Silvicultura Proiect GHI

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Silvicultura Proiect GHI.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ
1.1. Elemente de identificare şi amplasare a ocolului
1.2. Situaţia administrativă pe unităţi de producţie
1.1.1. Vecinătăţi, limite, hotare
1.4. Terenuri cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier
1.4.1. Păduri particulare repuse în posesie conform Legii 18/1991
1.5 Evidenţa fondului forestier pe comune
1.6. Evidenţa enclavelor
1.7. Organizarea administrativă (brigăzi, cantoane)
1.8. Constatări - Concluzii:
1.9.Fişa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier
1.10. Situaţia teritorial administrativă a U.P.
1.10.3. Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier
1.10.2. Trupuri de pădure constituite
1.10.1 Elemente de identificare a U.P., vecinătăţi, limite, hotare
1.10.4. Alte valori din fondul forestier
1.11. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi
1.12. Situaţia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitative
1.13. Repartiţia suprafeţelor în raport cu natura şi intensitatea poluării
2. STUDIUL STAŢIUNII SI AL VEGETAŢIEI LA NIVEL DE U.P.
2.1. Elemente privind cadrul natural specific unităţii de producţie
2.4. Tipuri de pădure
2.3. Tipuri de staţiuni
2.4. Arborete slab productive si provizorii
2.4.1 Evidenţa Arboretelor slab Productive
2.5. Structura fondului de producţie sau de protecţie
2.6. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi
2.6. Concluzii privind condiţiile staţionale si de vegetaţie forestieră
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT
3.2. Evoluţia reglementării producţiei
3.3 Aplicarea prevederilor amenajamentelor
3.4. Dinamica procesului de regenerare naturală în ultimii 10 ani de aplicare a amenajamentului
3.5. Concluzii privind gospodărirea pădurilor
4. Stabilirea funcţiilor social-economice ale pădurii şi a bazelor de amenajare
4.1. Stabilirea funcţiilor social-economice ale pădurii
4.1.1. Obiective social-economice
4.1.2. Funcţiile pădurii
4.1.3. Subunităţi de producţie si protecţie constituite
4.2. Stabilirea bazelor de amenajare a arboretelor şi a pădurii
4.2.1. Regimul
4.2.2. Compoziţia ţel
4.2.3. Tratamentul
4.2.4. Exploatabilitatea
4.2.5. Ciclul
4.3. Reglementarea procesului de producţie lemnoasă
4.3.1. Adoptarea posibilităţii de produse principale
4.3.2. Prognoza posibilităţii pentru următorii 40 de ani
4.4. Lista unităţilor amenajistice exploatabile si preexploatabile
4.5. Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului
4.5. Recoltarea posibilităţii de produse principale
4.6. Prevederi privind stabilirea recoltelor de lemn pentru pădurile supuse regimului de ocrotire integrală si de conservare specială
4.7. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor
4.8. Lucrări de regenerare
4.9. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie
4.10. Refacerea arboretelor slab productive şi substituirea arboretelor cu compoziţie necorespunzătoare
4.11. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier, în afara lemnului
4.11.1. Producţia cinegetică
4.11.2. Producţia salmonicolă
4.11.3.Producţia de fructe de pădure
4.11.4. Producţia de ciuperci comestibile
4.11.5.Producţia de plante medicinale
4.11.6. Producţia de seminţe forestiere
4.12. Protecţia fondului forestier
4.12.1.Protecţia împotriva doborâturilor de vânt şi a rupturilor de zăpadă
4.12.2.Protecţia împotriva incendiilor
4.12.3.Protecţia împotriva poluării industriale
4.12.4.Protecţia împotriva bolilor şi altor dăunători
4.12.5.Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală
5. INSTALAŢII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ŞI CONSTRUCŢII SIL VICE
5.1. Instalaţii de transport
5.1.1. Instalaţii de transport permanente existente
5.1.2. Necesităţi de dezvoltare a reţelei de transport existente
5.1.3. Accesibilitatea fondului forestier productiv şi a posibilităţii
5.1.4. Densitatea reţelei instalaţiilor de transport
5.1.5. Tehnologii de exploatare
5.2. Construcţii silvice
5.3. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR
5.3.1. Realizarea continuităţii funcţionale
5.3.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier
6. DIVERSE
6.1 Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicare a acestuia
6.2. Indicaţii privind ţinerea evidenţei lucrărilor efectuate pe parcursul duratei de valabilitate a amenaiamentului

Extras din document

SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA

1.Elemente de identificare si amplasare a ocolului

Ocolul silvic Oradea face parte din Directia Silvica Oradea, Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva” si are sediul in Oradea.

Ocolul Silvic Oradea este situat in centrul judetului Bihor in jurul municipiului Oradea, de o parte si de alta a raului Crisul Repede, in bazinul mijlociu al acestuia.

Compexul de relief este caracterizat prin campie inalta, coline si dealuri joase cu oenergie de relief slaba si moderat.

