Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 205 în total
Cuvinte : 113571
Mărime: 5.58MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romeo Cretu
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Extras din document

Introducere

Aşezarea geografică:

Sprijinit în partea de vest pe o coroană de munţi falnici, uneori cu creştet pleşuv, iar în partea de est pe lunca largă şi joasă a Siretului, teritoriul judeţului Suceava are o deschidere de amfiteatru uriaş, cu faţada lungă de peste 100 km expusă spre soare-răsare.

Având în vedere această dispunere cât şi limitele pe longitudine – 24 grade 57’ în extremitatea vestică şi 26 grade 40’ în extremiatea estică şi mai ales cele latitudinale – 47 grade 59’31’’ în extremitatea nordică şi 47 grade 4’37’’ în extremitatea sudică – putem înţelege trăsăturile de bază ale naturii acestor locuri. Aici îşi dau întâlnire elementele bioclimatice din centrul, estul şi nordul continentului european, creând o armonie peisajistică rar întâlnită altundeva. Dar minunata ambianţă a condiţiilor naturale, în intimitatea ei, rezultă dintr-o anume orânduire a formelor de relief brăzdate de ape, din modul de alcătuire a stratelor de roci, din felul de asociere a plantelor pe etaje distincte sau de tranziţie şi mai ales dintr-o anume înlănţuire activă a omului cu natura, lăsând urme la tot pasul încă din zorii istoriei până astăzi.

Parte componentă a “Ţării de Sus”, judeţul Suceava ocupă aproape 4% din teritoriul ţării. “Ţara de Sus”, ţară a codrilor de fagi, ţară de munţi, dealuri, şi şesuri, ţară a inestimabilelor ctitorii muşatine, minunat conturate de edificiile prezentului, a fost, este şi va rămâne o ţară a vredniciei oamenilor, purtători de veacuri a unei dragoste neţărmurite faţă de patrie.

La nord, judeţul atinge frontiera de stat cu Ucraina pe o linie uşor sinuasă, care începe de lângă oraşul Siret şi se continuă peste dealuri, urmărind apoi partea stângă a văii montane a râului Suceava, după care, traversând Obcina Mestecăniş, atinge extremitatea sudică a munţilor Maramureş.

La vest, spre judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, limita urmăreşte culmi muntoase, coborând o singură dată la firul Bistriţei Aurii, încât cu foarte mici abateri, această limită se suprapune cumpenei apelor dintre bazinele hidrografice ale Bistriţei şi Someşului Mare. Din pasul Prislop (1416 metri – cel mai mare pas din ţară) în valea Bistriţei Aurii, apoi peste vârful Omu şi peste munţii Bârgăului până pe cupola uriaşă a Călimanilor, limita vestică cunoaşte denivelări de peste 1000 metri. Peste culmi, vârfuri, creste şi văi montane trece şi limita sudică, către judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ. Astfel, din vârful Pietrosul Călimanilor, care domină altitudinal refieful celor 4 judeţe vecine – Suceava, Mureş, Harghita şi Neamţ – limita sudică trece pe la obârşia Negrii Broştenilor, traversează masivul Budacu şi valea Bistriţei pe la Cotârgaşi, după care, trecând Culmea Stânişoarei, coboară domol spre dealurile subcarpatice şi valea Moldovei. Peste dealurile care separă valea Moldovei de cea a Siretului, între Drăguşeni şi Probota, judeţul Suceava se învecinează la sud-est cu judeţul Iaşi.

Către est, spre judeţul Botoşani, limita urmăreşte albia Siretului, veritabilă coloană vertebrală hidrografică a Moldovei. Între aceste limite natura a plămădit atăta contrast şi armonie, măiestrit desăvârşite de mintea şi mâna omului, încât frumuseţea meleagurilor sucevene este demnă de faima celor mai alese locuri din ţara nostră.

Suprafaţa judeţului este de 8553 kmp (respectiv 3,6 % din teritoriul ţării), iar populaţia atinge 710.000 locuitori. Reşedinţa de judeţ o reprezintă municipiul Suceava. Pe cuprinsul judeţului se mai află alte 4 municipii: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Vatra Dornei si 3 oraşe: Siret, Gura-Humorului şi Solca. De asemenea judeţul mai deţine 90 de comune cu 396 de sate şi cătune.

