Reconstructia Intreprinderii Vinicole SA CNVVC din Comuna Stauceni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reconstructia Intreprinderii Vinicole SA CNVVC din Comuna Stauceni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 110 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Liviu Vacarciuc

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1.1 Partea întroductivă

Plămădit parcă de însuşi Bachus, pămîntul Moldovei a fost, dintotdeauna un fericit leagăn pentru viţa de vie. O călătorie prin viile şi cramele Moldovei îşi prelungeşte nu numai descoperirea unor vinuri remarcabile ci şi cu o frumuseţe tradiţională. Nimic, mai fantastic, poate decît o călătorie la ceasurile toamnei prin împărăţia lui Bachus. Indiferent că eşti turist obişnuit ori specialist, Moldova îţi oferă privelişti, licori şi clipe de neuitat pe drumurile vinului. Învelind dealuri domoale cu nişte imense hrisoave domneşti coapte de vreme, podgoriile alcătuiesc o adevărată potcoavă de aur a trupului Moldovei. [45].

Anume Moldova este o irezistibilă ţară a vinului. Producerea vinului în Moldova, care din cele mai vechi timpuri a fost una din cele mai tradiţionale îndeletniciri ale moldovenilor, actualmente este una din cele mai importante ramuri ale economiei naţionale. [16].

Industria vinului în Moldova a înregistrat succese cu adevărat remarcabile şi în prezent vinurile albe fine concurează cu cele mai fine băuturi din lume. [42].

Una din sarcinile Viticulturii şi Vinificaţiei Moldovei este de a ieşi pe arena mondială prin întroducerea denumirii de vin calitativ a unui raion anumit. Principalele direcţii în cercetări ştiinţifice privind producerea tehnologică se referă la crearea tehnologiilor fără deşeuri a tehnologiilor proceselor cu membrana a celor pe baza folosirii procedeelor fizice a preparatelor enzimatice microorganismelor şi biotehnologiilor în ansamblu.

În industria fermentării se efectuiază cercetări în domeniul selectării microorganismelor cu produsul principal, utilizarea levurilor imobilizate şi uscate.

În procesul fermentării alcoolice au înlesnit reglarea dirijată a acumulării principalelor produse secundare şi auxiliare în mediul de fermentare şi valorificarea deşeurilor vinicole, adică a drojdiilor, ciorchinilor, tescovinei.

Pe viitor se prevede o lărgire în domeniul viticulturii a suprafeţelor de vii şi restabilirea viilor în zona de nord a Moldovei. În viitor pînă-n 2020 se vor planta 100 mii ha de vii dintre care aproximativ 2000 ha s-au sădit în 2004-2005.

În republica Moldova cu regret este folosită o rotaţie a plantaţiilor viticole destul de accelerată. Vîrsta medie de exploatare a plantaţiilor viticole nu depăşeşte termenul de 10-12 ani Conform Articolului 12 al Legii Viei şi Vinului, termenul de exploatare a plantaţiilor de vii roditoare este stabilit 20 ani. Pornind de la condiţiile reale de tranziţie şi criză economică, capacitatea slabă de cumpărare a populaţiei se justifică formula decisivă de dezvoltare:

- studierea pieţei occidentale;

- producerea rentabilă şi competitivă în condiţii de concurenţă. [6].

Vinificaţia la etapa actuală se întîlneşte cu o mulţime de probleme şi anume Vinificaţia primară are urgent nevoie de :

- desciorchinătoare- zdrobitoare;

- prese pneumatice;

- cuve de maceraţie;

- instalaţii frigorifice;

- aparate de filtrat în vid;

- dozatoare- pompe;

- instalaţii de sulfitare sau sterilizare moderne.

- mai pretenţioşi consumatori. [22].

Vinificaţia secundară are nevoie de:

- pasterizatoare- acţinătoare;

- filtre cu membrană şi cartuşe;

- linii tehnologice de sterilizare şi liniii automate de îmbuteliere sterilă. [38].

