Silvicultura - Ocol Silvic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 10837
Mărime: 118.91KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Taur

Extras din document

Capitolul I SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

1.1. Localizarea Ocolului Silvic in spaţiul geografic şi administrativ

Situat în extremitatea sud-estică a judeţului Cluj, Ocolului Silvic Turda, se desfaşoară altitudinal începând din Câmpia Transilvaniei, până în zona munţilor Trascăului şi a Muntelui Mare din complexul Munţilor Apuseni.

Din punct de vedere administrativ, Ocolul Silvic Turda est5e subordonat Direcţiei Silvice Cluj, întreaga suprafaţă fiind descoperită de Regia Naţională a Pădurilor.

Limitele Ocolului se înscriu în general în limitele judeţului Cluj, cu mici excepţii, acestea trecând şi pe limitele judeţului Mureş.

Sediul Ocolului se află în municipiul Turda.

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Nord: - hotar natural cu Ocolul Silvic Someşul Rece, prin culmea Târtova şi Ocolul Silvic Cluj, prin Valea Hăjdate, Dealul Ciurilii, Vf. Peana, Dealul Feleacului, Dealul Vizuenesc, Dealul Straja şi Dealul Contenitului.

Est: - hotar natural cu Ocolul Silvic Luduş prin dealul Ursului, Dealul Vii, coborând de la perimetral Linţului, pe Vf. Linţului, Vl. Hisu, apoi pe culme până în Coasta Grindului şi din dreptul localităţii Luncani coboară până în Arieş şi continuă pe acesta până la confluenţa cu Mureşul.

Sud: - hotar natural cu Ocolul Silvic Aiud pe Mureş de la confluenţa acestuia cu Arieşul până în pârâul Groapa Feldioara şi apoi prin Dealul Oglinzii, Vf. Tirodol, Dealul Dumbrava, Vf. Prigoriei, Vf. Hidiş, Dealul Ciumaşului, Dealul Băieşilor- până în Arieş, de aici hotar natural cu Ocolul Silvic Baia de Arieş, prin Dealul Mestecenilor, Muntela Ursoiului, Dealul Rotund, Muntele Mare.

Urmează apoi limita Ocolului Silvic Câmpeni prin Vf. Doboinului până spre Vf. Bogdanul.

Vest: - hotar natural cu Ocolul Silvic Someşul Rece, prin culmea ce uneşte vârfurile Bogdanu, Dumitreasa, Vf. Roşu, Piatra Căţelei.

În cadrul acestor limite naturale pădurile Ocolului Silvic Turda, se învecinează cu păşuni, fâneţe, terenuri arabile, etc., fondul forestier, mai ales în zona deluroasă, fiind foarte fărâmiţat.

1.3. Elemente de identificare a unităţii de producţie IX Ocolişel

Unitatea de producţie, numită Ocolişel, are numărul IX şi suprafaţa totală de

2746,2 ha.

Este situată pe ambii versanţi ai râului Arieş, între localităţile Lungeşti şi Buru, cât şi în bazinul Văii Vadului, afluent al Arieşului.

Unitatea este localizată în judeţul Cluj, amplasată pe teritoriul comunelor Băişoara şi Iara şi în judeţul Alba pe teritoriul comunei Ocoliş.

Ea este administrată de Ocolul Silvic Turda, în cadrul Direcţiei Silvice Cluj.

Limitele exterioare unităţii de producţie sunt atât naturale cât şi artificiale.

1.4. Vecinătăţi, limite, hotare

Vecinătăţile, limitele, hotarele pădurilor aferente suprafeţelor luate în studiu din cadrul U.P. IX Ocolişel sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.1.

Puncte

cardinale Vecinătăţi Limite Hotare

0 1 2 3

NORD U.P.IX Ocolişel

U.P. II Iara

Naturale Vf. Buscat - Culmea Bârlii - Vf. Boghii - Vf. Nergheşului - Culmea Nergheşului;

Vf. Chicerea Mică - Vf. Ciuhii - Vf. Hişu - Culmea Băilor - Vf. Colţul Băilor.

EST U.P.I Moldoveneşti

O.S. Baia de Arieş

Naturale

Dealul Pleşii - Dealul Băieşilor - Vf. Corbu.

SUD

O.S. Baia de Arieş

Naturale Vf. Corbu - Valea Arieşului - Vf. Vârfuiata - Dl. Mestecenilor - Vf. Pleşa Runcului - Vf. Cosarul - Vf. Laiţa - Dl. Mesteacănului - Vf. Boinicu Mare - Vf. Crucea Crencii - Vf. Pietrele Mărunte.

VEST U.P. IV Bondureasa Naturale Vf. Pietrele Mărunte – Vf. Colţul Rotund – Şesu Cald – Vf. Buscat.

1.5. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Unitatea de producţie IX Ocolişel este constituită din trupurile de pădure redate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1.2.

Trupuri de pădure

Nr. crt. Denumirea Parcele

aferente Suprafaţa

(ha) Nr. crt. Denumirea Parcele aferente Suprafaţa

(ha)

0 1 2 3 0 1 2 3

1 Buru - Valea Usoiului 1-3, 5-9 331,8 29 Pârâul Cerbului 81 1,6

2 Pârâul Bârţului 4 16,9 30 Pârâul Crencii Mici 82,83 8,2

3 Târnicioara 159 1,0 31 Valea Muntelui 84-97 340,5

4 Pârâul Crâstii 10 15,7 32 Şesu Cald 149 0,1

5 Sub Pleşa 11 13,2 33 Pădurea lui Nicodim I 151 0,2

6 Valea Bodii I 12 0,8 34 Pădurea lui Nicodim II 152 0,9

7 Valea Bodii II 13 1,5 35 Pârâul lui Haralambie I 98 1,3

Preview document

Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 1
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 2
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 3
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 4
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 5
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 6
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 7
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 8
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 9
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 10
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 11
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 12
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 13
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 14
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 15
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 16
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 17
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 18
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 19
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 20
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 21
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 22
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 23
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 24
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 25
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 26
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 27
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 28
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 29
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 30
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 31
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 32
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 33
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 34
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 35
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 36
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 37
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 38
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 39
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 40
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 41
Silvicultura - Ocol Silvic - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Silvicultura - Ocol Silvic.doc

Alții au mai descărcat și

Silvicultura Proiect GHI

SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA 1.Elemente de identificare si amplasare a ocolului Ocolul silvic Oradea face parte din Directia Silvica...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Ai nevoie de altceva?