Istoricul judeţului

Pământ străbun, vatră de istorie românescă, meleagurile sucevene poartă mărturiile veacurilor ce amintesc de talentul şi hărnicia poporului nostru, de lupta dusă împotriva cotropitorilor, pentru apărarea ţării şi a fiinţei noastre naţionale. Minunatele monumente de artă din Bucivina reprezină valori ale statorniciei şi continuităţii noastre pe pământul strămoşesc, comori nepreţuite de frumuseţe în faţa cărora ne înclinăm cu adâncă cinste şi preţuire pentru poporul român pe care le-a creat.

Acest colţ de ţară românescă a fost martorul numeroaselor bătălii în care lacomul cotropitor, ce a muşcat din pământul râvnit pe nedrept, a căzut zdrobit de braţul aprig al românilor care îşi apărau glia moşilor şi strămoşilor.

Rădăuţi – loc de odihnă al viteazului voievod Bogdan, “întemeietor de ţară şi dătător de datini”, al lui Roman I Muşat, primul care se intitula “mare domn, singur stăpînitor al ţării Moldovei, de la munte pînă la mare”, Putna – loc de odihnă al lui Ştefan cel Mare...Locuri unde istoria vorbeşte la tot pasul.

Meleagurile sucevene poartă urme ale prezenţei omului din cele mai vechi timpuri, dovada stând descoperirile arheologice din paleolitic (Zvorâştea, Pojorâta, Udeşti, Ipoteşti, Suceava, Fălticeni, Dolhasca, Boureni-Baia, Ilişeşti). Urmele de cultură materialăale epocii neolitice sunt bine reprezentatepe teritoriul judeţului, printre cele 20 de localităţi remarcându-se Suceva, Probota, Ipoteşti, Solca, Ruşii-Mănăstioara, Bosanci şi Mihoveni. Descoperirile arheologice de la Dolheştii Mari, Suceva şi Basarabi atestă activitatea omului epocii bronzului în toate fazele sale. Epoca fierului, corespunzând perioadei traco-getice, este cunoscută pe teritoriul judeţului prin descoperirile de la Zvorâştea, unde arheologii au scos la iveală o necropolă dacică cu 96 de m orminte de incineraţie, cu un bogat inventar constândîn ceramică, podoabe etc; de asemenea descoperirile de la Siliştea Scheii şi Ruşii-Mănăstioara (aşezări dacice), Suceava, Bosanci, Dolheştii Mari (morminte dacice) atestă atât prezenţa masivă a populaţiei dacice, cât şi puternica influenţă pe care cultura materială şi spirituală romană a avut-o asupra civilizaţiei autohtone.

În pas cu evoluţia generală a societăţii româneşti, în mileniul I şi primele secole ale celui următor, acest teritoriu românesc a cunoscut o accentuată dezvoltare economică, socială şi culturală, mărturie stând descoperirile de la Udeşti, Botoşana, Suceva-Şipot şi în locul denumit “Drumul Naţional”, unde au fost dezvăluiteaşezări ale populaţiei autohtone. Concentrarea de aşezări în această zonă a dus pe plan politic la constituirea unor formaţiuni statale de tip feudal (cu centre la Rădăuţi, Baia) şi mai apoi la formarea statului feudal Moldova.

Existenţa unor formaţiuni statale anterioare formării statului feudal independent Moldova este dovedită atât prin argumente arheologice, toponimice, numismatice, ştiri din diferite izvoare scrise, cât şi prin persistenţa unor forme de organizare teritorială care atestă prezenţa în vechime a acestora. În Descriptio Moldaviae, Dimitrie Cantemir pomeneşte de trei “republici”, trei formaţiuni teritoriale străvechi pe teritoriul Moldovei, între care şi Câmpulungul. Izvoarele istorice ale secolelor al XII-lea şi al XIII-lea pomenesc despre “Ţara bolohovenilor”, situată în nord-estul Carpaţilor, ai căror cnezi au participat în ami multe rânduri la luptă împotriva Volhiniei. Stăpânirea tătară de după marea invazie din 1241 a frânat, dar nu a oprit dezvoltarea formaţiunilor politice de aici. În 1277 sunt pomeniţi români (Blahi) din nordul Moldovei, în luptă cu cnezatelerutene, ceea ce este un indiciu clar despre exsistenţa unei formaţiuni statale, iar cronica rimată a lui Ottocar de Stiria menţionează pentru anii 1307 – 1308 prezenţa unui “voievod român”, care era domn peste alţi feudali şi care stăpânea “ţara românilor” de apeste munţi.