Din punct de vedere administrativ suprafata ocolului este situata în întregime în judetul Bihor în raza localitaţilor (oraşe şi comune) Oradea, Biharea, Cetariu, Sălard, Sârbi, Ineu, Tileagd, Săcădat, Vârciorg, Copăcel, Oşorhei, Sânmartin, Hidişelul de Sus, Nojorid, Cefa, Husasău, de Tinca, Girişu de Criş, Sântandrei şi Borş.Pe raza unor comune de mai sus nu se găseşte pădure ci doar teritoriul ocolului.

Vecinătăţi, limite, hotare

Ocolul silvic Oradea se învecinează la vest cu Ungaria (granţă de stat), iar la nord, est şi sud ocoalele silvice Săcueni, Marghita, Aleşd, Dobreşti şi Tinca.limitele cu aceste ocoale sunr în general artificiale (drumuri) dar şi naturale (râuri, culmi, văi).Situaţia limitelor este redată mai jos astfel:

Nord - Ocolul silvic Săcueni începând de la graniţa cu Ungaria pe râul Barcău până la localitatea Sălard şi de aici pe drumul judeţean Sălard-Ciuhoi.

Est - Ocolul silvic Marghita de la şoseaua Sălard- Marghita pe drumul Sârbi iar de aici pe culmea Burzucului până la şoseaua Uileac- Picleu în culmea Poposeala

Ocolul silvic Alesd din culmea Poposeala pe drumul comunal Telecuş şi apoi pe acesta până în localitatea Vârciorog.

Sud - Ocolul silvic Dobreşti pe culmea Vârciorog, Serghiş, Poiana Tăşad, drumul comunal Copăcel – Tăşad până la intersecţia acestuia cu şoseaua Oradea-Beiuş.

- Ocolul silvic Tinca, de la şoseaua Oradea-Beiuş pe culmea Tăşad, calea ferată Calea Mare, Şumugiu, Valea Sititelec ce trece prin Miersig, Bicaciu, Inand, valea Corhana până la graniţa cu Ungaria.

Vest - graniţa cu Ungaria – hotar convenţional.

Situaţia administrativă pe unitati de productie

Ocolul silvic Oradea este constituit din 8 unitati de productie (U.P.) a caror suprafata variaza între 1154.4 ha (U.P.IV Copacel) si 3549.7 ha (U.P. Hidisel) astfel avem:

- U.P.I. – Şişterea 1239.9 ha

- U.P.II.- Husasău 1679.1 ha

- UP III – Ineu 1545.8 ha

- UP IV – Copăcel 1154.4 ha

- UP V - Alparea 1959.7 ha

- UP VI – Hidisel 3549.7 ha

- UP VII – Boboştea 3259.0 ha

- UP VIII – Miniş 2318.5 ha

TOTAL 16706.1 ha

Terenuri cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier

In cadrul ocolului silvic Oradea există mai multe categorii de terenuri acoperite cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier si anume:

- pasuni împadurite – 306.0 ha;

- mici trupuri de padure foste ale CAP si particulare mai ales în UP IV,V si VI de 0.1-0.2 ha însumând pe ocol circa 30.0 ha care nu au fost prinse la amenajamentele anterioare datorita suprafetelor prea mici.

Păduri particulare puse în posesie conform Legii 18/1991

In afara fondului forestier proprietate de stat, în raza ocolului silvic Oradea există păduri particulare repuse în posesie conform legii18/1991 până la data de 31 decembrie 1996 repartizate pe unitati de productie astfel:

- UPI – Şişterea 188.2 ha

- UPII- Husasău 38.2 ha

- UP III – Ineu 286.9 ha

- UP IV – Copăcel 500.3 ha

- UP V - Alparea 26.5 ha

- UP VI – Hidisel 118.3 ha

- UP VII – Boboştea ---

- UP VIII – Miniş 115.5 ha

TOTAL 1273.9 ha

Evidenţa fondului forestier pe comune

Nr.

Crt Judeţul Oraşul

Comuna U.P. Parcele

Componenete Suprafaţa

1 BIHOR ORADEA VIII 155-158;227L;229L; 95.8

Total - - - 95.8

2 CEFA VIII 1-27;49;165-171L;207L;231L; 270.2

Total --- 270.2

3 CETARIU I 15-47; 1006.6

II 1-63;65-68;90-100;123-136; 1249.4

Total --- 2256.0

4 COPACEL IV 9-15;21-22;26-30;32-52;93-95; 820.1

V 109-110; 41.5

Total --- 861.6

5 DRAGESTI IV 53-56 79.7

V 123-128;179-181L; 143.8

VI 1-4;170; 108.5

Total --- 332.0

6 HIDIŞELU DE SUS V 34-35;54-55;121-122;L178; 84.78

VI 5-12;29-75;110-134;144-169; 2327.2

VII 27;29;42-45;53-59;62-88; 1079.7

Total --- 3491.7

7 HUSASAU DE TINCA VII 9-14;21-26;37-41;49-52;60-61; 603.7

VIII 24-48;115-123;172-181;202-204L;208-209L;232L; 488.5

Total ---

8 INEU DE CRIS II 64;69-89;L111-122; 429.7

III 2-56;99-101;153;D154-155;L156-182; 1226.2

Fisiere in arhiva (1):

  • Silvicultura Proiect GHI.doc

Alte informatii

Proiect la sivilcultura, Ocolul silvic