Sistem Automatizat Folosit in Viticultura

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem Automatizat Folosit in Viticultura.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

În proiectul de față am urmărit optimizarea din punct de vedere al duratei și altor parametri al unui transport multimodal (auto-cale ferată) de containere conținând bovine vii, în greutate totală de Qa = 128000 t/an, pe ruta Olanda (Rotterdam) – România (Cluj-Napoca).

În cazul proiectului de faţă se consideră că la întoarcere situaţia este identică cu cea la ducere. Numărul zilelor lucrătoare pe an este zla = 250, iar neuniformitatea traficului zilnică, sezonieră şi lunară exprimată prin valoarea totală

Client

[t] lti

[km] t•km

C 61,44 1814 184,32

Pentru transportul rutier şi pe calea ferată se calculează distanţa medie de transport:

Dimensiunile containerului folosit:

Grupa L

[mm] B

[mm] H

[mm] G0

[kg] Gi

[kg] V

[mc]

40` 12190 2435 2435 3800 26700 65

Transporturile multimodale de containere sunt gândite ca prestaţii separate ce se execută într-un sistem coordonat de agentul de transport. Structura transporturilor combinate e dată de operaţiile care au loc pe toată durata procesului de transport.

Această sructură presupune parcurgerea unui număr finit de etape denumite astfel:

A – timp de operare (operaţii) la expeditor;

B – transport de acumulare a containerelor de la clienţi la terminal;

C – activitatea în terminal (descărcarea unităţilor de încarcătură din mijlocul de transport rutier, depozitare şi staţionare, încărcare în milocul de transport feroviar) – formarea trenurilor închise de unităţi de încărcătură (containere);

D – transport feroviar al trenurilor închise gen sistem navetă de la terminalul de plecare la cel de sosire;

E – descărcarea containerelor de pe vagonul de cale ferată, depozitarea şi staţionarea, încărcarea pe mijlocul de transport şi expediarea la destinaţie;

F – transportul de distribuţie de latermial la destinatar;

G – corespunde activităţii din poziţia A: descărcarea containerelor la destinatar pentru operaţii de încărcare-descărcare;

Ciclul unui proces de transport combinar corespunde lui “C”

TT – timpul de transport: operaţii de expediare de la client, activitatea de acumulare a brutului în T1,prelucrarea brutului în T1, formarea expedierilor cu containere care circulă sub forma trenurilor închise până la T2.

În exemplul dat se prezintă situaţia unor transporturi combinate în containere care au practic aceiaşi expeditori şi destinatari din zonele terminalelor T1, T2.

Programul cadru de derulare a traficului de containere schitat mai sus mai presupune următoarele convenţii:

- la clienţi se lucrează doar în zilele lucrătoare şi în timpul zilei (800-2000: 12h/zi)

- trenurile navetă de containere circulă cu precădere noaptea.

Dacă distanţa de transport pe calea ferată e suficient de mare pentru a necesita un parcurs mai mare de 12 ore atunci programul de circulaţie al acestor trenuri navetă se organizează şi se elaborează astfel încât trenurile să fie expediate după-amiază şi să ajungă în terminalul final în primele ore ale zilei.

Proiectarea sistemului de transport rutier pentru acumularea şi distribuţia containerelor

Serviciul de camionaj este specializat în transportul containerelor între terminalul de transport şi destinatarii de marfuri containerizat. El este alcătuit din autocamioane platformă de 21t capacitate de încărcare şi 8m lungime (6,5m lungimea platformei) şi din autotrenuri (autotractor şi semiremorcă cu capacitatea de incărcare de 35t şi lungimea platformei 13,5). Lăţimea acestor utilaje este de 2,4m, iar înălţimea de gabarit 3,8m (1,2 înălţimea de încărcare şi 2,84 înălţimea containerului, restul fiind rezervă).

Particularităţile acestei activităţi pleacă de la faptul că mijloacele de transport aparţin terminalului şi se constituie în autobaza de transport rutier cu sediul în incinta terminalelor.

O altă particularitate este că activitatea de bază a terminalului, pe lângă manipularea containerelor în terminal şi depozit şi depozitarea acestora pe spatiile de depozitare. O altă particularitate este aceea că taxele de transport sunt percepute global pentru toate activităţile: încărcare-descărcare; depozitare; transport.

Terminalul are unitatea de transport rutier alcătuită din Ai (autocamioane inventar), Aa (autocamioane active) şi Ain (autocamioane inactive).

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem Automatizat Folosit in Viticultura.doc

Bibliografie

acordul european pentru activitatea echipajelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR);
acordul european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR);
acordul privind Foaia de parcurs internaţională ASOR;
AGTE ;
convenţia asupra circulaţiei rutiere şi protocolul privind semnalizarea rutieră.
convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele ( CMR – 1956);
convenţia TIR ;
convenţia vamală, relativă la transportul internaţională al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (1975);
Decretul 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice – cu modificările ulterioare;
HG 594/1991 privind verificarea condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice;
HG 610/1992 privind cartea de identitate a autovehiculului (RAR);
HG 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea RAR;
Legea 131/1990 privind societăţile comerciale;
Legea 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă;
manualul IRU;
Norme de aplicare a OG 44/1997, referitoare la transporturile rutiere şi activităţile conexe;