Numeroasele incursiuni tătăreşti prin trecătorile Carpaţilor Moldovei, spre Transilvania şi Ungaria, l-au determinat pe regele Ludovic al Ungariei să ia măsuri de apărare, înfiinţând, în 1342, o marcă, în fruntea căreia

l-a pus pe Dragoş, voievod român din Maramureş, care şi-a stabilit reşedinţa la Baia. Moldova era întemeiată, dar nu ca stat independent, ci supus statului feudal maghiar. În 1359, Bogdan, alt voievod român maramureşean, cunoscut ca “nesupus” faţă de regele Ungariei, trece în Moldova şi, cu sprijinul populaţiei de aici, nemulţumită de dominaţia maghiară, îl alungă pe Balc, unul din urmaşii lui Dragoş. În felul acesta Moldova şi-a cucerit independenţa prin luptă. “Actul de naştere” al ststului feudal independent Moldova este recunoscut de chiar canceleria regală, care, la 2 februarie 1365, arată că: “...Bogdan şi fiii lui...depărtundu-se de la credinţa ce ne datorau au trecut pe ascuns din regatul nostru ungar îm ţara noastră a Moldovei şi s-au silit s-o păstreze spre ofensa Majestăţii Noastre”.

Preview document

Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 1
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 2
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 3
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 4
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 5
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 6
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 7
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 8
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 9
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 10
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 11
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 12
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 13
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 14
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 15
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 16
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 17
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 18
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 19
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 20
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 21
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 22
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 23
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 24
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 25
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 26
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 27
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 28
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 29
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 30
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 31
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 32
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 33
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 34
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 35
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 36
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 37
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 38
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 39
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 40
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 41
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 42
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 43
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 44
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 45
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 46
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 47
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 48
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 49
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 50
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 51
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 52
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 53
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 54
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 55
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 56
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 57
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 58
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 59
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 60
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 61
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 62
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 63
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 64
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 65
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 66
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 67
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 68
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 69
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 70
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 71
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 72
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 73
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 74
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 75
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 76
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 77
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 78
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 79
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 80
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 81
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 82
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 83
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 84
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 85
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 86
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 87
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 88
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 89
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 90
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 91
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 92
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 93
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 94
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 95
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 96
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 97
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 98
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 99
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 100
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 101
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 102
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 103
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 104
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 105
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 106
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 107
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 108
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 109
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 110
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 111
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 112
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 113
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 114
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 115
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 116
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 117
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 118
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 119
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 120
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 121
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 122
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 123
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 124
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 125
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 126
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 127
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 128
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 129
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 130
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 131
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 132
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 133
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 134
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 135
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 136
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 137
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 138
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 139
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 140
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 141
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 142
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 143
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 144
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 145
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 146
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 147
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 148
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 149
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 150
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 151
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 152
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 153
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 154
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 155
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 156
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 157
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 158
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 159
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 160
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 161
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 162
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 163
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 164
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 165
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 166
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 167
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 168
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 169
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 170
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 171
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 172
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 173
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 174
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 175
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 176
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 177
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 178
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 179
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 180
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 181
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 182
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 183
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 184
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 185
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 186
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 187
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 188
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 189
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 190
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 191
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 192
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 193
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 194
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 195
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 196
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 197
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 198
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 199
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 200
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 201
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 202
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 203
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 204
Resursele Naturale și Antropice ale Județului Suceava - Pagina 205

Conținut arhivă zip

  • Resursele Naturale si Antropice ale Judetului Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

Capitolul 1. Introducere Se numesc pajisti suprafatele de teren acoperite cu vegetatie ierboasa sub forma unui covor vegetal. Pajistile sunt...

Amenajarea Teritorială a Municipiului Brașov

1. CONTEXTUL NATURAL SI SOCIO-ECONOMIC AL ORASULUI BRASOV 1.1. Localizare Brasov, capitala judetului cu acelasi nume, cu o populatie de 311.059...

Grile Politici Agricole Comunitare - Rezolvate

I. Managementul pietelor agricole 1. Organizarile comune de piata se realizeaza prin: a. controlul outputurilor agricole și stabilizarea pieței;...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Cartoful

Face parte dintre plantele aduse din America în Europa, unde s-a extins treptat în cultură In Anzii Americii de Sud, cartoful este o plantă veche...

Ai nevoie de altceva?