Silvicultura - Ocol Silvic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Silvicultura - Ocol Silvic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Taur

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Capitolul I SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

1.1. Localizarea Ocolului Silvic in spaţiul geografic şi administrativ

Situat în extremitatea sud-estică a judeţului Cluj, Ocolului Silvic Turda, se desfaşoară altitudinal începând din Câmpia Transilvaniei, până în zona munţilor Trascăului şi a Muntelui Mare din complexul Munţilor Apuseni.

Din punct de vedere administrativ, Ocolul Silvic Turda est5e subordonat Direcţiei Silvice Cluj, întreaga suprafaţă fiind descoperită de Regia Naţională a Pădurilor.

Limitele Ocolului se înscriu în general în limitele judeţului Cluj, cu mici excepţii, acestea trecând şi pe limitele judeţului Mureş.

Sediul Ocolului se află în municipiul Turda.

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Nord: - hotar natural cu Ocolul Silvic Someşul Rece, prin culmea Târtova şi Ocolul Silvic Cluj, prin Valea Hăjdate, Dealul Ciurilii, Vf. Peana, Dealul Feleacului, Dealul Vizuenesc, Dealul Straja şi Dealul Contenitului.

Est: - hotar natural cu Ocolul Silvic Luduş prin dealul Ursului, Dealul Vii, coborând de la perimetral Linţului, pe Vf. Linţului, Vl. Hisu, apoi pe culme până în Coasta Grindului şi din dreptul localităţii Luncani coboară până în Arieş şi continuă pe acesta până la confluenţa cu Mureşul.

Sud: - hotar natural cu Ocolul Silvic Aiud pe Mureş de la confluenţa acestuia cu Arieşul până în pârâul Groapa Feldioara şi apoi prin Dealul Oglinzii, Vf. Tirodol, Dealul Dumbrava, Vf. Prigoriei, Vf. Hidiş, Dealul Ciumaşului, Dealul Băieşilor- până în Arieş, de aici hotar natural cu Ocolul Silvic Baia de Arieş, prin Dealul Mestecenilor, Muntela Ursoiului, Dealul Rotund, Muntele Mare.

Urmează apoi limita Ocolului Silvic Câmpeni prin Vf. Doboinului până spre Vf. Bogdanul.

Vest: - hotar natural cu Ocolul Silvic Someşul Rece, prin culmea ce uneşte vârfurile Bogdanu, Dumitreasa, Vf. Roşu, Piatra Căţelei.

În cadrul acestor limite naturale pădurile Ocolului Silvic Turda, se învecinează cu păşuni, fâneţe, terenuri arabile, etc., fondul forestier, mai ales în zona deluroasă, fiind foarte fărâmiţat.

1.3. Elemente de identificare a unităţii de producţie IX Ocolişel

Unitatea de producţie, numită Ocolişel, are numărul IX şi suprafaţa totală de

2746,2 ha.

Este situată pe ambii versanţi ai râului Arieş, între localităţile Lungeşti şi Buru, cât şi în bazinul Văii Vadului, afluent al Arieşului.

Unitatea este localizată în judeţul Cluj, amplasată pe teritoriul comunelor Băişoara şi Iara şi în judeţul Alba pe teritoriul comunei Ocoliş.

Ea este administrată de Ocolul Silvic Turda, în cadrul Direcţiei Silvice Cluj.

Limitele exterioare unităţii de producţie sunt atât naturale cât şi artificiale.

1.4. Vecinătăţi, limite, hotare

Vecinătăţile, limitele, hotarele pădurilor aferente suprafeţelor luate în studiu din cadrul U.P. IX Ocolişel sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.1.

Puncte

cardinale Vecinătăţi Limite Hotare

0 1 2 3

NORD U.P.IX Ocolişel

U.P. II Iara

Naturale Vf. Buscat - Culmea Bârlii - Vf. Boghii - Vf. Nergheşului - Culmea Nergheşului;

Vf. Chicerea Mică - Vf. Ciuhii - Vf. Hişu - Culmea Băilor - Vf. Colţul Băilor.

EST U.P.I Moldoveneşti

O.S. Baia de Arieş

Naturale

Dealul Pleşii - Dealul Băieşilor - Vf. Corbu.

SUD

O.S. Baia de Arieş

Naturale Vf. Corbu - Valea Arieşului - Vf. Vârfuiata - Dl. Mestecenilor - Vf. Pleşa Runcului - Vf. Cosarul - Vf. Laiţa - Dl. Mesteacănului - Vf. Boinicu Mare - Vf. Crucea Crencii - Vf. Pietrele Mărunte.

VEST U.P. IV Bondureasa Naturale Vf. Pietrele Mărunte – Vf. Colţul Rotund – Şesu Cald – Vf. Buscat.

1.5. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Unitatea de producţie IX Ocolişel este constituită din trupurile de pădure redate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1.2.

Trupuri de pădure

Nr. crt. Denumirea Parcele

aferente Suprafaţa

(ha) Nr. crt. Denumirea Parcele aferente Suprafaţa

(ha)

0 1 2 3 0 1 2 3

1 Buru - Valea Usoiului 1-3, 5-9 331,8 29 Pârâul Cerbului 81 1,6

2 Pârâul Bârţului 4 16,9 30 Pârâul Crencii Mici 82,83 8,2

3 Târnicioara 159 1,0 31 Valea Muntelui 84-97 340,5

4 Pârâul Crâstii 10 15,7 32 Şesu Cald 149 0,1

5 Sub Pleşa 11 13,2 33 Pădurea lui Nicodim I 151 0,2

6 Valea Bodii I 12 0,8 34 Pădurea lui Nicodim II 152 0,9

7 Valea Bodii II 13 1,5 35 Pârâul lui Haralambie I 98 1,3

Fisiere in arhiva (1):

  • Silvicultura - Ocol Silvic.doc