Sivicultura, Geologie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sivicultura, Geologie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CAPITOLUL 1. DATE CU CARACTER GENERAL 1
1.1. OBIECTIVE DE PROIECTARE 1
1.2. DATE GENERALE DESPRE OCOLUL SILVIC „BOCŞA ROMÂNĂ” 1
1.3. LOCALIZAREA, VECINĂTĂŢILE, LIMITELE ŞI HOTARELE UNITĂŢII DE PRODUCŢIE 2
1.3.1. LOCALIZAREA UNITĂŢII DE PRODUCŢIE X CERNOVĂŢ 2
1.3.2. VECINĂTĂŢI, LIMITE, HOTARE 3
CAPITOLUL 2. STUDIUL CONDIŢIILOR STAŢIONALE 4
2.1. CONDIŢII GEOLOGICE, GEOMORFOLOGICE ŞI HIDROLOGICE 4
2.2. CONDIŢII CLIMATICE 5
2.3. CONDIŢII PEDOLOGICE 6
2.4. CARACTERIZAREA STAŢIONALĂ 7
CAPITOLUL 3. STUDIUL VEGETAŢIEI FORESTIERE 10
3.1. TIPURI NATURALE DE PĂDURE 10
3.2. STRUCTURA FONDULUI FORESTIER 10
CAPITOLUL 4. STUDIUL CONDIŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE 13
4.1. ZONAREA FUNCŢIONALĂ A PĂDURILOR 13
4.2. BAZELE AMENAJISTICE 14
CAPITOLUL 5. LUCRĂRI SILVOTEHNICE APLICATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE 18
5.1. MODUL DE GOSPODĂRIRE ÎNAINTE DE PRIMA AMENAJARE UNITARĂ A FONDULUI FORESTIER NAŢIONAL 18
5.2. APLICAREA PREVEDERILOR AMENAJAMETELOR DIN TRECUT 18
5.3. CONCLUZII PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTELOR 19
CAPITOLUL 6. STABILIREA POSIBILITĂŢII 20
6.1. STABILIREA POSIBILITĂŢII ÎN S.U.P. „A” 20
6.2. RECOLTAREA POSIBILITĂŢII ÎN S.U.P. „A” 21
6.3. STABILIREA POSIBILITĂŢII ÎN S.U.P „Q” 23
6.4. MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE 24
6.5. STABILIREA POSIBILITĂŢII DE PRODUSE SECUNDARE 26
6.6. VOLUMUL TOTAL POSIBIL DE RECOLTAT (PRODUSE PRINCIPALE + CONSEVARE + PRODUSE SECUNDARE) 27
CAPITOLUL 7. ALTE LUCRĂRI CULTURALE 29
7.1. LUCRĂRI DE AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE ŞI DE ÎMPĂDURIRE 29
7.2. REFACEREA ARBORETELOR SLAB PRODUCTIVE ŞI ÎNLOCUIREA CELOR CU COMPOZIŢII NECORESPUNZĂTOARE 30
CAPITOLUL 8. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI 32
8.1. POTENŢIAL CINEGETIC 32
8.2. POTENŢIAL SALMONICOL 33
8.3. POTENŢIAL FRUCTE DE PĂDURE 33
8.4. POTENŢIAL CIUPERCI COMESTIBILE 33
8.5. RESURSE MELIFERE 33
8.6. MATERII PRIME PENTRU ÎMPLETITURI 34
8.7. ALTE PRODUSE 34
CAPITOLUL 9. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER 35
9.1. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DOBORÂTURILOR ŞI DOBORÂTURILOR DE VÂNT ŞI ZĂPADĂ 35
9.2. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 35
9.3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA POLUĂRII INDUSTRIALE 36
9.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA BOLILOR ŞI A ALTOR DĂUNĂTORI 36
CAPITOLUL 10. STABILIRAEA TEHNOLOGIEI DE REGENERARE NATURALĂ A ARBORETELOR DIN S.U.P. „A” (CODRU REGULAT) 37
10.1. DOCTRINA TRATAMENTULUI 37
10.2. TEHNICA DE APLICARE A TRATAMENTULUI 38
10.3. OBSERVAŢII PRIVIND TRATAMENTUL 40
10.4. EVALUAREA TRATAMENTULUI 40
CAPITOL 10.5 – APLICAREA PRACTICĂ A TRATAMENTULUI TĂIERILOR PROGRESIVE ÎN ŞLEAURI DE DEAL CU GORUN DIN U.P. X CERNOVĂŢ, O.S. BOCŞA ROMÂNĂ 41
10.5.1. TĂIEREA DE DESCHIDERE A OCHIURILOR 54
10.5.2. TĂIEREA DE LĂRGIRE A OCHIURILOR 59
10.5.2. TĂIEREA DE RACORDARE A OCHIURILOR 64
CAPITOLUL 11. EVALUAREA ŞI EFICIENŢA LUCRĂRILOR PROIECTATE 68
11.1. ANTEMĂSURĂTOAREA LUCRĂRILOR DE EXECUTAT ÎN ANUL 2009 68
11.2. MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE ŞI NECESARUL FORŢEI DE MUNCĂ 69

Extras din document

CAPITOLUL 1. DATE CU CARACTER GENERAL

1.1. OBIECTIVE DE PROIECTARE

Proiectul de lucrări silvotehnice are drept scop stabilirea cadrului adecvat pentru executarea tratamentelor indicate pentru fiecare arboret şi ansamblul de arborete din cuprinsul unităţii de producţie X Cernovăţ, în vederea satisfacerii depline a sarcinilor gospodăririi silvice, cu eficienţă economică şi ecologică.

1.2. DATE GENERALE DESPRE OCOLUL SILVIC

„BOCŞA ROMÂNĂ”

Fondul forestier din Ocolul Silvic Bocşa Română face parte din punct de vedere geografic din subprovincia Piemonturilor vestice, ţinutul sudic (Piemonturile bănăţene), ocupând ultimele prelungiri ale Munţilor Semenic şi Dognecei, dealurile Dognecei, Pogoniciului şi Buziaşului şi o zonă de câmpie înaltă din Câmpia Pogoniciului, expoziţia generală fiind vestică datorită direcţiei de scurgere a pricipalelor râuri (Bârzava, Pogonici şi Caraş).

Teritorial ocolul se încadrează în următoarele coordonate geografice:

• 21°60' - 29°75' latitudine estică

• 45°22' - 45°40' latitudine nordică

Din punct de vedere tertorial, întreg fondul forestier din Ocolul Silvic Bocşa Română este situat în judeţul Caraş Severin, pe raza a şapte comune şi a oraşului Bocşa. Principalele căi de acces în zonă sunt drumul naţional Reşiţa – Timişoara şi drumurile judeţene Berzovia – Vermeş şi Reşiţa – Oraviţa. Ocolul are în componenţă şase unităţi de producţie a căror situaţie este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 1. Situaţia teritorial administrativă a ocolului silvic Bocşa Română

Unitatea de protecţie Situaţia

administrativă Distanţa medie

Km, până la:

Nou Vechi

Denumire Nr. Denumire Nr. Judeţ Comună Ocol Gară

Vermeş

I

Vermeş

I

Caraş Severin Vermeş

25

6

Ramna

Ersig

II

Ersig

II

Caraş Severin Vermeş

14

5

Ramna

Berzovia

Măureni

Dumbrava

III

Dumbrava

III

Caraş Severin Ramna

10

4

Vermeş

Ocna de Fier

VIII

Ocna de Fier

VIII

Caraş Severin Oraş Bocşa

8

7

Ocna de Fier

Doclin

Dognecea IX Dognecea IX Caraş Severin Dognecea 22 14

Cernovăţ X Cernovăţ X Carş Severin Doclin 18 15

Sediul Ocolului Silvic Bocşa Română se află în Oraşul Bocşa, oraş situat la 16 km de municipiul Reşiţa. Gările de acces şi cu posibilităţi de încărcare, spre care este dirijată masa lemnoasă, care s-au luat în calcul şi pentru care s-au determinat distanţele prezentate în tabelul de mai sus, sunt gara Bocşa – Vasiova şi staţia Berzovia.

