Rolul pădurilor în spațiul rural

Proiect
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 19 în total
Mărime: 3.03MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Ce este pădurea?

Funcțiile pădurilor

Produsele lemnoase și nelemnoase

Efectele dezvoltării silviculturii asupra spațiului rural

Raporturile dintre silvicultură și agricultură

Participarea silviculturii la dezvoltarea industriei alimentare

Silvicultura și dezvoltarea turismului

Silvicultura și dezvoltarea industriei farmaceutice

Silvicultura și dezvoltarea industriei meșteșugărești și de artizanat

Silvicultura și apicultura

Silvicultura și construcțiile edilitare

Extras din document

INTRODUCERE

Cuvântul pădure provine din cuvântul latinesc „palus-udis” ceea ce înseamnă teren acoperit cu arbori.

Din cele mai vechi timpuri se știe că pădurea a fost mijloc de adăpost, de refugiu atât pentru animale cât si pentru oameni.

Pădurea era sursa de energie a strămoșilor, era materia prima pentru arme și locuințe, era locul unde își găseau vânatul și era cetatea de nepătruns în care se ascundeau ei înșiși, când se simțeau amenințați. Acest lucru este dovedit si de columna lui Traian, de la Roma, unde se vede cum luptau dacii in codri sau in apropierea lor.

Ce este pădurea?

Pădurea reprezintă o componentă de bază a mediului înconjurător, fără de care viața umană și nu numai, nu poate fi concepută, îndeplinind rolul de ameliorare și de conservare a acesteia.

Pădurile cuprind formații vegetale extrem de complexe și de diverse, așezate în mai multe straturi, că și fauna și flora pe care o găzduiesc.

Pădurea e o bogăție naturală, al cărei rol în economia națională și ale cărei multiple funcții în mentinerea echilibrului ecologic sunt greu de evaluat.

Funcțiile pădurilor

Prin natura lor, pădurile au numeroase funcții cu implicații directe și indirecte în viața socială și economică a omului. Pentru a înțelege mai bine modul de manifestare al funcțiilor pădurilor, acestea (pădurile) au fost sistematizate în două grupe:

Prima grupă cuprinde păduri cu funcții sociale de protecție a apelor, a solului, a climei și a obiectivelor de interes național, păduri pentru recreare, păduri de ocrotire a genofondului și ecofondului, precum și pădurile declarate monumente ale naturii și rezervații.

În cea de a doua grupă sunt cuprinse pădurile cu funcții de producție și de protecție în care se urmărește să se realizeze, în principal, masa lemnoasă de calitate superioară și alte produse ale pădurii și protecția calității factorilor de mediu.

Principalele funcții pe care le exercită pădurile din prima grup sunt:

Funcția de protecție a apelor;

Funcția de protecție a terenurilor și solurilor;

Funcția de protecție contra factorilor climatici și industriali dăunători;

Funcția de recreare;

Funcția de interes științific și de conservare a fondului genetic forestier.

În cea de-a doua grupă funcțională se încadrează următoarele categorii de păduri:

pădurile destinate să producă în principal arbori groși și de calitate superioară în vederea obținerii lemnului pentru furnire estetice și tehnice, precum și lemn de rezonanță și claviatură;

păduri destinate să producă, în principal arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea;

păduri destinate să producă arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții și alte utilități.

Bibliografie

Dezvoltarea complexa a spațiului rural - Prof.univ.dr. Toader MOGA;

Lect. univ. dr. Carmen Valentina RADULESCU

Ion Machedon, Silvicultura si dezvoltarea rurala, Oltenița, Editura Tridona, 2003;

http://www.agriculturaromaneasca.ro/produse/rolul-i-importana-pdurilor-197-c5.html

http://blogoenciclopedia.blogspot.ro/2012/12/defrisarea-padurilor-o-problema-pentru.html

Conținut arhivă zip

  • Rolul padurilor in spatiul rural.pptx

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural

Introducere În România, de peste două decenii, prin promovarea unor aşezări rurale cu valori etnofolclorice, culturale şi cadru natural pitoresc...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Turismul Rural - Formă Modernă a Turismului în Regiunea Bran - Moeciu

INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria efectuată de plăcere, având ca scop final inducerea unei stări de bună dispoziţie şi...

Politica în Domeniul Agriculturii

INTRODUCERE Întrepătrunderea puterincă dintre economic, social, politic, ecologic, dublată de tendinţa spre globalizare, constituie caracteristica...

Turismul rural în Județul Suceva

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Propunere de politică publică în domeniul agriculturii

Prezentarea domeniului de elaborare a politicii publice Agricultura este ştiinţa, arta sau practica care se ocupă cu procesul producerii de hrană...

Dezvoltare rurală și regională - județul Hunedoara

Istoric Prima mentiune documentara din 1267 „Castrum Nostrum Hunod“, este legata de sediul unui magistrat regal si de maiestria mesterilor...

Poziția județului Hunedoara în cadrul regiunii 5 vest

Judetul Hunedoara este situat in partea central-vestica a Romaniei si este intersectat de paralela 46o latitudine sudica si meridianul 23o...

Ai nevoie de altceva?