Actualmente sectorul vinicol funcţionează cu mari divergenţe, avînd în vedere deficitul de materiale auxiliare:

- absorbanţi: diatomit, perlit, gelatină;

- conservanţi;

înzestrarea slab informaţională, posibilitatea minimă de perfecţionare a tehnologiilor.

Totuşi cel mai dificil moment este degradarea sectorului agrar- privatizarea a grăbit defrişarea suprafeţelor considerabile ale viţei de vie, iar tinerii fermieri nu cunosc şi nu au experienţă necesară de producere şi marketing. Majorarea actuală a preţurilor la carboranţi şi energie au generat decalajuri între producători şi consumatori, cheltuielile reale şi preţul de cost al producţiei, prepoderent pe piaţa Rusiei, la preţuri joase duce la descriminarea şi dependenţa total economică.

Crearea organizaţiei “Uniunea oenologilor în Moldova” este binevenită, care alături de sprijinul producătorilor, formarea profesională, informatizare, expoziţii şi alte manifestări pledează într-u promovarea producţiei calitative. [44].

Dezvoltarea ramurii viti-vinicole este în strînsă corelaţie cu efectuarea cercetărilor:

- elaborarea şi implimentarea în producţie a noilor procedee tehnologice, care permit reducerea consumului de materiale şi surse energetice;

- extinderea contractelor de colaborare cu ţările occidentale;

- formarea întreprinderilor mixte, atragerea capitalului străin;

- marketing- sporirea exportului de produse viti-vinicole;

- elaborarea şi aprobarea produselor noi cu denumire de origine. [6].

Fisiere in arhiva (1):

  • Reconstructia Intreprinderii Vinicole SA CNVVC din Comuna Stauceni.doc

Bibliografie

Achstetter T., Wolf DH., Proteinoses, proteolysis and biological control in the yeast S.cerevisiae. Yeast Nr.1-1985;
Amanti A., Galssi., Guerzoni M.E., Sul impiego dei leiveti secchi in enologia. Vine d Italia Nr.21-1979;
Avramescu M, Popescu V.I., Negoiu B., Negoiu M. Studiu comparativ al unor metode de testare a stabilităţii tartrice a unor vinuri, Analele I.C.V.V., vol.13-1991;
Баштания И.И. и др. Методика микробиологического контрола вин с применением мембринных фильтров. СВ и ВМб 1997, №1б стр.30;
Băducă-Câmpeanu C., Studiul posibilităţilor tehnologice privind inducerea şi stimularea fermentaţiei şi maceraţiei la vinificaţia în alb şi roşu. Teza de doctorat – Universitatea Craiova;
Bostan Ion, Viticultura şi vinificaţia Republicii Moldova: direcţiile ieşirii din criza actuală – Chişinău, Lumina, 1998 – 152 p;
Бурьян Н.И. и др. Стабилизация столовых вин против биологических с использованием синтетического масла сборник трудов. Ялта. 1990
Gakaciucă A. Musteaţă G. Tehnologia Vinurilor de masă- Chişinău 1985 ;
Carles Gules. Chimia vinului. Ediţia a treia prevăzută şi adusă la zi în limba română de Maria Gateş. Iaşi. Ediţia A.B.Csrl – 1995. 116p.;
Camenschi A., Dicţionar de termeni vinicoli Rus-Român;
Cebotărescu I.D. Utilaj tehnologic pentru vinificaţie. – Chişinău, 1997, 576.p.;
Cotea D.V. Tratat de enologie vol.I. Editura Ceres., 1985;
Cotea V.V. , PomohaciN. ş.a Oenologia. Bucureşti Ceres., 2000;
Cotea V.V. Problemele strigente ale viticulturii naţionale // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia Moldovei-1997, nr.1-11-16 pag.
Carpov S., // Tehnologia generală a industriei alimentare// Chişinău 1997-310 pag.