Repartizarea fondului forestier proprietate publică pe unităţi teritorial-administratrive (comune, oraşe) şi pe unităţi de producţie este următoarea:

Tabelul 2. Repartizarea fondului forestier pe unităţi teritorial - administrative

Unitatea teritorial administrativă Unitatea de producţie Total

I

Vermeş II

Ersig III

Dumbrava VIII

Ocna de Fier IX

Dognecea X

Cernovăţ ha %

Comuna Berzovia - 9,9 - - - - 9,9 -

Oraş Bocşa - - - 1125,7 - - 1125,7 7

Comuna Doclin - - - 271,9 - 3567,0 3838,9 25

Comuna Dognecea - - - - 4478,7 - 4478,7 29

Comuna Măureni - 30,3 - - - - 30,3 -

Comuna ocna de Fier - - - 1497,3 - - 1497,3 10

Comuna Ramna 177,0 73,2 1593,3 - - - 1843,5 12

Comuna vermeş 1055,8 1445,7 2,0 - - - 2503,5 17

Total (ha) 1232,8 1559,1 1595,3 2849,9 4478,7 3567,0 15327,8 100

1.3. LOCALIZAREA, VECINĂTĂŢILE, LIMITELE ŞI HOTARELE UNITĂŢII DE PRODUCŢIE

1.3.1. LOCALIZAREA UNITĂŢII DE PRODUCŢIE

X CERNOVĂŢ

Unitatea de productie X Cernovăţ, în suprafaţă totală de 3567,0 ha, face parte din Ocolul silvic Bocşa Română, Direcţia Silvică Resiţa din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA.

Geografic, pădurile acestei unităţi de producţie fac parte din subprovincia Piemonturilor vestice, ţinutul sudic (piemonturile bănăţene) pe versantul vestic al Muntelui Viilor Dognecei, în doua mari bazine hidrografice: al Bârzavei şi al Caraşului.

Suprafaţa unităţii este situată în raza teritorială a comunei Dognecea, judeţul Caraş Severin.

1.3.2. VECINĂTĂŢI, LIMITE, HOTARE

Unitatea de producţie X Cernovăţ are limitele, hotarele şi vecinătăţile menţionate în tabelul de mai jos:

Puncte cardinale

Vecinătăţi Limite

Hotare

Felul Denumirea

N U.P. II Ersig

U.P. III Dumbrava

U.P. VIII Ocna de Fier naturală

artificială

naturală Râul Bârzava

D.N. Timişoara – Reşiţa

Dealul Viilor Liziera pădurii

Liziera păduriiî

Dealul Viilor

E U.P. IX Dognecea naturală Culmea Moşului Culmea Moşului

S

O.S. Oraviţa naturală

naturală

naturală Culmea Colacului

Culmea Calina

Culmea Mălana Culmea Colacului

Culmea Calina

Culmea Mălana

V O.S. Lunca Timişului convenţională Limită judeţ Liziera pădurii

Tabelul 3. Vecinătăţi, limite, hotare

Fondul forestier este constituit din 4 bazinete de pădure. Procentul de împădurire al teritoriului este de aproximativ 40%.

Accesul în unitatea de producţie se face pe calea ferată Reşiţa – Berzovia şi pe drumurile publice Reşiţa – Surduc şi Berzovia – Doclin, la care sunt racordate drumurile forestiere existente ( Valea Gârlişte, Valea Ciobanu, Cernovăţ, Mălana şi Culmea Moşului).

Masa lemnoasă este dirijată în totalitae spre staţia Berzovia, precum şi spre diverse depozite din zonă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sivicultura, Geologie.doc