizarea progresului 49

7.6. Revizuirea și actualizarea 49

CONCLUZII 50

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP 1 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN AGRICULTURĂ

1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură

Ca orice altă resursă şi cele umane necesită un management specific, adaptat particularităţilor sale. Ele sintetizează caracteristicile specifice activităţilor din agricultură. Dintre acestea, mai importante sunt următoarele:

- procesele de muncă se întrepătrund cu procesele biologice şi se condiţionează reciproc;

- mai mult ca în alte sectoare ale economiei, munca din agricultură necesită o varietate mare a cunoştinţelor profesionale; acestea se dobândesc atât prin pregătire profesională, cât şi prin instruire practică şi necesită un timp îndelungat pentru desăvârşire;

- în general, în activităţile agricole comparativ cu alte ramuri, există o varietate mult mai mare a lucrărilor, precum şi o intensitate a efortului fizic şi intelectual ce se modifică în timp;

- caracterul sezonier al activităţilor, determinat şi de dependenţa muncii faţă de factorul biologic, particularizează, de asemenea, munca din agricultură, influenţând ordinea şi perioada de executare a unor lucrări;

- din cauza unui grad mai redus de mecanizare a lucrărilor din agricultură, consumul de forţă de muncă şi implicit cheltuielile cu aceasta, deţin o pondere mare în structura consumului şi a cheltuielilor totale de producţie;

- în agricultura românească datorită unor factori social-economici specifici, s-au adâncit procesele de feminizare şi îmbătrânire a forţei de muncă, cu repercusiuni asupra randamentelor şi calităţii muncii;

- procesele de muncă se desfăşoară în majoritatea cazurilor prin deplasarea lucrătorului, determinând un consum mai mare de energie decât în cazul lucrărilor statice;

- ritmurile fiziologice ale plantelor şi animalelor impun în multe situaţii efectuarea lucrărilor în condiţii nefavorabile de mediu;

- exigenţele privind protecţia muncii sunt mult mai complexe decât în alte sectoare de activitate având în vedere factorii care pot acţiona asupra personalului, maşinilor şi instalaţiilor (temperaturi scăzute sau ridicate, substanţe chimice, surse diverse de energie, gaze nocive etc.).

- motivaţiile muncii pentru personalul din agricultură prezintă elemente specifice având în vedere că o parte din produse sunt destinate autoconsumului, iar veniturile au un caracter oscilant şi se obţin în perioade variabile de timp;

- efortul fizic pentru executarea lucrărilor agricole este variabil fiind dependent de caracteristicile obiectelor muncii (textura, structura şi umiditatea solului, rasa animalelor etc.).

Particularităţile muncii din agricultură, complexează specificul acesteia, impunând o organizare specifică a proceselor de muncă, fundamentarea pe criterii ştiinţifice a normelor de muncă, precum şi acţiuni menite să contracareze efectul factorilor nefavorabili care îşi exercită influenţa în procesul muncii.

Bibliografie

Alecu, I., Merce, E., Pană, D., Sâmbotin, I., Ciurea, I.V., Bold, I., Dobrescu, N.,

2001 – Managementul exploataţiilor agricole. Editura Ceres, Bucureşti.

Ciurea, I., 1999 – Managementul în exploataţiile agricole. Editura „Ion Ionescu de la

Brad“, Iaşi

Vasilescu, N., 1982 – Organizarea, planificarea şi conducerea întreprinderilor

agricole, Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi.

Vasilescu N., 1992 – Organizarea, planificarea şi conducerea întreprinderilor

agricole, Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi

Preview document

Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 1
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 2
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 3
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 4
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 5
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 6
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 7
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 8
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 9
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 10
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 11
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 12
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 13
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 14
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 15
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 16
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 17
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 18
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 19
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 20
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 21
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 22
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 23
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 24
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 25
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 26
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 27
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 28
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 29
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 30
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 31
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 32
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 33
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 34
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 35
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 36
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 37
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 38
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 39
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 40
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 41
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 42
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 43
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 44
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 45
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 46
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 47
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 48
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 49
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 50
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 51
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 52
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 53
Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Rationalizarea Proceselor de Munca si Organizarea Muncii in Productia Agricola.docx

Alții au mai descărcat și

Linia Tehnologică pentru Obținerea Nectarului de Caise

I. Introducere Originea caisului se pierde în negura timpului. Cu secole înaintea nașterii lui Hristos, grecii au adus de pe teritoriul Armeniei...

Management exploatație agricolă

Societatea agricola BOGDAN S.R.L s-a constituit de catre proprietarii de terenuri in anul 1995. Ea exista ca persoana juridical romana si...

Relațiile dintre Logistică și Mixul de Marketing

I. INTRODUCERE Termenul "logistica" a fost utilizat pentru prima data in domeniul militar. La inceputul secolului XX, logistica era considerata...

Pajiști

Introducere Producerea furajelor reprezintă o activitate economică esenţială în creşterea animalelor şi a constituit o preocupare a omului din...

Proiectarea unei linii tehnologice pentru obținerea nectarului de pere cu o productivitate de 15t pe oră

Introducere Fructele sunt produse horticole cu o aciditate mai ridicata din punct de vedere morfologic. De regula se utilizeaza ca deserturi sau...

Plan de afaceri - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. Date generale privitoare la solicitant A.1. Numele solicitantului: Șerban Raisa –PERSOANĂ FIZICĂ. A.2....

Caracterizarea tehnologică, standardele de comercializare și condițiile de valorificare la fructe congelate

CAPITOLUL I Caracterizarea morfologică și tehnologică a speciilor horticole de la care provine materia prima: FRUCTE DE PĂDURE. AFINUL 1.1...

Telemea de Vacă

Introducere: 1.1. Scurt Istoric: Branzeturile reprezinta cel mai bogat si variat grup de presiune lactate, conservarea lor fiind asigurata prin...

Te-ar putea interesa și

Metodă în consultanță agricolă

1.1. Scurt istoric al consultantei Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie...

Analiza eficienței economice a producției agricole și căi de creștere a acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot...

Managementul performaței resurselor umane

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ŞI PROCESUL MANAGERIAL 1.1. Management: concept, evoluţie, conţinut 1.1.1 Conceptul noţiunii de management...

Organizarea și Planificarea Producției Viticole

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Viticultura este o ramură importantă a agriculturii Moldovei, ce se...

Raționalizarea Proceselor de Muncă și Organizarea Muncii în Producția Agricolă

1.1. Caracteristicile resurelor umane în agricultură Ca orice altă resursă şi cele umane, necesită un management specific, adaptat...

Procesul Decizional

1 DECIZIA - ESENŢA ACTIVITÃŢII DE CONDUCERE Element esenţial al procesului de conducere, decizia reprzintă actul de trecere de la gândire la...

Managementul exploatațiilor agroturistice

Procesul de productie în agricultura se desfasoara în conditiile influentei unei multitudini de factori naturali, biologici, materiali, financiari...

Managementul întreprinderilor agricole

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de...

Ai nevoie de altceva?