Regiunea de Dezvoltare Vest-Arad

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Regiunea de Dezvoltare Vest-Arad.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Descrierea judeţului 3
2. Analiza economico-socială a judeţului Arad 6
2.1 Agricultura 6
2.2 Industria 8
2.3 Silvicultura 9
2.4 Sectorul serviciilor 10
2.5 Resurse umane 11
2.6 Piaţa forţei de muncă 12
2.7 Infrastructura 14
2.8 Spaţiul rural 16
3. Analiza SWOT 17
4. Concluzii şi propuneri 21
Bibliografie 23

Extras din document

1. Descrierea judeţului

Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit cu aprobare guvernamentală la data de 28 octombrie 1998 şi este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş. Situată la confluenţa unor importante drumuri europene, unde civilizaţia vestului interacţionează cu cea estică, Regiunea Vest - România se invecineaza cu Ungaria si Serbia si face parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT), care implică cele patru judeţe ale Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria şi regiunea autonomă Voivodina din Serbia. Euroregiunea a fost înfiinţată în 1997 pe baza unui protocol de colaborare semnat de către reprezentanţii autorităţilor locale din cadrul regiunilor componente. Protocolul semnat s-a dovedit un suport puternic pentru apariţia primelor instituţii frontaliere şi dezvoltarea unor relaţii cât mai intense între administraţiile aflate de-o parte şi de alta a graniţelor.

Regiunea Vest are o suprafaţă de 32.034 Kmp (13,4 % din suprafaţa ţării) şi este compusă din 42 oraşe (din care 12 municipii) şi 276 comune (318 unităţi administrativ teritoriale), grupate în patru judeţe: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

Judeţul Arad, situat în partea de vest a ţării, se învecinează cu judeţele Bihor în nord, Alba şi Hunedoara în est, Timiş în sud şi graniţa de stat cu Ungaria în vest, fiind principala poarta de intrare în România dinspre Europa centrală şi de apus. Cu o suprafaţă totală de 7654 kmp, echivalenta cu 3,2 % din teritoriul Romaniei, fiind al şaselea judeţ al României în privinţa suprafeţei, judeţul Arad cuprinde 78 de unităţi teritoriale şi administrative din care un municipiu - Arad, municipiu reşedinţă de judeţ, 9 oraşe (Chişineu Criş, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pecica, Pâncota, Sebiş, Sântana), 68 de comune şi peste 200 aşezări rurale. Judeţul Arad are o populaţie de aprox. 462.500 locuitori.

Din punct de vedere geografic, judeţul Arad se întinde pe sectoarele estice ale Câmpiei Pannonice (Câmpia Aradului, Câmpia Înaltă a Vingăi, Câmpia Crişurilor, Câmpia Cermeiului). O particularitate specifică o constituie trecerea bruscă de la câmpie la munte, nuanţată în mod special prin contactul dintre Munţii Zarandului cu Câmpia Aradului şi a Câmpiei Cermeiului cu Munţii Codru-Moma.

Punctele extreme ale judeţului Arad sunt:

• în partea de est, satul Târnaviţa, situat la 22gr39' longitudine estică;

• în partea de vest, orasul Nădlac, situat la 20gr45' longitudine estică;

• în partea de nord, satul Berechiu, situat la 46gr38' latitudine nordică;

• în partea de sud, satul Labaşinţ, situat la 45gr58' latitudine nordică.

Peisajul natural al judeţului Arad se caracterizează prin existenţa unui relief variat, proporţionat şi etajat de la est spre vest cu munţi nu foarte înalţi, dealuri şi câmpii, cele mai înalte zone de relief găsindu-se în nord-est şi facând parte din grupa Carpaţilor Occidentali (Munţii Codru Moma şi Zarandului), cel mai înalt vârf, Găina (1.486 m) aflându-se în Munţii Bihorului, la limita dintre judeţele Arad, Bihor, Hunedoara şi Alba; un climat temperat continental cu influenţe oceanice, cu o circulaţie a maselor de aer predominant vestică, media temperaturilor oscilând în intervalul 8°C la munte şi 11°C în zona de câmpie, precipitaţiile medii anuale înregistrând valori cuprinse între 600-1000 mm/mp.; o retea hidrografica bogata, dominată de râurile, Mureş, Crişul Alb şi Crişul Negru; o vegetaţie zonală specifică şi un înveliş de soluri cu fertilitate ridicată.

Judeţul Arad a benefciat de numeroase proiecte atât cu finanţare europeana cât şi cu fianaţare locală. Dintre proiectele cu finanţare europeană, proiectul SAMTID, un program de finanţare iniţiat de PHARE (în cadrul componentei Coeziune Economică şi Socială 2003) şi Guvernul României, reprezentând acronimul pentru Small and Medium Towns Infrastructure Development - Dezvoltarea Infrastructurii în Oraşele Mici şi Mijlocii, adresat oraşelor cu maxim 50.000 locuitori, a reusit să reabiliteze, modernizeze şi îmbunătăţească sistemele de alimentare cu apă, să elimine pierderile de apă şi să ofere cetăţenilor apă potabilă de calitate, conform normelor europene. Totodată, a reuşit să creeze operatori regionali (companii de apă-canal) puternici, eficienţi economic, capabili să reziste pe piaţa europeană, sa constituie asociaţii ale municipalităţii care să administreze contractele de concesionare a serviciilor publice către operatorii regionali.

Un alt proiect cu finanţare europeană de care a beneficiat judeţul Arad a fost proiectul de dezvoltare a potenţialului turistic al staţiunii balneo-climaterice Moneasa. Acest proiect s-a realizat în cadrul programului PHARE Coeziune Economică şi Socială 2003 - Infrastructură mare, orientat către refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în zonele cu potenţial turistic. Prin acest proiect s-au realizat modernizarea unei arenei sportive cu teren de fotbal, handbal, volei, baschet şi tenis, construirea un centru administrativ: clădire cu două nivele, cu o suprafaţă totală de 497,7 mp (constând din vestiare pentru două echipe, săli pentru arbitri, sală de forţă, saună), construirea unui centru de informare turistică cu o suprafaţă totală de 217,7 mp şi un punct de prim ajutor. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă a fost reabilitată pe 2,91 km şi extinsă cu 2 km, iar reţeaua de canalizare a fost reabilitată pe 3,85 km şi extinsă cu 2,8 km. De asemenea a fost construită o staţie de epurare nouă. În cadrul aceluiaşi proiect a fost modernizat parcul din staţiune: prin realizarea unor alei noi, reabilitarea fântânii arteziene şi a pavilionului izvorului, s-a construit un teren de joacă în centrul staţiunii şi s-au înlocuit băncile în teatrul de vară.

Fisiere in arhiva (1):

  • Regiunea de Dezvoltare Vest-Arad.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului